Chinese Union Version (Simplified)

約 翰 二 書

作 长 老 的 写 信 给 蒙 拣 选 的 太 太 ( 或 作 : 教 会 ; 下 同 ) , 和 他 的 儿 女 , 就 是 我 诚 心 所 爱 的 ; 不 但 我 爱 , 也 是 一 切 知 道 真 理 之 人 所 爱 的 。

爱 你 们 是 为 真 理 的 缘 故 , 这 真 理 存 在 我 们 里 面 , 也 必 永 远 与 我 们 同 在 。

恩 惠 , 怜 悯 , 平 安 从 父 神 和 他 儿 子 耶 稣 基 督 在 真 理 和 爱 心 上 必 常 与 我 们 同 在 !

我 见 你 的 儿 女 , 有 照 我 们 从 父 所 受 之 命 令 遵 行 真 理 的 , 就 甚 欢 喜 。

太 太 阿 , 我 现 在 劝 你 , 我 们 大 家 要 彼 此 相 爱 。 这 并 不 是 我 写 一 条 新 命 令 给 你 , 乃 是 我 们 从 起 初 所 受 的 命 令 。

我 们 若 照 他 的 命 令 行 , 这 就 是 爱 。 你 们 从 起 初 所 听 见 当 行 的 , 就 是 这 命 令 。

因 为 世 上 有 许 多 迷 惑 人 的 出 来 , 他 们 不 认 耶 稣 基 督 是 成 了 肉 身 来 的 ; 这 就 是 那 迷 惑 人 、 敌 基 督 的 。

你 们 要 小 心 , 不 要 失 去 你 们 ( 有 古 卷 : 我 们 ) 所 做 的 工 , 乃 要 得 着 满 足 的 赏 赐 。

凡 越 过 基 督 的 教 训 、 不 常 守 着 的 , 就 没 有 神 ; 常 守 这 教 训 的 , 就 有 父 又 有 子 。

10 若 有 人 到 你 们 那 里 , 不 是 传 这 教 训 , 不 要 接 他 到 家 里 , 也 不 要 问 他 的 安 ;

11 因 为 问 他 安 的 , 就 在 他 的 恶 行 上 有 分 。

12 我 还 有 许 多 事 要 写 给 你 们 , 却 不 愿 意 用 纸 墨 写 出 来 , 但 盼 望 到 你 们 那 里 , 与 你 们 当 面 谈 论 , 使 你 们 的 喜 乐 满 足 。

13 你 那 蒙 拣 选 之 姊 妹 的 儿 女 都 问 你 安 。

Nádej pre kazdého

Druhý Jánov List

Ja, starší, píšem Božej vyvolenej cirkvi a všetkým jej členom.

2-3 Milujem vás spolu so všetkými, ktorí poznali pravdu, čo žije v našich srdciach a zostane tu večne. A nielen pravda, ale aj láska, zľutovanie a pokoj od Boha Otca a Ježiša, jeho Syna.

Teším sa, že niektorí z vás žijú podľa Božích prikázaní.

Nebude to nič nové, pripomeniem len to, čo už dávno viete:

Milujme sa navzájom, ako nás tomu učil Ježiš Kristus.

Varovanie pred falošnými učiteľmi

Láska a poslušnosť sú našou jedinou ochranou pred zvodcami, ktorých je dnes všade plno. Kto popiera, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý sa stal človekom, je zvodca a Kristov nepriateľ.

Dbajte, aby nevyšlo nazmar to, čo sme spoločne vybojovali, a aby ste napokon o všetko neprišli.

Komu nestačí Kristovo učenie a púšťa sa do špekulácií, vzďaľuje sa od Boha. Kto sa Kristovho učenia pridŕža, je v spojení s Bohom Otcom aj so Synom.

10 Ak príde niekto s iným učením, zavrite pred ním dvere a nedajte mu príležitosť.

11 Kto mu ju dáva, stáva sa jeho spoluvinníkom.

12 Mám ešte mnohé na srdci, ale nechcem to zveriť papieru. Dúfam, že sa k vám dostanem a osobne sa pozhovárame a vzájomne potešíme.

13 Pozdravujú vás všetci tunajší kresťania.