Chinese Union Version (Simplified)

帖 撒 羅 尼 迦 後 書 1

1保 罗 、 西 拉 、 提 摩 太 写 信 给 帖 撒 罗 尼 迦 在 神 我 们 的 父 与 主 耶 稣 基 督 里 的 教 会 。

愿 恩 惠 、 平 安 从 父 神 和 主 耶 稣 基 督 归 与 你 们 !

弟 兄 们 , 我 们 该 为 你 们 常 常 感 谢 神 , 这 本 是 合 宜 的 ; 因 你 们 的 信 心 格 外 增 长 , 并 且 你 们 众 人 彼 此 相 爱 的 心 也 都 充 足 。

甚 至 我 们 在 神 的 各 教 会 里 为 你 们 夸 口 , 都 因 你 们 在 所 受 的 一 切 逼 迫 患 难 中 , 仍 旧 存 忍 耐 和 信 心 。

这 正 是 神 公 义 判 断 的 明 证 , 叫 你 们 可 算 配 得 神 的 国 ; 你 们 就 是 为 这 国 受 苦 。

神 既 是 公 义 的 , 就 必 将 患 难 报 应 那 加 患 难 给 你 们 的 人 ;

也 必 使 你 们 这 受 患 难 的 人 与 我 们 同 得 平 安 。 那 时 , 主 耶 稣 同 他 有 能 力 的 天 使 从 天 上 在 火 焰 中 显 现 ,

要 报 应 那 不 认 识 神 和 那 不 听 从 我 主 耶 稣 福 音 的 人 。

他 们 要 受 刑 罚 , 就 是 永 远 沉 沦 , 离 开 主 的 面 和 他 权 能 的 荣 光 。

10 这 正 是 主 降 临 、 要 在 他 圣 徒 的 身 上 得 荣 耀 , 又 在 一 切 信 的 人 身 上 显 为 希 奇 的 那 日 子 。 ( 我 们 对 你 们 作 的 见 证 , 你 们 也 信 了 。 )

11 因 此 , 我 们 常 为 你 们 祷 告 , 愿 我 们 的 神 看 你 们 配 得 过 所 蒙 的 召 , 又 用 大 能 成 就 你 们 一 切 所 羡 慕 的 良 善 和 一 切 因 信 心 所 做 的 工 夫 ;

12 叫 我 们 主 耶 稣 的 名 在 你 们 身 上 得 荣 耀 , 你 们 也 在 他 身 上 得 荣 耀 , 都 照 着 我 们 的 神 并 主 耶 稣 基 督 的 恩 。

Nya Levande Bibeln

2 Thessalonikerbrevet 1

1Från Paulus, Silvanus och Timotheos.Till församlingen i Thessalonike, som lever i gemenskap med Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus.

Rik välsignelse och frid önskar vi från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

Lidandet har ett syfte

Kära bröder, det är inte bara rätt och riktigt att tacka Gud för er, utan det är också vår plikt, eftersom er tro fortsätter att växa, och er kärlek till varandra hela tiden fördjupas.

Det är med glädje som vi berättar för de andra församlingarna om hur ert tålamod och er hängivna tro på Gud består, trots alla svårigheter och prövningar som ni måste kämpa er igenom.

Allt detta bara visar hur rättvist Gud handlar, för han använder era lidanden till att göra er redo för hans rike.

Samtidigt låter han dom och straff drabba dem som gör ont mot er.

Därför skulle jag vilja säga till er som lider: Gud ska befria både er och oss från lidande. Det ska ske när Herren Jesus visar sig på skyarna i flammande eld med sina mäktiga änglar.

Han kommer för att döma dem som inte vill lära känna Gud och som vägrar att ta emot hans frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Deras straff kommer att bli att gå under för evigt, och bli skilda från Herrens ansikte. De får aldrig se hans ära och makt

10 när han kommer för att hyllas för allt det han har gjort för sitt folk, sina heliga. Men ni ska vara med honom, eftersom ni har trott på allt vi berättat för er.

11 Därför fortsätter vi att be för er. Vi ber att vår Gud ska göra er värdiga att leva just det liv han har kallat er till, och att ni med hans kraft ska få fortsätta att göra allt gott. Då ska allt det ni påbörjat i tro bli fullbordat.

12 Alla ska då prisa Herrens, Jesu Kristi, namn för de resultat de ser i er, och er största ära ska vara att ni tillhör honom. Vår Guds och vår Herres, Jesu Kristi, kärleksfulla nåd har gjort allt detta möjligt för er.