Nueva Versión Internacional (Castilian)

Salmos 150

1¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!

Alabad a Dios en su santuario,
    alabadle en su poderoso firmamento.
Alabadle por sus proezas,
    alabadle por su inmensa grandeza.
Alabadle con sonido de trompeta,
    alabadle con el arpa y la lira.
Alabadle con panderos y danzas,
    alabadle con cuerdas y flautas.
Alabadle con címbalos sonoros,
    alabadle con címbalos resonantes.

¡Que todo lo que respira alabe al Señor!

¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 150

Dayawa ang Ginoo

1Dayawa ang Ginoo!
Dayawa ninyo ang Dios sa iya templo.
Dayawa ninyo siya sa langit, ang iya malig-on nga lugar.
Dayawa ninyo siya tungod sang iya gamhanan nga mga binuhatan.
Dayawa ninyo siya tungod sang iya indi matupungan nga pagkagamhanan.
Dayawa ninyo siya paagi sa pagpatunog sang mga budyong.
Dayawa ninyo siya paagi sa mga arpa kag mga lira.
Dayawa ninyo siya paagi sa mga tamborin kag pagsinaot.
Dayawa ninyo siya paagi sa mga instrumento nga may mga kuwerdas kag mga plawta.
Dayawa ninyo siya paagi sa matunog nga mga simbals.
Ang tanan nga nagakabuhi magdayaw sa Ginoo.

Dayawa ang Ginoo!