Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו הראשונה של פטרוס השליח 3:1‏-22

1‏-2נשים, שמענה בקול בעליכן, כי אז – גם אם אינם מאמינים בדבר־ה׳ – תרכוש התנהגותכן את לבם. חייכן הצנועים והקדושים יספרו להם על אלוהים יותר ממילים!

3אל תנסו להתקשט בתכשיטים, בלבוש או בתסרוקת. 4היינה יפות בפנימיותכן. יופי נצחי, שנובע מנפש עדינה ושלווה, יקר מאוד בעיני אלוהים.

5יופי פנימי כזה אנו מוצאים בנשים הקדושות בתנ״ך; נשים אלה צייתו לבעליהן ובטחו באלוהים. 6שרה, למשל, צייתה לאברהם בעלה ואף קראה לו ”אדון“. אם אתן נוהגות כמוה, עושות מעשים טובים ואינכן פוחדות מדבר, הרי אתן בנותיה.

7אתם, הבעלים, השתדלו להבין את נשותיכם. כבדו אותן כבנות המין החלש, וזכרו שגם להן יש חלק בנחלת חיי־הנצח. אם לא תנהגו כך, לא ימהר אלוהים להשיב לתפילותיכם.

8לסיכום: השתדלו כולכם לחיות כמשפחה גדולה ומאושרת. היו רגישים לצרכי הזולת, אהבו איש את רעהו והתנהגו ברחמים ובענווה. 9אל תשלמו רעה תחת רעה ואל תשיבו למקללים אתכם, כי אם ברכו אותם והתפללו שאלוהים יעזור להם, שכן עלינו לנהוג בזולת בטוב־לב, ואלוהים יברך אותנו על כך.

10רצונך בחיים טובים ומאושרים? שמור את לשונך מרע ואל תשקר. 11סור מרע, עשה את הטוב והשתדל לחיות בשלום עם כל אדם, גם אם הדבר דורש מאמץ! 12כי ה׳ משגיח על ילדיו העושים מעשים טובים ומקשיב לתפילותיהם, אך הוא מתנגד לעושי הרע.3‏.12 ג 12 תרגום חופשי של תהלים לד 12‏-15

13בדרך כלל איש לא יפגע בכם בגלל רצונכם לעשות את הטוב. 14אם בכל זאת פוגעים בכם, דעו כי אלוהים יברך אתכם על כך. אל תפחדו מאנשים שרוצים לפגוע בכם ואל תירתעו מאיומיהם. 15התמסרו למשיח.

אם ישאל אתכם מישהו מדוע אתם מאמינים במשיח, היו מוכנים להשיב לו בענווה וביראה.

16עשו אך ורק את הטוב ושימרו על מצפון נקי, כי אז המשמיץ אתכם יתבייש בעצמו, כשייווכח כי למעשה אתם עושים את הטוב בלבד. 17זכרו, אם אלוהים רוצה שתסבלו, מוטב לסבול בעד מעשים טובים מאשר בעד מעשים רעים.

18גם המשיח סבל. המשיח מת פעם אחת בעד החטאים של כולנו, אף כי הוא עצמו היה צדיק גמור ונקי מחטא; הוא הקריב את עצמו על הצלב כדי לקרב אותנו אל אלוהים. גופו אמנם מת, אך רוחו חיה לנצח, 19וברוחו ביקר המשיח את הרוחות הנמצאות במאסר ובישר להן את דבר ה׳ – 20אלה שלא צייתו לאלוהים בימי קדם כאשר אלוהים חיכה לנוח לבנות את התיבה. רק שמונה אנשים ניצלו בתיבה במבול הגדול. 21זוהי, דרך אגב, המשמעות הסמלית של הטבילה. בטבילה אנו מעידים כי נושענו ממוות וממשפט. ערך הטבילה אינו בטיהור הגוף, כי אם בפניה לאלוהים לטהר את המצפון – דבר שנתאפשר על־ידי תקומתו של המשיח מן המתים. 22עתה יושב המשיח לימין האלוהים בשמים, והמלאכים וכל כוחות השמים נכנעים לפניו ומצייתים לו.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Петруса 3:1-22

Взаимоотношения в семье и в мире

1Также и вы, жёны, будьте послушны мужьям, чтобы, если те и не повинуются слову, были бы без слова покорены Всевышнему поведением своих жён, 2видя вашу чистую и богобоязненную жизнь. 3Пусть ваша красота будет не внешней, зависящей от пышных причёсок, от золота или от роскошной одежды. 4Ведь Всевышний ценит внутреннюю красоту человека, неувядаемую красоту кроткого и тихого духа. 5Так украшали себя в прошлом святые женщины, которые надеялись на Всевышнего, повинуясь своим мужьям. 6Так Соро была послушна Иброхиму и называла его господином3:6 См. Нач. 18:12.. И вы стали её детьми, делая добро и не поддаваясь никакому страху.

7Подобным образом и вы, мужья, с пониманием относитесь к жёнам, как к более слабым. Уважайте их, зная, что они получили в наследие тот же дар жизни, что и вы, – тогда ничто не будет препятствовать вашим молитвам.

Страдания за праведность

8Наконец, живите в согласии друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг друга, как братья, будьте милосердны и скромны. 9Не платите злом за зло и оскорблением за оскорбление, напротив, благословляйте, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение.

10Итак:

«Кто хочет радоваться жизни

и видеть благословлённые дни,

тот должен удерживать свой язык от зла

и свои уста от коварных речей.

11Пусть он удаляется от зла и творит добро,

ищет мира и стремится к нему,

12так как глаза Вечного Повелителя обращены на праведных

и уши Его открыты для их мольбы,

но гнев Вечного Повелителя на тех, кто делает зло»3:10-12 Заб. 33:13-17..

13Кто причинит вам зло, если вы будете стремиться делать добро? 14А если вы страдаете за правду – вы благословенны. Не бойтесь их, и пусть ничто вас не пугает, 15но свято почитайте в ваших сердцах Масеха как Повелителя3:14-15 См. Ис. 8:12-13.. Будьте всегда готовы ответить, когда вас спрашивают о вашей надежде, но делайте это с кротостью, страхом 16и с чистой совестью, чтобы те, кто клевещет на вас и бранит ваше доброе поведение как последователей Масеха, были посрамлены. 17Лучше уж страдать за добрые дела, если на то есть воля Всевышнего, чем за злые. 18Ведь и Масех умер за грехи один раз, праведный за неправедных, чтобы привести вас к Всевышнему. Его тело было умерщвлено, но Он был оживлён Духом, 19в Котором Он пошёл и проповедовал духам, содержащимся в неволе, 20к тем, кто некогда проявил свою непокорность. Всевышний терпеливо призывал их в дни Нуха, пока строился ковчег, в котором немногие, всего восемь человек, были спасены по воде3:19-20 Существует несколько толкований этих стихов, например: 1) Исо провозгласил Свою победу духам тьмы, действовавшим во времена Нуха (также известен как Ной); 2) Дух Исо, пребывая в Нухе (см. 1:10-11; 2 Пет. 2:5), проповедовал через него во времена строительства ковчега; 3) Исо в период между Его смертью и воскресением проповедовал душам умерших при потопе.. 21И это символизирует обряд погружения в воду3:21 Или: «обряд омовения». Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Всевышнему, войдя в общину последователей Исо Масеха., который сейчас спасает и вас через силу воскресения Исо Масеха и является не смыванием грязи с тела, но обещанием Всевышнему доброй совести3:21 Или: «просьбой к Всевышнему о доброй совести»; или: «обещанием Всевышнему от доброй совести».. 22Поднявшись в небеса, Масех находится по правую руку от Всевышнего3:22 См. Заб. 109:1., и Ему подчинены ангелы, власти и силы.