Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 3:1-17

1בימים ההם, כשישוע והוריו גרו בנצרת, החל יוחנן המטביל להטיף במדבר יהודה. 2”חיזרו בתשובה!“ קרא יוחנן. ”שובו אל ה׳ כי מלכות השמים קרובה!“ 3ישעיהו הנביא ניבא על פעילותו של יוחנן כשאמר:3‏.3 ג 3 ישעיהו מ 3 ”קול קורא במדבר פנו דרך ה׳, ישרו מסילותיו.“

4בגדיו היו עשויים שער גמלים והייתה לו חגורת עור; הוא נהג לאכול ארבה ודבש־בר. 5אנשים מירושלים, עמק־הירדן וכל אזור יהודה יצאו למדבר כדי לשמוע את דבריו, 6ולאחר שהתוודו על חטאיהם, יוחנן הטביל אותם בנהר הירדן.

7אולם כשראה יוחנן שפרושים וצדוקים רבים באים להיטבל, הוא דחה אותם. ”בני נחשים אתם!“ אמר להם יוחנן. ”מי אמר לכם שתוכלו להימלט מהעונש שה׳ עתיד להביא עליכם? 8לפני שתיטבלו אתם חייבים להוכיח במעשים שבאמת התחרטתם על חטאיכם. 9אל תחשבו בלבכם: ’אלוהים לא יעניש אותנו כי אנחנו יהודים, בני אברהם‘. הרי אלוהים יכול לעשות מהאבנים האלה בנים לאברהם!

10”כבר עכשיו מוכן גרזן המשפט של אלוהים לכרות כל עץ חסר תועלת שאינו נושא פרי. עצים חסרי תועלת ייכרתו ויישרפו!

11”אני כרגע מטביל במים את אלה שבאמת מתחרטים על מעשיהם הרעים, אולם בקרוב יבוא אדם גדול ונעלה ממני שאני לא ראוי אפילו לשאת את נעליו, והוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש. 12הוא יפריד בין המוץ לבין גרגירי החיטה – את המוץ ישרוף באש נצחית, ואילו את החיטה ישמור באסם.“

13באותו זמן בא ישוע מן הגליל אל נהר הירדן, כדי להיטבל על־ידי יוחנן.

14יוחנן ניסה לשכנע אותו ואמר: ”אתה צריך להטביל אותי, ולא אני אותך!“

15אולם ישוע עמד על דעתו ואמר: ”הטבל אותי, בבקשה. עלי לעשות את כל הדרוש.“ ויוחנן הטביל אותו.

16מיד לאחר הטבילה, כשישוע יצא מהמים, השמים נפתחו מעליו והוא ראה את רוח אלוהים יורדת עליו בדמות יונה. 17קול קרא מהשמים: ”זהו בני אהובי, ובו אני חפץ.“

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Матто 3:1-17

Пророк Яхьё готовит путь Исо Масеху

(Мк. 1:2-8; Лк. 3:1-18; Ин. 1:19-28)

1В те дни пророк Яхьё3:1 Пророк Яхьё – букв.: «Яхьё Погружающий»; также в 11:11-12; 14:2; 14:8; 16:14; 17:13. начал проповедовать в Иудейской пустыне.

2– Покайтесь! – говорил он. – Потому что Всевышний уже устанавливает Своё Царство!

3Яхьё был тем самым человеком, о котором говорил пророк Исаия:

«Голос раздаётся в пустыне:

„Приготовьте путь Вечному,

сделайте прямыми дороги Его!“»3:3 Ис. 40:3.

4Яхьё носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом3:4 Весь вид Яхьё говорил о том, что он является пророком Всевышнего (см. 4 Цар. 1:8; Зак. 13:4).. Пищей ему служили саранча и дикий мёд. 5К нему приходил народ из Иерусалима, со всей Иудеи и из окрестностей реки Иордан. 6Они открыто признавали свои грехи, и Яхьё в Иордане совершал над ними обряд погружения в воду3:6 Или: «обряд омовения»; также в ст. 7, 11 и 13. Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь, угодный Всевышнему.. 7Увидев блюстителей Закона3:7 Блюстители Закона (букв.: «фарисеи») – религиозная партия, которую отличало неукоснительное выполнение законов Таврота, следование обычаям предков и строгое соблюдение ритуальной чистоты. и саддукеев3:7 Саддукеи – аристократическая религиозная партия иудеев, члены которой отвергали идею воскресения мёртвых, не верили в ангелов и в духов. Саддукеи имели огромное влияние в Высшем Совете иудеев., идущих к нему, чтобы пройти обряд погружения в воду, Яхьё сказал:

– Эй вы, змеиное отродье! Кто предупредил вас, чтобы вы бежали от грядущего возмездия Всевышнего? 8Делами докажите искренность вашего покаяния. 9Не думайте, что вы избежите наказания только потому, что вы «дети Иброхима». Говорю вам, что Всевышний может и из этих камней сотворить детей Иброхиму. 10Уже и топор лежит у корня деревьев, и всякое дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в огонь. 11Я совершаю над вами обряд, погружая вас в воду, как знак того, что вы покаялись, но после меня придёт Тот, Кто могущественнее меня, я даже не достоин нести Его сандалии. Он будет погружать вас в Святого Духа и в огонь3:11 Или: «омывать ваши сердца Святым Духом и очищать огнём» (см. Мал. 3:2-3; 1 Кор. 3:10-15).. 12У Него в руках лопата, которой Он будет провеивать зерно на току; Свою пшеницу Он соберёт в хранилище, а мякину сожжёт в неугасимом огне3:12 Здесь образно говорится о предстоящем Суде. Повелитель Исо разделит людей: одних – для вечного наказания в аду, а других – для вечного блаженства в раю..

Исо Масех проходит обряд погружения в воду у Яхьё

(Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-22; Ин. 1:32-34)

13И вот из Галилеи к Иордану пришёл Исо, чтобы пройти обряд погружения в воду у Яхьё.

14Яхьё пытался отговорить Его:

– Это мне нужно принять этот обряд от Тебя, зачем же Ты пришёл ко мне?

15Но Исо ответил:

– Пусть сейчас будет так. Нам следует исполнить всё, что требует Всевышний.

Тогда Яхьё согласился.

16Исо, пройдя данный обряд, тотчас вышел из воды, и вот раскрылись небеса, и Он увидел Духа Всевышнего, спускающегося в образе голубя и садящегося на Него. 17И вот голос с небес, говорящий:

– Это Мой Сын (Избранный Мной Царь)3:17 То, что Исо назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23)., Которого Я люблю, в Нём Моя радость!3:17 См. Нач. 22:2; Заб. 2:7; Ис. 42:1.