Nueva Versión Internacional (Castilian)

Nahúm 1

1Profecía acerca de Nínive. Libro de la visión que tuvo Nahúm de Elcós.

Manifestación del Señor

El Señor es un Dios celoso y vengador.
    ¡Señor de la venganza, Señor de la ira!
El Señor se venga de sus adversarios;
    es implacable con sus enemigos.
El Señor es lento para la ira,
    imponente en su fuerza.
    El Señor no deja a nadie sin castigo.
Camina en el huracán y en la tormenta;
    las nubes son el polvo de sus pies.
Increpa al mar y lo seca;
    hace que todos los ríos se evaporen.
Los montes Basán y Carmelo pierden su lozanía;
    el verdor del Líbano se marchita.
Ante él tiemblan las montañas
    y se desmoronan las colinas.
Ante él se agita la tierra,
    el mundo y cuanto en él habita.
¿Quién podrá enfrentarse a su indignación?
    ¿Quién resistirá el ardor de su ira?
Su furor se derrama como fuego;
    ante él se resquebrajan las rocas.

Destrucción de Nínive

Bueno es el Señor;
    es refugio en el día de la angustia,
    y protector de los que en él confían.
Pero destruirá a Nínive[a]
    con una inundación arrasadora;
    ¡aun en las tinieblas perseguirá a sus enemigos!
¿Qué tramáis contra el Señor?
    ¡Él desbaratará vuestros planes!
    ¡La calamidad no se repetirá!
10 Serán consumidos como paja seca,
    como espinos enmarañados,
    como borrachos ahogados en vino.
11 Tú, Nínive, engendraste
    al que trama el mal contra el Señor,
    al infame consejero.

Liberación del opresor

12 Así dice el Señor:

«Aunque los asirios sean fuertes y numerosos,
    serán arrancados y morirán.
Y a ti, Judá, aunque te he afligido,
    no volveré a afligirte.
13 Voy a quebrar el yugo que te oprime,
    voy a romper tus ataduras».
14 Pero acerca de ti, Nínive,
    el Señor ha decretado:
«No tendrás más hijos que perpetúen tu nombre;
    extirparé de la casa de tus dioses
    las imágenes talladas y los ídolos fundidos.
Te voy a preparar una tumba,
    porque eres una infame».

Anuncio de la victoria sobre Nínive

15 ¡Mirad! Ya se acerca por los montes
    el que anuncia las buenas nuevas de victoria,
    el que proclama la paz.
¡Celebra tus peregrinaciones, Judá!
    ¡Paga tus votos!
Porque no volverán a invadirte los malvados,
    pues han sido destruidos por completo.

Notas al pie

  1. 1:8 a Nínive. Lit. el lugar de ella.

Nouă Traducere În Limba Română

Naum 1

1O profeţie cu privire la Ninive. Cartea viziunii elkoşitului Naum:

Mânia Domnului împotriva cetăţii Ninive

Domnul este un Dumnezeu gelos şi răzbunător!
    Domnul se răzbună şi este plin de mânie;
Domnul se răzbună pe duşmanii Săi
    şi este mânios pe vrăjmaşii Săi.
Domnul este încet la mânie şi mare în putere!
    Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel rău.
Îşi are calea în vârtej şi în furtună,
    iar norii sunt pulberea de sub picioarele Sale.
El mustră marea şi o usucă
    şi seacă toate râurile;
Başanul şi Carmelul se veştejesc,
    iar floarea Libanului se ofileşte.
Munţii se cutremură înaintea Lui,
    şi dealurile se topesc;
se clatină pământul înaintea Lui,
    lumea şi toţi locuitorii ei.
Cine poate sta în faţa indignării Sale?
    Cine poate îndura apriga Lui mânie?
Furia Lui se revarsă ca focul;
    stâncile se prăbuşesc înaintea Lui.

Domnul este bun!
    El este un loc de scăpare în ziua necazului;
        El îi păzeşte pe cei ce caută adăpost la El.
Dar, printr-un potop care se revarsă,[a]
    El va distruge Ninive din locul ei
        şi Îşi va urmări duşmanii în întuneric.

Ce plănuiţi voi împotriva Domnului?
    El oricum va aduce nimicirea;
        nenorocirea nu va veni de două ori![b]
10 Căci, în timp ce vor fi ca nişte spini încâlciţi
    şi pe când vor fi îmbibaţi de băutură,
        ei vor fi mistuiţi ca o mirişte pe deplin uscată.[c]
11 Din tine, Ninive, a ieşit
    cel ce plănuia răul împotriva Domnului
        şi dădea sfaturi nelegiuite.

12 Aşa vorbeşte Domnul:

«Deşi au aliaţi şi sunt mulţi,
    vor fi seceraţi şi vor pieri.
Chiar dacă te-am asuprit, Iudo,
    nu te voi mai asupri!
13 Acum, voi zdrobi jugul lor de pe tine
    şi-ţi voi rupe legăturile.»

14 Iată ce a poruncit Domnul cu privire la tine, Ninive:
    «Nu vei mai avea urmaşi care să-ţi poarte numele!
Voi tăia chipul cioplit şi cel turnat
    din templul zeilor tăi.
Îţi voi pregăti mormântul,
    căci te-am găsit uşor[d]

15 Iată pe munţi
    picioarele celui ce aduce veşti bune,
        ale celui ce vesteşte pacea!
Iudo, celebrează-ţi sărbătorile
    şi împlineşte-ţi jurămintele,
căci cel nelegiuit nu te va mai invada;
    va fi nimicit cu desăvârşire.

Notas al pie

  1. Naum 1:8 Sau: la El / când se revarsă potopul; potopul simbolizează aici armata invadatoare (vezi Is. 8:7-8)
  2. Naum 1:9 Sau: duşmanii Lui nu se vor mai ridica a doua oară!
  3. Naum 1:10 Sensul în ebraică al acestui verset este nesigur
  4. Naum 1:14 În sensul de: fără valoare; sau: căci eşti de dispreţuit; sau: căci eşti blestemat (pe baza unei posibile relaţii între termenul ebraic qalal şi cel asirian qalu, care înseamnă blestemat)