Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 3:1-17

1בימים ההם, כשישוע והוריו גרו בנצרת, החל יוחנן המטביל להטיף במדבר יהודה. 2”חיזרו בתשובה!“ קרא יוחנן. ”שובו אל ה׳ כי מלכות השמים קרובה!“ 3ישעיהו הנביא ניבא על פעילותו של יוחנן כשאמר:3‏.3 ג 3 ישעיהו מ 3 ”קול קורא במדבר פנו דרך ה׳, ישרו מסילותיו.“

4בגדיו היו עשויים שער גמלים והייתה לו חגורת עור; הוא נהג לאכול ארבה ודבש־בר. 5אנשים מירושלים, עמק־הירדן וכל אזור יהודה יצאו למדבר כדי לשמוע את דבריו, 6ולאחר שהתוודו על חטאיהם, יוחנן הטביל אותם בנהר הירדן.

7אולם כשראה יוחנן שפרושים וצדוקים רבים באים להיטבל, הוא דחה אותם. ”בני נחשים אתם!“ אמר להם יוחנן. ”מי אמר לכם שתוכלו להימלט מהעונש שה׳ עתיד להביא עליכם? 8לפני שתיטבלו אתם חייבים להוכיח במעשים שבאמת התחרטתם על חטאיכם. 9אל תחשבו בלבכם: ’אלוהים לא יעניש אותנו כי אנחנו יהודים, בני אברהם‘. הרי אלוהים יכול לעשות מהאבנים האלה בנים לאברהם!

10”כבר עכשיו מוכן גרזן המשפט של אלוהים לכרות כל עץ חסר תועלת שאינו נושא פרי. עצים חסרי תועלת ייכרתו ויישרפו!

11”אני כרגע מטביל במים את אלה שבאמת מתחרטים על מעשיהם הרעים, אולם בקרוב יבוא אדם גדול ונעלה ממני שאני לא ראוי אפילו לשאת את נעליו, והוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש. 12הוא יפריד בין המוץ לבין גרגירי החיטה – את המוץ ישרוף באש נצחית, ואילו את החיטה ישמור באסם.“

13באותו זמן בא ישוע מן הגליל אל נהר הירדן, כדי להיטבל על־ידי יוחנן.

14יוחנן ניסה לשכנע אותו ואמר: ”אתה צריך להטביל אותי, ולא אני אותך!“

15אולם ישוע עמד על דעתו ואמר: ”הטבל אותי, בבקשה. עלי לעשות את כל הדרוש.“ ויוחנן הטביל אותו.

16מיד לאחר הטבילה, כשישוע יצא מהמים, השמים נפתחו מעליו והוא ראה את רוח אלוהים יורדת עליו בדמות יונה. 17קול קרא מהשמים: ”זהו בני אהובי, ובו אני חפץ.“

New Russian Translation

Матфея 3:1-17

Проповедь Иоанна Крестителя

(Мк. 1:2-8; Лк. 3:1-18; Ин. 1:19-28)

1В те дни Иоанн Креститель начал проповедовать в Иудейской пустыне.

2– Покайтесь! – говорил он. – Потому что Царство Небес уже близко!

3Об Иоанне говорил пророк Исаия:

«Голос раздается в пустыне:

„Приготовьте путь Господу,

сделайте прямыми дороги Его!“»3:3 Ис. 40:3.

4Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом. Пищей ему служили саранча и дикий мед. 5К нему приходил народ из Иерусалима, со всей Иудеи и из окрестностей Иордана. 6Исповедующих свои грехи он крестил в реке Иордан.

7Фарисеям3:7 Фарисеи – это религиозная группа, которую отличало неукоснительное выполнение Закона, следование обычаям предков и строгое соблюдение ритуальной чистоты. и саддукеям3:7 Саддукеи – религиозная группа иудеев, состоящая преимущественно из священников и иерусалимских аристократов. Саддукеи отрицали «устное предание» фарисеев и не верили в воскресение мертвых, а также в существование ангелов и демонов. Саддукеи имели огромное влияние в Высшем Совете иудеев., которые приходили к нему чтобы креститься, Иоанн сказал:

– Вы, змеиное отродье! Кто предупредил вас, чтобы вы бежали от грядущего гнева? 8Делами докажите искренность вашего покаяния. 9Не думайте говорить в себе: «Наш отец Авраам!» Говорю вам, что Бог может и из этих камней сотворить детей Аврааму. 10Уже и топор лежит у корня деревьев, и всякое дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в огонь.

11Я крещу вас водой в знак покаяния, но после меня придет Тот, Кто могущественнее меня. Я даже не достоин нести Его сандалии. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. 12У Него в руках лопата, чтобы провеять зерно на току; Свою пшеницу Он соберет в хранилище, а мякину сожжет в неугасимом огне.

Крещение Иисуса

(Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-22; Ин. 1:32-34)

13Затем из Галилеи к Иордану пришел Иисус, чтобы принять крещение от Иоанна. 14Иоанн хотел было отговорить Его:

– Это мне нужно креститься у Тебя, зачем же Ты пришел ко мне?

15Но Иисус ответил:

– Пусть сейчас будет так. Нам надо исполнить всю истину.

Тогда Иоанн согласился.

16Как только Иисус крестился и вышел из воды, раскрылись небеса, и Он увидел Духа Божьего, спускающегося в образе голубя и садящегося на Него. 17И вот, голос с небес, говорящий:

– Это Мой любимый Сын, в Нем Моя радость!3:17 См. Быт. 22:2; Пс. 2:7; Ис. 42:1.