Chinese Union Version (Simplified)

提 摩 太 前 書 1

1奉 我 们 救 主 神 和 我 们 的 盼 望 基 督 耶 稣 之 命 , 作 基 督 耶 稣 使 徒 的 保 罗 ,

写 信 给 那 因 信 主 作 我 真 儿 子 的 提 摩 太 。 愿 恩 惠 、 怜 悯 、 平 安 从 父 神 和 我 们 主 基 督 耶 稣 归 与 你 !

我 往 马 其 顿 去 的 时 候 , 曾 劝 你 仍 住 在 以 弗 所 , 好 嘱 咐 那 几 个 人 不 可 传 异 教 ,

也 不 可 听 从 荒 渺 无 凭 的 话 语 和 无 穷 的 家 谱 ; 这 等 事 只 生 辩 论 , 并 不 发 明 神 在 信 上 所 立 的 章 程 。

但 命 令 的 总 归 就 是 爱 ; 这 爱 是 从 清 洁 的 心 和 无 亏 的 良 心 , 无 伪 的 信 心 生 出 来 的 。

有 人 偏 离 这 些 , 反 去 讲 虚 浮 的 话 ,

想 要 作 教 法 师 , 却 不 明 白 自 己 所 讲 说 的 所 论 定 的 。

我 们 知 道 律 法 原 是 好 的 , 只 要 人 用 得 合 宜 ;

因 为 律 法 不 是 为 义 人 设 立 的 , 乃 是 为 不 法 和 不 服 的 , 不 虔 诚 和 犯 罪 的 , 不 圣 洁 和 恋 世 俗 的 , 弑 父 母 和 杀 人 的 ,

10 行 淫 和 亲 男 色 的 , 抢 人 口 和 说 谎 话 的 , 并 起 假 誓 的 , 或 是 为 别 样 敌 正 道 的 事 设 立 的 。

11 这 是 照 着 可 称 颂 之 神 交 托 我 荣 耀 福 音 说 的 。

12 我 感 谢 那 给 我 力 量 的 我 们 主 基 督 耶 稣 , 因 他 以 我 有 忠 心 , 派 我 服 事 他 。

13 我 从 前 是 亵 渎 神 的 , 逼 迫 人 的 , 侮 慢 人 的 ; 然 而 我 还 蒙 了 怜 悯 , 因 我 是 不 信 不 明 白 的 时 候 而 做 的 。

14 并 且 我 主 的 恩 是 格 外 丰 盛 , 使 我 在 基 督 耶 稣 里 有 信 心 和 爱 心 。

15 基 督 耶 稣 降 世 , 为 要 拯 救 罪 人 。 这 话 是 可 信 的 , 是 十 分 可 佩 服 的 。 在 罪 人 中 我 是 个 罪 魁 。

16 然 而 , 我 蒙 了 怜 悯 , 是 因 耶 稣 基 督 要 在 我 这 罪 魁 身 上 显 明 他 一 切 的 忍 耐 , 给 後 来 信 他 得 永 生 的 人 作 榜 样 。

17 但 愿 尊 贵 、 荣 耀 归 与 那 不 能 朽 坏 、 不 能 看 见 、 永 世 的 君 王 、 独 一 的 神 , 直 到 永 永 远 远 。 阿 们 !

18 我 儿 提 摩 太 阿 , 我 照 从 前 指 着 你 的 预 言 , 将 这 命 令 交 托 你 , 叫 你 因 此 可 以 打 那 美 好 的 仗 。

19 常 存 信 心 和 无 亏 的 良 心 。 有 人 丢 弃 良 心 , 就 在 真 道 上 如 同 船 破 坏 了 一 般 。

20 其 中 有 许 米 乃 和 亚 力 山 大 ; 我 已 经 把 他 们 交 给 撒 但 , 使 他 们 受 责 罚 就 不 再 谤 渎 了 。

Slovo na cestu

1.list Timoteovi 1

Pavel varuje před bludy falešných učitelů

11-2 Můj drahý synu ve víře, milý Timoteji, přeji ti milost, slitování a pokoj od Boha Otce i Ježíše Krista, našeho Pána.

Při svém odjezdu do Makedonie jsem tě prosil, abys zůstal v Efezu a stavěl hráze falešným naukám a nekonečným diskusím o bájích a rodokmenech. Vedou spíš k jalovému mudrování, než aby objasňovaly význam víry v Božích plánech. Cílem našeho snažení musí být láska, která pramení z čistého srdce, z dobrého svědomí a opravdové víry. Od toho někteří uhnuli a dali se na prázdné řečnění. Chtějí se proslavit jako učitelé Mojžíšova zákona a přitom nemají ponětí, co je jeho pravým smyslem.

Zákon je jistě užitečný, je-li užíván tak, jak Bůh zamýšlel. 9-11 Ale nesmíme zapomenout, že Bůh svými zákony nemíří proti nám, kteří jsme jeho, nýbrž proti zlým a vzpurným, kteří Boha neuznávají, trápí své rodiče, lžou, křivě přísahají, libují si v oplzlostech, proti homosexuálům a zvrhlíkům, smilníkům, únoscům a vrahům i všem ostatním, jejichž jednání se příčí Božím řádům, určeným k našemu blahu.

Pavlovo vyznání založené na zkušenosti

12 Jak jsem Ježíši Kristu vděčný, že si mne vybral za svého spolupracovníka. 13-14 Dříve jsem se jeho jménu vysmíval a jeho vyznavače hubil, ale Bůh se nade mnou smiloval, protože jsem to dělal z nevědomosti, když jsem ještě Krista neznal. Ve své dobrotě mne dovedl k tomu, abych uvěřil, a naplnil mne celého svou láskou. 15 Jak je to pravdivé a jak rád bych to každému rozhlásil: Ježíš přišel na svět zachránit nás, od Boha odloučené a smrti propadlé. A jestli byl někdo od Boha daleko, byl jsem to já. 16 Ale Bůh se nade mnou smiloval a Ježíš Kristus na mém příkladu ukázal, jakou trpělivost má i s tím nejbídnějším hříšníkem, aby si každý uvědomil, že věčný život je tu i pro něho. 17 Sláva a čest Bohu za to na věky! On je věčný král, neviditelný, nesmrtelný, jediný a slavný Bůh!

18 To ti tedy, milý synu, kladu na srdce: bojuj dobře v Božím boji, jak to o tobě i Bůh v prorocké řeči pověděl. 19 Drž se pevně své víry v Krista a udržuj si stále čisté svědomí. Někteří své svědomí zničili tím, že jednali svévolně proti němu. Není divu, že pak ztratili i víru v Krista, jako například 20 Alexandr a Hymeneus. Musel jsem ty dva vyloučit z církve, aby nedělali hanbu Kristovu jménu.