אגרתו הראשונה של יוחנן השליח 2 – HHH & NIRV

Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרתו הראשונה של יוחנן השליח 2:1-29

1בני היקרים, אני כותב לכם דברים אלה כדי שלא תחטאו. אך אם תחטאו, דעו לכם שיש לנו סנגור לפני אלוהים – ישוע המשיח הצדיק! 2ישוע המשיח הוא כפרה על חטאינו ועל חטאי העולם כולו; הוא נשא על עצמו את עונשו של ה׳ על החטאים שלנו.

3אם אנחנו משתדלים מאוד לעשות כל מה שהוא אומר לנו, אנחנו יודעים שאנו באמת שייכים לו.

4אם מישהו טוען: ”אני מאמין בישוע המשיח!“ אך אינו שומע בקולו, הוא שקרן. 5מי שבאמת מאמין במשיח ושומע בקולו, ילמד לאהוב את אלוהים יותר ויותר. 6אם מישהו טוען שהוא מאמין במשיח, עליו לחיות כמוהו.

7אחים יקרים, איני כותב לכם מצווה חדשה; אני מזכיר לכם מצווה ישנה שציווה לכם אלוהים מבראשית. אף כי שמעתם אותה פעמים רבות 8היא תמיד חדשה ורעננה, ואף הוכיחה את אמיתותה במשיח ובנו. כשאנו מקיימים את המצווה לאהוב איש את רעהו, החטא והחשכה נעלמים מחיינו, ובמקומם זורח אורו של ישוע המשיח.

9האומר שהוא חי באור המשיח, אך שונא את חברו, הוא עדיין בחשכה. 10האוהב את חברו חי באור המשיח, אשר מאיר את דרכו ושומר עליו שלא ייכשל. 11ואילו השונא את חברו הוא בְחשכה רוחנית המעוורת את עיניו, ומשום כך אינו יודע לאן הוא הולך.

12בני היקרים, אני כותב לכם דברים אלה מפני שחטאיכם נסלחו לכם בשם ישוע המשיח מושיענו ולמענו.

13אני כותב לכם, האבות בָאמונה, כי אתם באמת יודעים ומכירים את המשיח אשר חי מבראשית.

אני כותב לכם, הצעירים באמונה, מפני שהתגברתם על פיתויי השטן.

14ילדי היקרים, כתבתי לכם מפני שאתם יודעים ומכירים את האלוהים אבינו.

כתבתי לכם, האבות, מפני שאתם מכירים את אלוהי הנצח.

כתבתי לכם, הצעירים, מפני שאתם חזקים, דבר־אלוהים שוכן בכם ואף התגברתם על פיתויי השטן.

15אל תאהבו את העולם הנתעב הזה ואת כל מה שהוא מציע. אם אתם אוהבים את העולם הרי שאינכם אוהבים באמת את אלוהים. 16מה כבר מסוגל העולם להציע לכם? תאוות הבשר, תאוות העיניים וגאוות החיים! דברים אלה אינם מאלוהים; מקורם בעולם המרושע הזה. 17דעו לכם, יבוא יום שכל העולם הזה יחלוף על חטאיו, אך כל השומע בקול ה׳ יחיה לנצח. 18ילדים יקרים, שמעתם כי שונא־המשיח2‏.18 ב 18 הכוונה לצורר המשיח – משיח שקר. עומד לבוא. היודעים אתם שבכל מקום כבר הופיעו שונאים רבים למשיח? עובדה זאת מאשרת שקץ העולם קרב. 19שונאי המשיח היו בעבר גם בין חברי קהילתנו, אך אין ספק שמעולם לא היו חלק מאיתנו, אחרת היו נשארים. עזיבתם הוציאה לאור את האמת.

20אבל אתם שונים מהם, כי רוח הקודש שוכן בקרבכם ואתם יודעים את האמת.

21כתבתי לכם כל זאת לא משום שאינכם יודעים את האמת, אלא להיפך: כתבתי לכם משום שאתם יודעים את האמת, ויודעים להבחין בין שקר לאמת.

22היודעים אתם מיהו השקרן הגדול ביותר? האומר שישוע אינו המשיח. אדם כזה שונא המשיח הוא, שכן אינו מאמין באלוהים האב ובבנו. 23הרי אדם המתכחש למשיח בן־האלוהים, מתכחש בהכרח גם לאלוהים עצמו, בעוד שאדם שמאמין בישוע המשיח, מאמין גם באלוהים אביו.

24המשיכו להאמין ולעשות את אשר למדתם בהתחלה, כדי שתמיד תהיה לכם התחברות אמיתית ואיתנה עם אלוהים האב ועם בנו ישוע המשיח.

25זכרו, אלוהים עצמו הבטיח לנו חיי נצח.

26כתבתי לכם דברים אלה כדי להזהירכם מפני שונאי המשיח. הם יעשו הכול כדי לסנוור את עיניכם, לסלף את האמת ולהוליך אתכם שולל. 27אולם אלוהים השכין בכם את רוח הקודש שמלמד אתכם את האמת בלבד, ומשום כך אין לכם צורך מחייב במורה אחר כדי להראות לכם שאלה מורי שקר. על כן שמעו בקולו, התקרבו למשיח ואל תיפרדו ממנו לעולם.

28בני היקרים, היו נאמנים למשיח, כדי שלא תתביישו לפגוש אותו בבואו, אלא להיפך: תשמחו מאוד. 29מאחר שאנחנו יודעים כי אלוהים צדיק גמור, וכי הוא עושה רק את הנכון והצודק, נוכל להניח כי כל העושה את הנכון והצודק הוא ילדו.

New International Reader’s Version

1 John 2:1-29

1My dear children, I’m writing this to you so that you will not sin. But suppose someone does sin. Then we have a friend who speaks to the Father for us. He is Jesus Christ, the Blameless One. 2He gave his life to pay for our sins. But he not only paid for our sins. He also paid for the sins of the whole world.

Instructions About Loving and Hating Other Believers

3We know that we have come to know God if we obey his commands. 4Suppose someone says, “I know him.” But suppose this person does not do what God commands. Then this person is a liar and is not telling the truth. 5But if anyone obeys God’s word, then that person truly loves God. Here is how we know we belong to him. 6Those who claim to belong to him must live just as Jesus did.

7Dear friends, I’m not writing you a new command. Instead, I’m writing one you have heard before. You have had it since the beginning. 8But I am writing what amounts to a new command. Its truth was shown in how Jesus lived. It is also shown in how you live. That’s because the darkness is passing away. And the true light is already shining.

9Suppose someone claims to be in the light but hates a brother or sister. Then they are still in the darkness. 10Anyone who loves their brother and sister lives in the light. There is nothing in them to make them fall into sin. 11But anyone who hates a brother or sister is in the darkness. They walk around in the darkness. They don’t know where they are going. The darkness has made them blind.

Reasons for Writing

12Dear children, I’m writing to you

because your sins have been forgiven.

They have been forgiven because of what Jesus has done.

13Fathers, I’m writing to you

because you know the one who is from the beginning.

Young men, I’m writing to you

because you have won the battle over the evil one.

14Dear children, I’m writing to you

because you know the Father.

Fathers, I’m writing to you

because you know the one who is from the beginning.

Young men, I’m writing to you

because you are strong.

God’s word lives in you.

You have won the battle over the evil one.

Do Not Love the World

15Do not love the world or anything in it. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. 16Here is what people who belong to this world do. They try to satisfy what their sinful desires want to do. They long for what their sinful eyes look at. They take pride in what they have and what they do. All of this comes from the world. None of it comes from the Father. 17The world and its evil desires are passing away. But whoever does what God wants them to do lives forever.

Warnings About Saying No to the Son

18Dear children, we are living in the last days. You have heard that the great enemy of Christ is coming. But even now many enemies of Christ have already come. That’s how we know that these are the last days. 19These enemies left our community of believers. They didn’t really belong to us. If they had belonged to us, they would have remained with us. But by leaving they showed that none of them belonged to us.

20You have received the Spirit from the Holy One. And all of you know the truth. 21I’m not writing to you because you don’t know the truth. I’m writing because you do know it. I’m writing to you because no lie comes from the truth. 22Who is the liar? It is anyone who says that Jesus is not the Christ. The person who says this is the great enemy of Christ. They say no to the Father and the Son. 23The person who says no to the Son doesn’t belong to the Father. But anyone who says yes to the Son belongs to the Father also.

24Make sure that you don’t forget what you have heard from the beginning. Then you will remain joined to the Son and to the Father. 25And here is what God has promised us. He has promised us eternal life.

26I’m writing these things to warn you. I am warning you about people trying to lead you astray. 27But you have received the Holy Spirit from God. He continues to live in you. So you don’t need anyone to teach you. God’s Spirit teaches you about everything. What he says is true. He doesn’t lie. Remain joined to Christ, just as you have been taught by the Spirit.

God’s Children and Sin

28Dear children, remain joined to Christ. Then when he comes, we can be bold. We will not be ashamed to meet him when he comes.

29You know that God is right and always does what is right. And you know that everyone who does what is right is God’s child.