Nueva Versión Internacional (Castilian)

Salmos 29

Salmo de David.

1Tributad al Señor, seres celestiales,[a]
    tributad al Señor la gloria y el poder.
Tributad al Señor la gloria que merece su nombre;
    postraos ante el Señor en su santuario majestuoso.

La voz del Señor está sobre las aguas;
    resuena el trueno del Dios de la gloria;
    el Señor está sobre las aguas impetuosas.
La voz del Señor resuena potente;
    la voz del Señor resuena majestuosa.
La voz del Señor desgaja los cedros,
    desgaja el Señor los cedros del Líbano;
hace que el Líbano salte como becerro,
    y que el Hermón[b] salte cual toro salvaje.
La voz del Señor lanza ráfagas de fuego;
    la voz del Señor sacude el desierto;
    el Señor sacude el desierto de Cades.
La voz del Señor retuerce los robles[c]
    y deja desnudos los bosques;
    en su templo todos gritan: «¡Gloria!»

10 El Señor tiene su trono sobre las lluvias;
    el Señor reina por siempre.
11 El Señor fortalece a su pueblo;
    el Señor bendice a su pueblo con la paz.

Notas al pie

  1. 29:1 seres celestiales. Lit. hijos de los dioses.
  2. 29:6 Hermón (lectura probable); Sirión (TM).
  3. 29:9 retuerce los robles. Alt. hace parir a la cierva.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 29

Ang Gamhanan nga Tingog sang Dios

1Dayawa ninyo ang Ginoo,
kamo nga langitnon nga mga tinuga.[a]
Dayawa ninyo ang iya gahom kag kusog.
Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya.
Simbaha ninyo siya sa iya balaan nga presensya.

Ang tingog sang Ginoo, ang gamhanan nga Dios, mabatian sa ibabaw sang tubig.
Nagadaguob ini sa ibabaw sang mabaskog nga dagat.
Ang iya tingog gamhanan kag halangdon,
kag makabali sang mga kahoy nga sedro sang Lebanon.
Ginatay-og sang Ginoo ang mga bukid sang Lebanon kag ang bukid sang Hermon,[b]
kag daw pareho ini sang torite nga baka nga nagatumbo.
Ang tingog sang Ginoo nagapakilat
kag nagapatay-og sang kamingawan,
bisan pa ang kamingawan sang Kadesh.
Ang tingog sang Ginoo nagapabata sang usa[c]
kag nagapataktak sang mga dahon sang kahoy.
Kag sa iya templo nagasinggit ang tanan, “Gamhanan ang Dios!”

10 Ang Ginoo nagagahom sa mga baha.
Nagagahom siya bilang hari sa wala sing katapusan.
11 Ginapabaskog sang Ginoo ang iya katawhan
kag ginahatagan sang maayo nga kahimtangan.

Notas al pie

  1. 29:1 langitnon nga mga tinuga: ukon, mga anak sang makagagahom nga Dios.
  2. 29:6 bukid sang Hermon: sa Hebreo, Sirion.
  3. 29:9 nagapabata sang usa: ukon, nagapauyog sang mga kahoy nga terebinto.