Nueva Versión Internacional (Castilian)

Salmos 9

Al director musical. Sígase la tonada de «La muerte del hijo». Salmo de David.

Álef

1Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón,
    y contar todas tus maravillas.
Quiero alegrarme y regocijarme en ti,
    y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo.

Bet

Mis enemigos retroceden;
    tropiezan y perecen ante ti.
Porque tú me has hecho justicia, me has vindicado;
    tú, juez justo, ocupas tu trono.

Guímel

Reprendiste a los paganos, destruiste a los malvados;
    ¡para siempre borraste su memoria!
Desgracia sin fin cayó sobre el enemigo;
    arrancaste de raíz sus ciudades,
    y hasta su recuerdo se ha desvanecido.

He

Pero el Señor reina por siempre;
    para emitir juicio ha establecido su trono.
Juzgará al mundo con justicia;
    gobernará a los pueblos con equidad.

Vav

El Señor es refugio de los oprimidos;
    es su baluarte en momentos de angustia.

10 En ti confían los que conocen tu nombre,
    porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan.

Zayin

11 Cantad salmos al Señor, el rey de Sión;
    proclamad sus proezas entre las naciones.
12 El vengador de los inocentes[a] se acuerda de ellos;
    no pasa por alto el clamor de los afligidos.

Jet

13 Ten compasión de mí, Señor;
    mira cómo me afligen los que me odian.
Sácame de las puertas de la muerte,
14     para que en las puertas de Jerusalén[b]
    proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación.

Tet

15 Han caído los paganos
    en la fosa que han cavado;
sus pies quedaron atrapados
    en la red que ellos mismos escondieron.

16 Al Señor se le conoce porque imparte justicia;
    el malvado cae en la trampa que él mismo tendió. Higaión. Selah

Yod

17 Bajan al sepulcro los malvados,
    todos los paganos que de Dios se olvidan.

Caf

18 Pero el necesitado no será olvidado para siempre,
    ni para siempre se perderá la esperanza del pobre.

19 ¡Levántate, Señor!
    No dejes que el hombre prevalezca;
    ¡haz que las naciones comparezcan ante ti!
20 Infúndeles terror, Señor;
    ¡que los pueblos sepan que son simples mortales! Selah

Notas al pie

  1. 9:12 vengador de los inocentes. Lit. vengador de sangres.
  2. 9:14 Jerusalén. Lit. la hija de Sión.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 9:1-20

Psalmul 9

Pentru dirijor. De cântat în almut labenTitlu. Sensul termenilor ebraici este nesigur. Ei fac referire, probabil, la o anumită melodie sau la un stil muzical specific. Unele mss conțin: Potrivit cu „Moartea fiului“. LXX: Potrivit cu alumot.. Un psalm al lui David.

11 Psalmii 9 și 10 au fost, probabil, la origini, un singur poem în acrostih (fiecare strofă începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor). În versiunea LXX, psalmii 9 și 10 constituie un singur psalm.Îți voi mulțumi, Doamne, din toată inima mea,

voi vesti toate minunile Tale.

2Mă voi bucura și mă voi înveseli în Tine,

voi cânta spre lauda Numelui Tău, Preaînalte!

3Dușmanii mei dau înapoi,

se poticnesc și pier dinaintea Ta,

4căci Tu ai judecat cauza mea și mi‑ai făcut dreptate;

ai șezut pe tron ca Unul Care judeci cu dreptate.

5Tu ai mustrat neamurile și l‑ai nimicit pe cel rău;

le‑ai șters numele pentru veci de veci.

6Dușmanul a sfârșit în ruine veșnice!

I‑ai smuls cetățile

și ai dat uitării amintirea lor.

7Domnul însă va trona pe vecie!

El Și‑a pregătit tronul pentru judecată.

8El va judeca lumea cu dreptate,

va cântări popoarele cu nepărtinire.

9Domnul este o întăritură pentru cel asuprit,

o întăritură în vremuri de necaz.

10Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine,

căci Tu nu‑i părăsești pe cei ce Te caută, Doamne!

11Cântați spre lauda Domnului, Care locuiește în Sion!

Vestiți printre popoare lucrările Lui!

12Căci El, Care răzbună sângele vărsat, Își aduce aminte

și nu uită strigătul celor umili.

13Arată‑Ți bunăvoința față de mine, Doamne!

Uită‑Te la suferința pe care mi‑o provoacă cei ce mă urăsc!

Ridică‑mă de la porțile morții!

14Atunci voi vesti toate laudele Tale la porțile fiicei Sionului,

mă voi bucura de izbăvirea Ta!

15Neamurile s‑au afundat în groapa pe care au făcut‑o;

piciorul le‑a fost prins în lațul pe care l‑au ascuns.

16Domnul Se descoperă și face judecată.16 Sau: făcând judecată.

Cel rău este prins chiar prin lucrarea mâinilor lui. Higgaion16 Probabil un interludiu muzical, ca și Selah.. Selah

17Cei răi se întorc în Locuința Morților,

toate neamurile care uită de Dumnezeu.

18Căci cel nevoiaș nu este uitat la nesfârșit,

speranța celor săraci nu piere pentru totdeauna.

19Ridică‑Te, Doamne! Să nu învingă omul!

Să fie judecate neamurile înaintea Ta!

20Pune groaza în ei, Doamne!

Să recunoască neamurile că sunt doar niște oameni! Selah