Chinese Union Version (Simplified)

利 未 記 12

1耶 和 华 对 摩 西 说 :

你 晓 谕 以 色 列 人 说 : 若 有 妇 人 怀 孕 生 男 孩 , 他 就 不 洁 净 七 天 , 像 在 月 经 污 秽 的 日 子 不 洁 净 一 样 。

第 八 天 , 要 给 婴 孩 行 割 礼 。

妇 人 在 产 血 不 洁 之 中 , 要 家 居 三 十 三 天 。 他 洁 净 的 日 子 未 满 , 不 可 摸 圣 物 , 也 不 可 进 入 圣 所 。

他 若 生 女 孩 , 就 不 洁 净 两 个 七 天 , 像 污 秽 的 时 候 一 样 , 要 在 产 血 不 洁 之 中 , 家 居 六 十 六 天 。

满 了 洁 净 的 日 子 , 无 论 是 为 男 孩 是 为 女 孩 , 他 要 把 一 岁 的 羊 羔 为 燔 祭 , 一 只 雏 鸽 或 是 一 只 斑 鸠 为 赎 罪 祭 , 带 到 会 幕 门 口 交 给 祭 司 。

祭 司 要 献 在 耶 和 华 面 前 , 为 他 赎 罪 , 他 的 血 源 就 洁 净 了 。 这 条 例 是 为 生 育 的 妇 人 , 无 论 是 生 男 生 女 。

他 的 力 量 不 够 献 一 只 羊 羔 , 他 就 要 取 两 只 斑 鸠 或 是 两 只 雏 鸽 , 一 只 为 燔 祭 , 一 只 为 赎 罪 祭 。 祭 司 要 为 他 赎 罪 , 他 就 洁 净 了 。

Thai New Contemporary Bible

เลวีนิติ 12

การชำระตนหลังคลอด

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงกล่าวแก่ชนอิสราเอลดังนี้ ‘สตรีคนใดตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย ผู้เป็นแม่จะเป็นมลทินตามระเบียบพิธีเป็นเวลาเจ็ดวันเช่นเดียวกับที่เป็นมลทินระหว่างมีประจำเดือน ในวันที่แปดให้ทารกชายนั้นเข้าสุหนัต จากนั้นนางต้องคอย 33 วัน เพื่อชำระตนจากการหลั่งโลหิต นางจะต้องไม่แตะต้องสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเข้าไปในสถานนมัสการจนกว่าจะครบกำหนดการชำระของนาง หากคลอดบุตรสาว นางจะเป็นมลทินอยู่สองสัปดาห์เช่นเดียวกับเมื่อมีประจำเดือน แล้วนางจะต้องรอ 66 วันเพื่อชำระตนเนื่องจากหลั่งโลหิต

“ ‘เมื่อสิ้นสุดระยะการชำระตนแล้ว ไม่ว่าจะคลอดบุตรเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย นางจะต้องนำลูกแกะอายุหนึ่งขวบหนึ่งตัวมาเป็นเครื่องเผาบูชา และนกพิราบรุ่นหรือนกเขาหนึ่งตัวมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นางจะนำมามอบแก่ปุโรหิตตรงทางเข้าเต็นท์นัดพบ ปุโรหิตจะถวายเครื่องบูชาต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อลบบาปของนาง แล้วนางจะพ้นมลทินตามระเบียบพิธีจากการที่โลหิตได้หลั่งไหล

“ ‘สิ่งเหล่านี้คือกฎระเบียบสำหรับสตรีที่คลอดบุตรไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง หากนางยากจนเกินกว่าจะถวายลูกแกะหนึ่งตัว ก็ให้นำนกเขาหรือนกพิราบรุ่นสองตัวมาแทน ตัวหนึ่งจะใช้เป็นเครื่องเผาบูชา ส่วนอีกตัวใช้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ปุโรหิตจะทำการลบบาปโดยวิธีนี้ให้นางและนางจะพ้นมลทิน’ ”