Chinese Union Version (Simplified)

約 翰 三 書

作 长 老 的 写 信 给 亲 爱 的 该 犹 , 就 是 我 诚 心 所 爱 的 。

亲 爱 的 兄 弟 阿 , 我 愿 你 凡 事 兴 盛 , 身 体 健 壮 , 正 如 你 的 灵 魂 兴 盛 一 样 。

有 弟 兄 来 证 明 你 心 里 存 的 真 理 , 正 如 你 按 真 理 而 行 , 我 就 甚 喜 乐 。

我 听 见 我 的 儿 女 们 按 真 理 而 行 , 我 的 喜 乐 就 没 有 比 这 个 大 的 。

亲 爱 的 兄 弟 阿 , 凡 你 向 作 客 旅 之 弟 兄 所 行 的 都 是 忠 心 的 。

他 们 在 教 会 面 前 证 明 了 你 的 爱 ; 你 若 配 得 过 神 , 帮 助 他 们 往 前 行 , 这 就 好 了 。

因 他 们 是 为 主 的 名 ( 原 文 是 那 名 ) 出 外 , 对 於 外 邦 人 一 无 所 取 。

所 以 我 们 应 该 接 待 这 样 的 人 , 叫 我 们 与 他 们 一 同 为 真 理 做 工 。

我 曾 略 略 的 写 信 给 教 会 , 但 那 在 教 会 中 好 为 首 的 丢 特 腓 不 接 待 我 们 。

10 所 以 我 若 去 , 必 要 提 说 他 所 行 的 事 , 就 是 他 用 恶 言 妄 论 我 们 。 还 不 以 此 为 足 , 他 自 己 不 接 待 弟 兄 , 有 人 愿 意 接 待 , 他 也 禁 止 , 并 且 将 接 待 弟 兄 的 人 赶 出 教 会 。

11 亲 爱 的 兄 弟 阿 , 不 要 效 法 恶 , 只 要 效 法 善 。 行 善 的 属 乎 神 ; 行 恶 的 未 曾 见 过 神 。

12 低 米 丢 行 善 , 有 众 人 给 他 作 见 证 , 又 有 真 理 给 他 作 见 证 ; 就 是 我 们 也 给 他 作 见 证 。 你 也 知 道 我 们 的 见 证 是 真 的 。

13 我 原 有 许 多 事 要 写 给 你 , 却 不 愿 意 用 笔 墨 写 给 你 ,

14 但 盼 望 快 快 的 见 你 , 我 们 就 当 面 谈 论 。 [ (III John 1:15) 愿 你 平 安 。 众 位 朋 友 都 问 你 安 。 请 你 替 我 按 着 姓 名 问 众 位 朋 友 安 。 ]

Nádej pre kazdého

Tretí Jánov List

Ján, starší, milovanému Gájovi!

Môj milovaný, uisťujem ťa o svojej láske a modlím sa za teba, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý, ako je zdravá tvoja duša.

Nesmierne som sa zaradoval, keď mi niektorí bratia, čo sa u mňa zastavili, porozprávali, že svojím životom verne nasleduješ pravdu.

Nič ma tak nepoteší ako správa, že moje deti sa držia Kristovej pravdy.

Môj milovaný, konáš naozaj záslužnú a dobrú prácu, že sa staráš o bratov, ktorí navštívia váš zbor.

Všade rozprávajú o tvojej láske. Robíš dobre, keď ich vybavíš na ďalšiu cestu, ako sa patrí na Božích služobníkov.

Pracujú predsa pre Krista, a preto neprijímajú podporu od neveriacich.

Pre takých ľudí máme mať otvorené dvere, a tak prispievať k šíreniu pravdy.

Zlý príklad

Napísal som vášmu zboru list, ale Diotrefes, ktorý chce mať medzi vami vždy prvé aj posledné slovo, nás neuznáva.

10 Keď prídem k vám, budem ho volať na zodpovednosť za to, že nás tak nepekne ohovára, neprijíma našich bratov, ba dokonca bráni tým, ktorí sa ich ujímajú, a vylučuje ich zo zboru.

11 Môj milovaný, nespravuj sa podľa zlého, ale drž sa dobrého príkladu. Kto koná podľa Božej vôle, je jeho dieťaťom. Kto koná svojvoľne, Boha nepozná.

12 O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo i jeho príkladný život potvrdzuje Božiu pravdu. Aj my sa zaňho zaručujeme a vieš, že naše svedectvo je spoľahlivé.

13 Rád by som napísal ešte viac, ale je to zbytočné,

14 lebo dúfam, že sa čoskoro uvidíme a dôkladne sa o všetkom pozhovárame.

15 Nech ti srdce napĺňa pokoj. Pozdravujú ťa priatelia a aj ty pozdrav všetkých bratov.