Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו הראשונה של יוחנן השליח 3:1-24

1ראו מה רבה אהבת אלוהים אלינו – הוא אף קרא לנו ”בני אלוהים“! ואין זה כינוי בלבד, אלא עובדה. לצערי, אנשים רבים אינם מאמינים באלוהים, ועל כן אינם מבינים כיצד אנו יכולים להיות בניו. 2אחי היקרים, עכשיו אנחנו בני אלוהים; איננו יודעים עדיין מה נהיה בעתיד, אנחנו רק יודעים שבבוא המשיח נהיה כמוהו, כי נראהו פנים אל פנים. 3כל המחזיק בתקווה זאת צריך להישאר טהור ונקי מחטא, כי המשיח עצמו טהור ונקי.

4מי שחוטא, חוטא נגד אלוהים, כי כל חטא נָעָשָה נגד תורת אלוהים. 5אתם הרי יודעים שהוא בא אלינו בדמות אדם, כדי לקחת על עצמו את העונש על חטאינו, למרות שבו לא היה חטא. 6אם נתמיד באמונתנו, נשמע בקולו ונעשה את הטוב בעיניו, לא נחטא. הממשיכים לחטוא חוטאים מסיבה פשוטה: הם מעולם לא האמינו במשיח ולא אהבו אותו.

7בני היקרים, אל תניחו לאיש לרמותכם. העושה מעשים טובים עושה אותם משום שהוא עצמו טוב – כמו המשיח ובזכותו. 8והעושה מעשים רעים מוכיח שהוא שייך לשטן – החוטא הראשון בעולם, שממשיך עדיין במעשיו הרעים – שכן בן־האלוהים בא לבטל את פעולות השטן. 9בני־אלוהים אינם חוטאים יותר מתוך הרגל, מכיוון שאלוהים האב נתן להם חיים וטבע חדש; הם אינם יכולים להמשיך בהרגל החטא.

10כיצד יכולים אנו להבדיל בין ילדי אלוהים לבין ילדי השטן? כל מי שחי חיי חטא ואינו אוהב את אחיו, אינו שייך למשפחת אלוהים. 11שהרי כבר מבראשית מסר לנו אלוהים את המצוה: אהבו איש את רעהו.

12אל לנו להידמות לקין, הורג אחיו, אשר השתייך לשטן. מדוע הרג את אחיו? מפני שקין עשה מעשים רעים, וידע היטב שחיי הבל אחיו היו טובים משלו. 13לכן, אחים יקרים, אל תתפלאו אם העולם שונא אתכם.

14אם אנחנו אוהבים את אחינו המאמינים, אנו יודעים שעברנו ממוות לחיים. בעוד שאדם אשר אין בו אהבה עדיין מת. 15כל השונא את אחיו רוצח אותו בלבו, ואתם יודעים שלרוצחים אין חיי נצח! 16מהי אהבה אמיתית? קורבנו של המשיח! כשם שהקריב את חייו למעננו, כך עלינו להקריב את חיינו למען אחינו.

17אדם הנקרא מאמין משיחי, ויש לו מספיק כסף, אך אין הוא עוזר לאחיו העני הנתון במצוקה, אהבת אלוהים אינה שוכנת בו. 18בני היקרים, הבה נפסיק לדבר על אהבת איש את רעהו; הבה נאהב באמת ונוכיח את אהבתנו במעשים. 19כך נדע בוודאות שאנו שייכים לאלוהים, וכאשר נעמוד לפניו יהיה מצפוננו נקי ושקט. 20אך אם חטאנו ומצפוננו מציק לנו, אלוהים יודע בדיוק מה עשינו וכיצד אנו מרגישים.

21ידידי היקרים, אם מצפוננו נקי אנו יכולים לבוא לפני אלוהים בביטחון מלא, 22והוא ייתן לנו כל מה שנבקש ממנו, שכן אנו שומעים בקולו ועושים את הטוב בעיניו. 23הזוכרים אתם מה ציווה עלינו אלוהים? להאמין בשם ישוע המשיח בנו ולאהוב איש את רעהו. 24כל השומע בקול אלוהים ומקיים את מצוותיו, חי באלוהים ואלוהים חי בו. כיצד אנו יודעים זאת? רוח הקודש השוכן בקרבנו מאשר את הדבר.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Иохана 3:1-24

1Посмотрите, какую великую любовь дал нам Небесный Отец, чтобы мы были названы детьми Его! И мы действительно Его дети! Мир потому нас не знает, что не познал Его. 2Дорогие, теперь мы дети Всевышнего, а какими будем, ещё неизвестно. Мы знаем только, что, когда Масех придёт3:2 Или: «когда это откроется»., мы станем подобны Ему, потому что тогда увидим Его таким, каков Он есть. 3Каждый, кто имеет эту надежду на Него, очищает себя, чтобы стать чистым, как Он.

4Кто согрешает, тот творит беззаконие, потому что грех – это беззаконие. 5Вы знаете, что Масех был явлен для того, чтобы забрать наши грехи. В Нём Самом греха нет. 6Кто живёт в Нём, тот не любит грешить, а кто грешит, тот, значит, не видел Его и не познал Его.

7Дети, смотрите, чтобы никто не обманул вас. Кто поступает праведно, тот праведен, как и Он праведен. 8Кто любит грешить, тот от дьявола, потому что дьявол грешит от начала. Но для того и был явлен (вечный) Сын Всевышнего, чтобы разрушить дела дьявола. 9Всякий, кто был рождён от Всевышнего3:9 Имеется в виду духовное рождение через веру в Исо Масеха (см. 5:1)., не любит грех, потому что в нём заложено семя от Всевышнего. Он не может любить грех, потому что рождён от Всевышнего. 10Отличить детей Всевышнего от детей дьявола можно так: кто не поступает праведно, тот не от Всевышнего, так же как и не любящий своего брата.

Любовь друг к другу

11Вот весть, которая была вам провозглашена ещё вначале: мы должны любить друг друга. 12Не будьте такими, как Каин3:12 Каин – старший сын Адама и Евы (см. Нач. 4:1-16).. Он был от дьявола и убил своего брата. А почему убил? Потому что его дела были злы, а дела его брата – праведны. 13Не удивляйтесь, братья, если мир вас ненавидит. 14Мы знаем, что уже перешли от смерти к жизни, потому что любим братьев. Тот, кто не любит, – тот ещё во власти смерти. 15Всякий, кто ненавидит своего брата, тот человекоубийца, а вы знаете, что ни в каком человекоубийце не может быть вечной жизни.

16Любовь мы узнали в том, что Исо отдал за нас Свою жизнь. И мы тоже должны быть готовы отдать жизнь за братьев. 17Если человек, живущий в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, то как в нём может быть любовь Всевышнего? 18Дети, давайте будем любить не только на словах, языком, но и на деле, истинной любовью. 19И таким образом мы узнаем, что мы от истины, и обретём уверенность перед Всевышним. 20Ведь если наше сердце осуждает нас, то тем более Всевышний, Который больше нашего сердца и знает всё3:20 Или: «И даже если наше сердце осуждает нас, то мы можем успокоить его, потому что Всевышний больше нашего сердца и знает всё»..

21Дорогие, если сердце нас не осуждает, то мы можем со всей уверенностью приходить к Всевышнему. 22И о чём бы мы Его ни попросили, всё получаем от Него, потому что соблюдаем Его повеления и делаем то, что угодно Ему. 23Его повеление заключается в том, чтобы мы верили в Его (вечного) Сына3:23 Букв.: «в имя Его Сына». Верить в чьё-либо имя значит верить в самого носителя этого имени, в данном случае верить в Исо Масеха. Также в 5:13. Исо Масеха и любили друг друга, как Он повелел нам. 24Тот, кто соблюдает Его повеления, – пребывает во Всевышнем, и Всевышний в нём. И то, что Он пребывает в нас, мы узнаём по Духу, Которого Он дал нам.