Chinese Union Version (Simplified)

約 翰 一 書 1

1论 到 从 起 初 原 有 的 生 命 之 道 , 就 是 我 们 所 听 见 、 所 看 见 、 亲 眼 看 过 、 亲 手 摸 过 的 。

这 生 命 已 经 显 现 出 来 , 我 们 也 看 见 过 , 现 在 又 作 见 证 , 将 原 与 父 同 在 、 且 显 现 与 我 们 那 永 远 的 生 命 、 传 给 你 们 。

我 们 将 所 看 见 、 所 听 见 的 传 给 你 们 , 使 你 们 与 我 们 相 交 。 我 们 乃 是 与 父 并 他 儿 子 耶 稣 基 督 相 交 的 。

我 们 将 这 些 话 写 给 你 们 , 使 你 们 ( 有 古 卷 作 : 我 们 ) 的 喜 乐 充 足 。

神 就 是 光 , 在 他 毫 无 黑 暗 。 这 是 我 们 从 主 所 听 见 、 又 报 给 你 们 的 信 息 。

我 们 若 说 是 与 神 相 交 , 却 仍 在 黑 暗 里 行 , 就 是 说 谎 话 , 不 行 真 理 了 。

我 们 若 在 光 明 中 行 , 如 同 神 在 光 明 中 , 就 彼 此 相 交 , 他 儿 子 耶 稣 的 血 也 洗 净 我 们 一 切 的 罪 。

我 们 若 说 自 己 无 罪 , 便 是 自 欺 , 真 理 不 在 我 们 心 里 了 。

我 们 若 认 自 己 的 罪 , 神 是 信 实 的 , 是 公 义 的 , 必 要 赦 免 我 们 的 罪 , 洗 净 我 们 一 切 的 不 义 。

10 我 们 若 说 自 己 没 有 犯 过 罪 , 便 是 以 神 为 说 谎 的 , 他 的 道 也 不 在 我 们 心 里 了 。

Slovo na cestu

1.list Janův 1

Slovo života

1Přinášíme a dosvědčujeme vám zvěst o tom, co bylo od počátku: o Ježíši, který je živé slovo – viditelný projev Otcova věčného života. Slyšeli jsme ho, viděli jsme ho, sledovali jsme ho, dotýkali jsme se ho. 3-4 Podáváme vám o něm zprávu, abyste se s námi sjednotili, jako jsme my zajedno s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem, aby se tím naše radost vzájemně znásobila.

Život ve světle

Předáváme vám poselství, které jsme přijali od Krista: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Tvrdíme-li, že máme k Bohu dobrý vztah, a přesto setrváváme ve tmě, lžeme a náš život je nepravdivý. Žijeme-li však stále ve světle Boží přítomnosti, krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu a nic neruší náš vzájemný vztah.

Tvrdíme-li, že nehřešíme, pak klameme sami sebe a nechceme si připustit pravdu. Jestliže však své hříchy vyznáváme, smíme se spolehnout na Boží sliby, že nás očišťuje od každé špinavosti a promíjí nám každé selhání. 10 Říkáme-li, že nic špatného neděláme, obviňujeme Boha ze lži a vůbec ho nechápeme.