Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו הראשונה של פטרוס השליח 4:1-19

1הואיל והמשיח סבל והתענה למענכם, היו מוכנים מבחינה נפשית לסבול כמוהו. כי אדם שסובל פיזית עקב התנגדותו לחטא, שוב אינו חוטא בכוונה תחילה; 2אדם כזה לא יבלה את שארית חייו עלי־אדמות בסיפוק תאוותיו ותשוקותיו, כי אם בעשיית רצון אלוהים! 3לפני שהאמנתם במשיח היה לכם מספיק זמן להתנהג כמו הגויים: לזנות, לנאוף, להשתכר, להתהולל, לעבוד את האלילים ולעשות מעשי תועבה אחרים.

4אכן, חבריכם לשעבר מתפלאים על כך ששוב אינכם משתתפים במעשי השחיתות שלהם, והם כועסים עליכם ולועגים לכם. 5אולם זכרו כי הם יתנו את הדין על מעשיהם, לפני האלוהים השופט את החיים ואת המתים, וייענשו בהתאם למעלליהם. 6משום כך הושמעה הבשורה גם למתים, כדי שעל אף פסק־דין מוות שקיבלו כדרך בני־האדם בבשר, יחיו ברוח כדרך האלוהים.

7מכיוון שקץ העולם קרב, רסנו את עצמכם והתפללו בצלילות הדעת. 8מעל הכול, המשיכו לאהוב איש את רעהו אהבה כנה ועמוקה, כי האהבה סולחת על מגרעות ופשעים רבים. 9הכניסו אורחים לביתכם בשמחה ובלי תלונות.

10לכל אחד מכם העניק אלוהים כישרונות מסוימים; נצלו כישרונות אלה ועזרו לזולת.

11אם העניק לך אלוהים את כישרון ההטפה וההוראה, הטף ולָמֵד כאילו אלוהים עצמו מדבר בפיך. אם ביקש ממך אלוהים לעזור לזולתך, עשה את המוטל עליך ברצון ובכל הכוח והעוז שמעניק לך אלוהים. בכל מעשיך כבד ופאר את אלוהים דרך ישוע המשיח, אשר לו הכבוד והגבורה לעולם ועד. – אמן.

12ידידים יקרים, כשתבואנה עליכם צרות כדי לבחון את אמונתכם, אל תתפלאו ואל תשתוממו כאילו היה זה דבר מוזר ויוצא־דופן. 13שמחו על צרות אלה, כי אתם משתתפים למעשה בסבל המשיח, ויום אחד כשיגלה את עצמו ברוב הדרו, תימלאו שמחה נפלאה.

14שמחו כשמקללים ומעליבים אתכם על־שום אמונתכם במשיח, כי פירוש הדבר שרוח אלוהים נחה עליכם בהדר רב. 15אולם אינני רוצה לשמוע על סבל שנגרם לכם על־שום שרצחתם, גנבתם, עשיתם רע או התערבתם בענייניהם של אחרים. 16אין זאת בושה לסבול בגלל היותכם משיחיים; להיפך, הודו לאלוהים על הזכות להשתייך למשפחת המשיח ועל הזכות לשאת את שמו.

17הגיע מועד משפטו של אלוהים, ותחילה עליו לשפוט את בניו. אם אף עלינו, המאמינים, להישפט, תארו לעצמכם מה נורא יהיה גורלם של אלה אשר מעולם לא האמינו באלוהים ובמשיח! 18אם הצדיקים נושעים בקושי, איזה סיכוי יש לרשעים?

19לפיכך, גם אם אתה סובל, כרצון אלוהים, המשך לעשות את הטוב, והפקד את עצמך בידי האלוהים אשר ברא אותך, כי הוא לעולם לא יאכזב אותך.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Петруса 4:1-19

Жизнь для Всевышнего

1Итак, поскольку Масех пострадал телом, то и вы будьте готовы к тому же, ведь тот, кто страдает телом, перестаёт жить во власти греха, 2чтобы остаток земной жизни прожить, руководствуясь уже не человеческими желаниями, а волей Всевышнего. 3Вы достаточно долго вели образ жизни, какой ведут язычники, предаваясь распутству, страстям, пьянству, обжорству, оргиям и отвратительному идолопоклонству. 4Поэтому язычники и удивляются, что вы больше не участвуете с ними в их распутстве, и злословят вас. 5Но они ответят за всё перед Тем, Кто готов судить живых и мёртвых. 6Поэтому Радостная Весть была возвещена и тем, кого сейчас уже нет в живых4:6 Букв.: «мёртвым»., чтобы они, умерев физически, тем не менее жили бы в духе, подобно тому, как живёт Всевышний4:6 Или: «чтобы они, будучи, ещё при жизни, осуждены судом человеческим, жили бы (после смерти) жизнью духовной, по меркам Всевышнего». (Букв.: «…чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили бы по Богу в духе».).

7Скоро придёт всему конец. Поэтому сохраняйте благоразумие, будьте бдительны, чтобы всегда быть в состоянии молиться. 8Прежде всего, преданно любите друг друга, потому что любовь покрывает множество грехов4:8 См. Мудр. 10:12.. 9Будьте гостеприимны друг к другу без жалоб. 10Служите друг другу тем даром, какой каждый получил, верно распоряжаясь различными дарами благодати Всевышнего. 11Тот, кто проповедует, должен делать это, как произносящий слова Всевышнего. Кто служит, пусть служит с силой, которую даёт Всевышний. Пусть во всём этом будет прославлен Всевышний через Исо Масеха. Ему да будет слава и сила вовеки, аминь!

Страдания за веру

12Возлюбленные, не удивляйтесь тому, что вам приходится проходить через огненные испытания, в этом нет ничего странного. 13Наоборот, радуйтесь тому, что вы тоже участвуете в страданиях Масеха, чтобы вам радоваться и веселиться и тогда, когда откроется Его слава. 14Если вас оскорбляют за имя Масеха, то вы благословенны, это значит, что Дух славы – Дух Всевышнего – покоится на вас. 15Главное, чтобы никто из вас не страдал как убийца, или вор, или злодей, или как человек, вмешивающийся в чужие дела. 16Если же кто-то страдает из-за того, что он последователь Масеха, то пусть не стыдится, а прославляет Всевышнего, что может носить это имя. 17Время суда настало, и суд начнётся с народа Всевышнего. Подумайте, если он начнётся с нас, то какая участь постигнет тех, кто не повинуется Радостной Вести Всевышнего? 18Если

«праведнику нелегко получить спасение,

так что же станет с нечестивыми и грешниками?»4:18 Мудр. 11:31.

19Поэтому те, кто страдает по воле Всевышнего, пусть доверятся Создателю, Который верен, и продолжают делать добро.