Nueva Versión Internacional (Castilian)

Sofonías 2

1Humíllate hasta el polvo,[a]
    nación no quebrantada;
hazlo antes que se cumpla lo que he determinado
    y ese día se desvanezca como la brizna,
antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor,
    antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor.
Buscad al Señor, todos los humildes de la tierra,
    los que habéis puesto en práctica sus normas.
Buscad la justicia, buscad la humildad;
    tal vez encontraréis refugio
    en el día de la ira del Señor.

Juicio contra los filisteos

Gaza quedará abandonada
    y Ascalón acabará en desolación.
Asdod será expulsada a plena luz del día
    y Ecrón será desarraigada.
¡Ay de la nación queretea
    que habita a la orilla del mar!
La palabra del Señor es contra ti,
Canaán, tierra de los filisteos:
«Te aniquilaré
    hasta no dejar en ti habitante.»
El litoral se convertirá en praderas,
    en campos[b] de pastoreo y corrales de ovejas.
Y allí pastarán las ovejas
    del remanente de la tribu de Judá.
Al atardecer se echarán a descansar
    en las casas de Ascalón;
el Señor su Dios vendrá en su ayuda
    para restaurarlos.[c]

Juicio contra Moab y Amón

«He oído los insultos de Moab
    y las burlas de los amonitas,
que injuriaron a mi pueblo
    y se mostraron arrogantes contra su territorio.
Tan cierto como que yo vivo
    —afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel—,
que Moab vendrá a ser como Sodoma
    y los amonitas como Gomorra:
se volverán campos de espinos y minas de sal,
    desolación perpetua.
El remanente de mi pueblo los saqueará;
    los sobrevivientes de mi nación heredarán su tierra.»

10 Éste será el pago por su soberbia
    y por injuriar y despreciar al pueblo del Señor Todopoderoso.
11 El Señor los aterrará
    cuando destruya a todos los dioses de la tierra;
y así hasta las naciones más remotas
    se postrarán en adoración ante él,
    cada cual en su propia tierra.

Juicio contra Cus

12 «También vosotros, cusitas,
    seréis atravesados por mi espada.»

Juicio contra Asiria

13 Él extenderá su mano contra el norte;
    aniquilará a Asiria
y convertirá a Nínive en desolación,
    árida como un desierto.
14 Se tenderán en medio de ella los rebaños,
    todos los animales del campo.
Pasarán la noche sobre sus columnas
    tanto el pelícano como la garza.
Resonarán por las ventanas sus graznidos,
    habrá asolamiento en los umbrales,
    las vigas de cedro quedarán al descubierto.
15 Ésta es la ciudad alegre
    que habitaba segura,
    la que se decía a sí misma:
«Yo y nadie más.»
¡Cómo ha quedado convertida en espanto,
    en guarida de fieras!
Todo el que pasa junto a ella
    se mofa y amenaza con los puños.

Notas al pie

  1. 2:1 Humíllate hasta el polvo. Texto de difícil traducción.
  2. 2:6 campos. Palabra de difícil traducción.
  3. 2:7 para restaurarlos. Alt. y hará volver a sus cautivos.

Nya Levande Bibeln

Sefanja 2

1Samla er till bön, ni folk utan skamkänsla,

medan det ännu är tid, innan domen faller och tillfället gått er ur händerna, och innan Herrens fruktansvärda vrede kommer över er och hans vredes dag börjar!

Be honom rädda er, alla ni som är ödmjuka inför honom och lyder honom!Vandra i ödmjukhet och gör det som är rätt! Kanske Herren då vill skydda er från sin vrede på domens dag.

Dom över angränsande nationer

Gasa ska bli övergivet, Askelon läggas i ruiner, Asdod vara tomt på folk redan vid middagstid och Ekron uppryckt med rötterna. Alla filisteernas städer ska lämnas öde.

Och ve er kereteer och filisteer, som bor utmed kusten och inne i Kanaans land, för domen ska drabba er också. Herren ska utplåna er, så att inte en enda av er lämnas kvar.

Kustlandet med alla sina städer ska bli betesmark, där herdar slår läger med sina hjordar.

Där ska den lilla återstoden av Juda stam få sina betesmarker. De ska lägga sig och vila i de övergivna husen i Askelon, för Herren Gud ska komma till sitt folk i barmhärtighet och upprätta det på nytt.

Jag har hört Moabs och Ammons smädelser och hån mot mitt folk och vet hur de trängt in i deras land.

Så sant jag lever, säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud, Moab och Ammon ska förgås precis som Sodom och Gomorra. De ska ligga öde för alltid, och allt som återstår där är brännässlor och saltgropar. De av mitt folk som överlever ska plundra dem.

10 De ska straffas för sitt högmod och för att de förhävt sig över Guds folk.

11 Herren ska göra fruktansvärda ting mot dem. Han ska visa hur maktlösa alla jordens gudar är, och alla ska tillbe honom, var och en i sitt land över hela världen.

12 Ni etiopier ska också bli slagna av hans svärd,

13 och även länderna i norr. Han ska förgöra Assyrien och Nineve.

14 Den en gång så stolta staden ska bli betesmark för får, och alla slags vilda djur ska hålla till där. Gamar och ugglor ska bo bland dess ruiner och deras skrin eka genom tomma fönster. Alla dörrhål ska vara igentäppta av nedrasat tegel och cederbjälkarna i husen ska ligga synliga.

15 Detta kommer att bli ödet för denna stora och mäktiga stad som en gång kände sig så säker och som sa till sig själv: I hela världen finns ingen stad som kan mäta sig med mig. Men se hur den nu har blivit en ruinstad, ett tillhåll för vilda djur! Alla som går förbi och ser den ska skaka på huvudet i förundran.