Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו הראשונה של פטרוס השליח 2:1-25

1לפיכך, הפסיקו לעשות מעשים רעים! אל תרמו, אל תקנאו, אל תרכלו ואל תוציאו דיבה. 2‏-3אכן, אם אתם באמת מעריכים את טוב־לבו של האדון, חדלו לכם מהרשע, וכתינוקות רכים המשתוקקים לחלב אמם השתוקקו לחלב רוחני טהור, שיעזור לכם לגדול ולהגיע לבגרות רוחנית ולישועה מושלמת.

4בואו אל המשיח שהוא אבן־פינה חיה! בני־האדם זלזלו בו, אך לאלוהים שבחר בו להיות מעל הכול, יקר המשיח מכל!

5עתה נעשיתם אבנים חיות, ואלוהים בונה בכם את משכנו הרוחני. במשכנו זה אתם כוהניו הקדושים, ובשם ישוע המשיח עליכם להקריב לו זבחים שימצאו־חן בעיניו. 6בקשר לכך אומר לנו אלוהים בכתבי־הקודש:2‏.6 ב 6 ישעיהו כח 16

”הנני יוסד בציון אבן פינה,

אבן בוחן ויקרה,

המאמין בה לא יבוש“.2‏.6 ב 6 כלשונו: הנני יסד בציון אבן, אבן בוחן פינת יקרת מוסד, המאמין לא יחיש.

7לכם, המאמינים, אבן זאת יקרה מאוד, אך לאלה שאינם מאמינים:

”האבן שמאסו הבונים

הייתה לראש פינה, 2‏.7 ב 7 תהלים קיח 22

8לאבן נגף וצור מכשול“.2‏.8 ב 8 ישעיהו ח 14

אכן, אלה שאינם מאמינים ייכשלו, שכן לא יקשיבו לדבר אלוהים, וכך יקבלו את העונש שמיועד להם.

9אולם אתם שונים מהם; אתם נבחרתם על־ידי אלוהים עצמו לממלכת כוהנים, לעם קדוש ומיוחד, כדי שתראו לבני־האדם כיצד הוציאכם אלוהים מהחשכה והביאכם אל אורו הנפלא. 10בעבר התכחש אלוהים אליכם, אך עתה עם אלוהים אתם! בעבר לא הכרתם את טוב לבו של אלוהים; עתה טוב־לבו זה שינה את חייכם לחלוטין.

11אחים יקרים ואהובים, אני מתחנן לפניכם, אנא, התנהגו בעולם הזה כזרים, מעין תושבים ארעיים, ואל תיכנעו לפיתויי העולם הזה שמתגרים בנפשותיכם.

12הקפידו על התנהגות טובה עם שכניכם הלא־מאמינים. התנהגו איתם בצדק וביושר כדי שיראו את מעשיכם הטובים, וכך, למרות חשדותיהם הנוכחיים, בבוא המשיח הם יפארו את שמו על־שום מעשיכם הטובים.

13היכנעו לכל שלטון אנושי למען אדוננו, בין אם למלך כראש המדינה, 14ובין אם לנציגים אשר שלח להעניש את עושי הרע ולשבח את עושי הטוב. 15אלוהים רוצה שתעשו אך ורק את הטוב, כדי שמעשיכם הטובים ישתיקו את הלא־מאמינים אשר, מתוך טיפשות וחוסר דעת, מחפשים סיבה לדבר נגדכם ונגד הבשורה. 16אתם אמנם חופשיים, אך הנכם עבדים לאלוהים, אז אל תנצלו את היותכם חופשיים כתירוץ לעשות את הרע. 17כבדו את כל בני האדם; אהבו את המאמינים, כבדו את השלטונות, והתייחסו ביראה אל אלוהים.

18עבדים, כבדו את אדוניכם, ועשו כל מה שיאמרו לכם – לא רק אם הם טובי־לב וענווים, אלא גם אם הם קפדנים ואכזרים. 19אם אתם נענשים חינם על מעשה טוב שעשיתם, הללו את אלוהים! 20אחרי הכול, אם נענשתם על מעשה רע שעשיתם, לא מגיע לכם פרס; אך אם אתם נענשים וסובלים בגלל מעשיכם הטובים, מוצא הדבר חן בעיני אלוהים.

21אלוהים יעד לכם סבל זה, שהרי גם המשיח סבל למענכם והשאיר לכם דוגמה ללכת בעקבותיו. 22המשיח לא חטא מעולם, לא רימה, 23לא השיב למקללים אותו ולא איים לנקום במעניו; הוא הפקיד את עצמו בידי האלוהים ששופט בצדק. 24המשיח נשא בגופו את חטאינו, כדי שנמות לגבי החטא ונחיה כדי לעשות מעשי צדקה. הכאב והסבל שנשא המשיח ריפאו אותנו! 25בעבר טעיתם כצאן ההולכות לאיבוד, אך עתה שבתם אל הרועה הטוב ששומר על נפשותיכם.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Петруса 2:1-25

1Итак, освободитесь от всякой злобы, лжи, лицемерия, зависти и клеветы. 2Как новорождённые младенцы, стремитесь к чистому, духовному молоку, чтобы, питаясь им, вырасти в вашем спасении, 3раз вы вкусили, что Вечный Повелитель благ2:3 См. Заб. 33:9..

Живой храм

4Когда вы приходите к Исо, к живому Камню, отверженному людьми, но драгоценному, избранному Всевышним, 5то пусть из вас самих, как из живых камней, строится духовный дом, чтобы вам быть святыми священнослужителями и приносить через Исо Масеха духовные жертвы, приятные Всевышнему.

6Ведь в Писании говорится:

«Вот Я кладу на Сионе

избранный и драгоценный краеугольный Камень.

Верующий в Него

никогда не будет постыжен»2:6 Ис. 28:16..

7Итак, для вас, верующих, Этот Камень ценен. Но для тех, кто не верит, Он есть

«Камень, Который отвергли строители,

но Который стал краеугольным»2:7 Заб. 117:22.

8и

«Камень, о Который споткнутся,

и Скала, из-за Которой они упадут»2:8 Ис. 8:14..

Они спотыкаются потому, что не послушны слову. Так для них и было определено Всевышним.

9А вы – род избранный, священнослужители Небесного Царя, святой народ, принадлежащий Всевышнему2:9 См. Исх. 19:5-6; Втор. 7:6; 10:15; Ис. 61:6., призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в Свой чудесный свет. 10Вы, которые раньше не были народом Всевышнего, теперь стали Его народом, раньше не знавшие милости, теперь же помилованные2:10 См. Ос. 1:9; 2:23..

11Возлюбленные, я умоляю вас, живущих в этом мире как пришельцы и странники2:11 См. Нач. 23:4; 1 Лет. 29:15; Заб. 38:13; Эф. 2:19; Евр. 11:13., держаться подальше от ваших низменных желаний, которые воюют против вашей души. 12Живите достойно среди язычников, чтобы те, кто клевещет на вас, называя вас злодеями, увидели бы ваши добрые дела и прославили Всевышнего в день Его посещения.

Послушание правителям и властям

13Ради Повелителя подчиняйтесь всякой власти, установленной людьми, будь то императору как высшей власти 14или наместникам, назначенным им, чтобы наказывать делающих зло и поощрять делающих добро. 15Всевышний хочет, чтобы, творя добро, вы прекратили бы невежественные разговоры глупых людей.

16Хоть вы и свободные люди, смотрите, чтобы ваша свобода не стала прикрытием зла, ведь вы – рабы Всевышнего. 17Оказывайте всем уважение, любите братство, бойтесь Всевышнего и почитайте императора.

18Рабы, подчиняйтесь со всяким уважением своим хозяевам, и причём не только тем, кто добр и снисходителен, но и тем, кто жесток. 19Это достойно хвалы, если кто-то по совести ради Всевышнего переносит скорби, несправедливо страдая. 20Ведь если вы терпите, когда вас бьют за проступки, то в чём ваша заслуга? Но если вы страдаете за добро и терпеливо это переносите – вы заслужили одобрение Всевышнего. 21К этому вы были призваны, потому что и Масех пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по Его стопам.

22«Он не совершил греха,

и в устах Его не было никакой лжи»2:22 Ис. 53:9..

23Когда Его оскорбляли, Он не отвечал оскорблениями; страдая, Он не угрожал, но доверял Себя Всевышнему, Который судит справедливо. 24Масех Сам в Своём теле вознёс наши грехи на дерево2:24 Повешение на дереве символизировало, что казнённый человек проклят Всевышним (см. Втор. 21:22-23). Исо, будучи распят на деревянном кресте, взял на Себя наши грехи, был проклят за нас и освободил нас от тяжести Закона и его наказания (см. Гал. 3:13)., чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены. 25Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему Пастуху, Хранителю душ ваших2:24-25 См. Ис. 53:4-6, 12..