Chinese Union Version (Simplified)

希 伯 來 書 1

1神 既 在 古 时 藉 着 众 先 知 多 次 多 方 的 晓 谕 列 祖 ,

就 在 这 末 世 藉 着 他 儿 子 晓 谕 我 们 ; 又 早 已 立 他 为 承 受 万 有 的 , 也 曾 藉 着 他 创 造 诸 世 界 。

他 是 神 荣 耀 所 发 的 光 辉 , 是 神 本 体 的 真 像 , 常 用 他 权 能 的 命 令 托 住 万 有 。 他 洗 净 了 人 的 罪 , 就 坐 在 高 天 至 大 者 的 右 边 。

他 所 承 受 的 名 , 既 比 天 使 的 名 更 尊 贵 , 就 远 超 过 天 使 。

所 有 的 天 使 , 神 从 来 对 那 一 个 说 , 你 是 我 的 儿 子 , 我 今 日 生 你 ? 又 指 着 那 一 个 说 : 我 要 作 他 的 父 , 他 要 作 我 的 子 ?

再 者 , 神 使 长 子 到 世 上 来 的 时 候 ( 或 作 : 神 再 使 长 子 到 世 上 来 的 时 候 ) , 就 说 : 神 的 使 者 都 要 拜 他 。

论 到 使 者 , 又 说 : 神 以 风 为 使 者 , 以 火 焰 为 仆 役 ;

论 到 子 却 说 : 神 阿 , 你 的 宝 座 是 永 永 远 远 的 ; 你 的 国 权 是 正 直 的 。

你 喜 爱 公 义 , 恨 恶 罪 恶 ; 所 以 神 , 就 是 你 的 神 , 用 喜 乐 油 膏 你 , 胜 过 膏 你 的 同 伴 ;

10 又 说 : 主 阿 , 你 起 初 立 了 地 的 根 基 ; 天 也 是 你 手 所 造 的 。

11 天 地 都 要 灭 没 , 你 却 要 长 存 。 天 地 都 要 像 衣 服 渐 渐 旧 了 ;

12 你 要 将 天 地 卷 起 来 , 像 一 件 外 衣 , 天 地 就 都 改 变 了 。 惟 有 你 永 不 改 变 ; 你 的 年 数 没 有 穷 尽 。

13 所 有 的 天 使 , 神 从 来 对 那 一 个 说 : 你 坐 在 我 的 右 边 , 等 我 使 你 仇 敌 作 你 的 脚 凳 ?

14 天 使 岂 不 都 是 服 役 的 灵 、 奉 差 遣 为 那 将 要 承 受 救 恩 的 人 效 力 麽 ?

Ang Pulong Sang Dios

Hebreo 1

Ang Pulong sang Dios Paagi sa Iya Anak

1Sang una nga panahon, madamo gid nga beses nga naghambal ang Dios sa aton mga katigulangan sa nagkalain-lain nga paagi, paagi sa mga propeta. Pero sa sining ulihi nga mga inadlaw, naghambal siya sa aton paagi sa iya Anak. Paagi sa iya, ginhimo sang Dios ang bug-os nga kalibutan, kag siya man ang iya ginpili nga mangin tag-iya sang tanan nga butang. Sa iya mismo makita ang gahom sang Dios nga nagasilak, kag kon ano ang Dios amo man siya. Siya amo ang nagabuot sang tanan nga butang sa bug-os nga kalibutan paagi sa iya makagagahom nga pulong. Pagkatapos nga nalimpyuhan niya kita sa aton mga sala, nagpungko siya sa tuo sang Makagagahom nga Dios didto sa langit.

Mas Labaw ang Anak sang Dios sang sa mga Anghel

Gani mas labaw ang Anak sang Dios kag mas halangdon ang iya ngalan sang sa mga anghel. Kay wala gid sing anghel nga ginsilingan sang Dios,

“Ikaw ang akon Anak,
kag subong ipakilala ko nga ako ang imo Amay.”[a]

Kag wala man nagsiling ang Dios parte sa bisan kay sin-o nga anghel,

“Ako mangin iya Amay,
kag siya mangin akon Anak.”[b]

Kag sang ipadala na sang Dios ang iya bugtong nga Anak diri sa kalibutan, nagsiling man siya,

“Ang tanan nga anghel sang Dios dapat magsimba sa iya.”[c]

Amo ini ang ginsiling sang Dios parte sa mga anghel,

“Ang mga anghel puwede ko nga himuon nga hangin.
Ini sila nga akon mga suluguon puwede ko man nga himuon nga nagadabdab nga kalayo.”[d] [e]

Pero kon parte sa iya Anak, nagsiling siya,

“Ang imo ginharian, O Dios, wala gid sing katapusan, kag matarong ang imo pagdumala sa imo ginharian.

Naluyag ka sa matarong,

pero naugot ka sa malain.
Gani ginpili ka sang Dios, nga imo Dios,
kag ginhatagan sang kalipay nga labaw sang sa ginhatag niya sa imo mga kaupdanan.”[f]

10 Kag nagsiling pa gid siya sa iya Anak,

“Sa ginsuguran ikaw, Ginoo, amo ang nagtuga sang kalibutan kag sang kalangitan.
11 Ini sila magakalawala, pero ikaw magapadayon sa gihapon.
Ang tanan magagabok pareho sa bayo.
12 Kag pareho man sa bayo, piuron mo ini tanan kag ilisan.
Pero ikaw iya amo lang sa gihapon, wala nagatigulang kag wala sing kamatayon.”[g]

13 Halin pa sang una, wala gid sing anghel nga ginsilingan sang Dios,

“Pungko diri sa akon tuo
hasta mapaidalom ko sa imo ang imo mga kaaway.”[h]

14 Ti, indi bala ang mga anghel mga espiritu lang nga ginasugo sang Dios nga magbulig sa mga tawo nga magabaton sang kaluwasan?

Notas al pie

  1. 1:5 Salmo 2:7.
  2. 1:5 2 Sam. 7:14; 1 Cro. 17:13.
  3. 1:6 Deu. 32:43.
  4. 1:7 himuon nga hangin… himuon nga nagadabdab nga kalayo: ukon, himuon nga pareho sa hangin… himuon nga pareho sa nagadabdab nga kalayo.
  5. 1:7 Salmo 104:4.
  6. 1:9 Salmo 45:6-7.
  7. 1:12 Salmo 102:25-27.
  8. 1:13 Salmo 110:1.