Nueva Versión Internacional (Castilian)

Salmos 26

Salmo de David.

1Hazme justicia, Señor,
    pues he llevado una vida intachable;
    ¡en el Señor confío sin titubear!
Examíname, Señor; ¡ponme a prueba!
    purifica mis entrañas y mi corazón.

Tu gran amor lo tengo presente,
    y siempre ando en tu verdad.
Yo no convivo con los mentirosos,
    ni me junto con los hipócritas;
aborrezco la compañía de los malvados;
    no cultivo la amistad de los perversos.

Con manos limpias e inocentes
    camino, Señor, en torno a tu altar,
proclamando en voz alta tu alabanza
    y contando todas tus maravillas.
Señor, yo amo la casa donde vives,
    el lugar donde reside tu gloria.

En la muerte, no me incluyas
    entre pecadores y asesinos,
10 entre gente que tiene las manos
    llenas de artimañas y sobornos.
11 Yo, en cambio, llevo una vida intachable;
    líbrame y compadécete de mí.

12 Tengo los pies en terreno firme,
    y en la gran asamblea bendeciré al Señor.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 26

Psalmul 26

Al lui David

Doamne, dezvinovăţeşte-mă,
    căci umblu în integritate!
Mă încred în Domnul
    fără şovăire.
Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă,
    curăţeşte-mi adâncul fiinţei şi inima!
Îndurarea Ta este mereu înaintea ochilor mei
    şi umblu neîncetat în adevărul Tău.
Nu mă aşez laolaltă cu bărbaţii înşelători,
    şi nu mă întovărăşesc cu cei vicleni.
Urăsc adunarea răufăcătorilor
    şi nu mă aşez laolaltă cu cei răi.
Îmi spăl mâinile în nevinovăţie
    şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
ca să fac să răsune mulţumirea
    şi să povestesc toate minunile Tale.
Doamne, eu iubesc Casa în care locuieşti
    şi locul unde sălăşluieşte slava Ta!

Nu-mi lua sufletul împreună cu cei păcătoşi,
    nici viaţa – împreună cu vărsătorii de sânge,
10 pe ale căror mâini este nelegiuire
    şi a căror dreaptă este plină de mită.
11 Cât despre mine, eu umblu în integritate!
    Izbăveşte-mă şi îndură-te de mine!
12 Piciorul meu stă pe loc drept.
    Voi binecuvânta pe Domnul în adunări!