Chinese Union Version (Simplified)

希 伯 來 書 1

1神 既 在 古 时 藉 着 众 先 知 多 次 多 方 的 晓 谕 列 祖 ,

就 在 这 末 世 藉 着 他 儿 子 晓 谕 我 们 ; 又 早 已 立 他 为 承 受 万 有 的 , 也 曾 藉 着 他 创 造 诸 世 界 。

他 是 神 荣 耀 所 发 的 光 辉 , 是 神 本 体 的 真 像 , 常 用 他 权 能 的 命 令 托 住 万 有 。 他 洗 净 了 人 的 罪 , 就 坐 在 高 天 至 大 者 的 右 边 。

他 所 承 受 的 名 , 既 比 天 使 的 名 更 尊 贵 , 就 远 超 过 天 使 。

所 有 的 天 使 , 神 从 来 对 那 一 个 说 , 你 是 我 的 儿 子 , 我 今 日 生 你 ? 又 指 着 那 一 个 说 : 我 要 作 他 的 父 , 他 要 作 我 的 子 ?

再 者 , 神 使 长 子 到 世 上 来 的 时 候 ( 或 作 : 神 再 使 长 子 到 世 上 来 的 时 候 ) , 就 说 : 神 的 使 者 都 要 拜 他 。

论 到 使 者 , 又 说 : 神 以 风 为 使 者 , 以 火 焰 为 仆 役 ;

论 到 子 却 说 : 神 阿 , 你 的 宝 座 是 永 永 远 远 的 ; 你 的 国 权 是 正 直 的 。

你 喜 爱 公 义 , 恨 恶 罪 恶 ; 所 以 神 , 就 是 你 的 神 , 用 喜 乐 油 膏 你 , 胜 过 膏 你 的 同 伴 ;

10 又 说 : 主 阿 , 你 起 初 立 了 地 的 根 基 ; 天 也 是 你 手 所 造 的 。

11 天 地 都 要 灭 没 , 你 却 要 长 存 。 天 地 都 要 像 衣 服 渐 渐 旧 了 ;

12 你 要 将 天 地 卷 起 来 , 像 一 件 外 衣 , 天 地 就 都 改 变 了 。 惟 有 你 永 不 改 变 ; 你 的 年 数 没 有 穷 尽 。

13 所 有 的 天 使 , 神 从 来 对 那 一 个 说 : 你 坐 在 我 的 右 边 , 等 我 使 你 仇 敌 作 你 的 脚 凳 ?

14 天 使 岂 不 都 是 服 役 的 灵 、 奉 差 遣 为 那 将 要 承 受 救 恩 的 人 效 力 麽 ?

Słowo Życia

List do Hebrajczyków 1

Syn Boży przewyższa aniołów

1W różnych momentach historii i w różny sposób Bóg przemawiał do naszych przodków poprzez swoich proroków. Teraz natomiast, w czasach ostatecznych, przemówił do nas przez swojego Syna, któremu poddał wszystko i przez którego stworzył wszechświat. On jaśnieje chwałą Boga i ukazuje Jego istotę, a potęgą swojego słowa utrzymuje cały świat. Gdy oczyścił ludzi z grzechów, zasiadł w niebie po prawej stronie Boga.

On jest większy od wszystkich aniołów, bo otrzymał imię przewyższające wszystkie inne tytuły. Do którego bowiem anioła Bóg zwrócił się, mówiąc:

„Ty jesteś moim Synem,
    Ciebie dziś zrodziłem”?

O żadnym z nich nie powiedział również:

„Ja będę Jego Ojcem,
    a On będzie moim Synem”.

A gdy posłał na ziemię swojego jedynego Syna, rozkazał:

„Niech Mu oddadzą pokłon
    wszyscy aniołowie Boga”.

O aniołach zaś Bóg powiedział tak:

„Jego aniołowie będą szybcy jak wiatr,
    Jego słudzy jak płomienie ognia”.

Natomiast do swojego Syna zwrócił się, mówiąc:

„Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
    a sprawiedliwość jest podstawą Twojego królestwa.
Kochasz prawość i nienawidzisz zła.
    Dlatego Twój Bóg, Boże, wybrał Cię
i obdarzył szczęściem
    większym niż kogokolwiek innego”.

10 Pismo mówi o Nim:

„To Ty, Panie, stworzyłeś na początku ziemię,
    a niebo jest dziełem Twoich rąk.
11 Ty trwasz, a ono przeminie
    i zniszczy się jak ubranie.
12 Zwiniesz je jak zużytą odzież i wyrzucisz.
    Ty sam pozostajesz jednak niezmienny,
a Twoje życie nigdy się nie skończy”.

13 Do którego z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział:

„Zasiądź po mojej prawej stronie,
    aż rzucę Ci pod nogi wszystkich wrogów”?

14 Czy wszyscy aniołowie nie są tylko duchowymi posłańcami, mającymi służyć tym, którzy otrzymają zbawienie?