Nueva Versión Internacional (Castilian)

Salmos 67

Al director musical. Acompáñese con instrumentos de cuerda. Salmo. Cántico.

1Dios tenga compasión de nosotros y nos bendiga;
    Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah
para que se conozcan en la tierra sus caminos,
    y entre todas las naciones su salvación.

Que te alaben, oh Dios, los pueblos;
    que todos los pueblos te alaben.

Alégrense y canten con júbilo las naciones,
    porque tú las gobiernas con rectitud;
    ¡tú guías a las naciones de la tierra! Selah
Que te alaben, oh Dios, los pueblos;
    que todos los pueblos te alaben.

La tierra dará entonces su fruto,
    y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá.
Dios nos bendecirá,
    y le temerán todos los confines de la tierra.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 67

Psalmul 67

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un psalm. Un cântec.

Dumnezeule, ai milă de noi şi binecuvântează-ne,
    fă să lumineze faţa Ta peste noi!Sela
Să se cunoască astfel pe pământ căile Tale
    şi mântuirea Ta – printre toate neamurile!

Fie ca popoarele să Te laude, Dumnezeule,
    să Te laude toate popoarele!
Să se bucure şi să strige de bucurie neamurile,
    căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire
        şi conduci neamurile pe pământ.Sela
Fie ca popoarele să Te laude, Dumnezeule,
    să Te laude toate popoarele!

Atunci pământul îşi va da roada,
    iar Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne va binecuvânta!
Dumnezeu ne va binecuvânta,
    şi toate marginile pământului se vor teme de El!