Nueva Versión Internacional (Castilian)

Job 38

Respuesta de Dios

1El Señor respondió a Job desde la tempestad. Le dijo:

«¿Quién es este, que oscurece mi consejo
    con palabras carentes de sentido?
Prepárate a hacerme frente;[a]
    yo voy a interrogarte, y tú me responderás.

»¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra?
    ¡Dímelo, si de veras sabes tanto!
¡Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones
    y quién tendió sobre ella la cinta de medir!
¿Sobre qué están puestos sus cimientos,
    o quién puso su piedra angular
mientras cantaban a coro las estrellas matutinas
    y todos los ángeles[b] gritaban de alegría?

»¿Quién encerró el mar tras sus compuertas
    cuando este brotó del vientre de la tierra?
¿O cuando lo arropé con las nubes
    y lo envolví en densas tinieblas?
10 ¿O cuando establecí sus límites
    y en sus compuertas coloqué cerrojos?
11 ¿O cuando le dije: “Solo hasta aquí puedes llegar;
    de aquí no pasarán tus orgullosas olas”?

12 »¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana,
    o le has hecho saber a la aurora su lugar,
13 para que tomen la tierra por sus extremos
    y sacudan de ella a los malvados?
14 La tierra adquiere forma, como arcilla bajo un sello;
    sus rasgos resaltan como los de un vestido.
15 Los malvados son privados de su luz,
    y es quebrantado su altanero brazo.

16 »¿Has viajado hasta las fuentes del océano,
    o recorrido los rincones del abismo?
17 ¿Te han mostrado los umbrales de la muerte?
    ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa?[c]
18 ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra?
    Si de veras sabes todo esto, ¡dalo a conocer!

19 »¿Qué camino lleva a la morada de la luz?
    ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas?
20 ¿Puedes acaso llevarlas a sus linderos?
    ¿Conoces el camino a sus moradas?
21 ¡Con toda seguridad lo sabes,
    pues para entonces ya habrías nacido!
    ¡Son tantos los años que has vivido!

22 »¿Has llegado a visitar
    los depósitos de nieve y de granizo,
23 que guardo para tiempos azarosos,
    cuando se libran guerras y batallas?
24 ¿Qué camino lleva adonde la luz se dispersa,
    o adonde los vientos del este
    se desatan sobre la tierra?
25 ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales,
    y le da paso a la tormenta,
26 para regar regiones despobladas,
    desiertos donde nadie vive,
27 para saciar la sed del yermo desolado
    y hacer que en él brote la hierba?
28 ¿Acaso la lluvia tiene padre?
    ¿Ha engendrado alguien las gotas de rocío?
29 ¿De qué vientre nace el hielo?
    ¿Quién da a luz la escarcha de los cielos?
30 ¡Las aguas se endurecen como rocas,
    y la faz del mar profundo se congela!

31 »¿Acaso puedes atar los lazos de las Pléyades,
    o desatar las cuerdas que sujetan al Orión?
32 ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan[d] a tiempo?
    ¿Puedes guiar a la Osa Mayor y a la Menor?[e]
33 ¿Conoces las leyes que rigen los cielos?
    ¿Puedes establecer mi[f] dominio sobre la tierra?

34 »¿Puedes elevar tu voz hasta las nubes
    para que te cubran aguas torrenciales?
35 ¿Eres tú quien señala el curso de los rayos?
    ¿Acaso te responden: “Estamos a tus órdenes”?
36 ¿Quién infundió sabiduría en el ibis,
    o dio al gallo[g] entendimiento?
37 ¿Quién tiene sabiduría para contar las nubes?
    ¿Quién puede vaciar los cántaros del cielo
38 cuando el polvo se endurece
    y los terrones se pegan entre sí?

39 »¿Cazas tú la presa para las leonas
    y sacias el hambre de sus cachorros
40 cuando yacen escondidas en sus cuevas
    o se tienden al acecho en sus guaridas?
41 ¿Eres tú quien alimenta a los cuervos
    cuando sus crías claman a mí[h]
    y andan sin rumbo y sin comida?

Notas al pie

 1. 38:3 Prepárate a hacerme frente. Lit. Ciñe ahora, como hombre, tus lomos.
 2. 38:7 ángeles. Lit. hijos de Dios.
 3. 38:17 la región tenebrosa. Lit. la profunda sombra.
 4. 38:32 las constelaciones salgan. Alt. la estrella de la mañana salga.
 5. 38:32 a la Osa Mayor y a la Menor. Alt. a Leo y a sus cachorros.
 6. 38:33 mi. Lit. su.
 7. 38:36 ibis … gallo. Palabras de difícil traducción.
 8. 38:41 a mí. Lit. a Dios.

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 38

Domnul vorbeşte

1Domnul i-a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii:

„Cine este cel ce-Mi întunecă sfatul,
    prin cuvântări lipsite de cunoştinţă?
Încinge-ţi mijlocul ca un bărbat,
    ca Eu să te întreb şi tu să Mă înveţi.

Unde erai când am aşezat temeliile pământului?
    Spune, dacă ai pricepere!
Cine i-a hotărât măsurile? Ştii?
    Cine a întins sfoara de măsurat peste el?
Pe ce îi sunt sprijinite temeliile
    şi cine i-a pus piatra din capul unghiului,
atunci când stelele dimineţii cântau împreună
    şi toţi fiii lui Dumnezeu[a] strigau de bucurie?

Cine a închis marea cu porţi,
    când a ţâşnit din pântece,
când i-am făcut îmbrăcăminte din nori
    şi am înfăşat-o în întuneric gros,
10 când i-am pus hotare,
    zăvoare şi porţi,
11 când i-am zis: «Până aici să vii, să nu treci mai departe,
    aici să se oprească mândria valurilor tale!»?

12 Ai poruncit tu vreodată dimineţii
    sau ai arătat zorilor locul lor,
13 ca să prindă pământul de margini
    şi să-i scuture pe cei răi de pe el?
14 Pământul ia forma lutului sub o pecete;
    înfăţisarea lui este ca cea a unei haine.
15 Lumina este luată de la cei răi
    şi braţul lor cel ridicat este zdrobit.

16 Ai fost tu la izvoarele mării
    sau te-ai plimbat[b] tu prin adâncurile ei?
17 Ţi-au fost arătate porţile morţii
    sau ai văzut tu porţile umbrei morţii[c]?
18 Pricepi tu cât de larg este pământul?
    Vorbeşte dacă ştii toate aceste lucruri.

19 Unde este calea către locuinţa luminii
    şi unde este locuinţa întunericului?
20 Poţi să le duci tu la hotarul lor
    şi cunoşti tu căile către casa lor?
21 Cu siguranţă, ar trebui să ştii, căci doar erai deja născut!
    Şi numărul zilelor tale este mare!
22 Ai intrat tu în cămările zăpezii
    sau ai văzut tu cămările grindinei,
23 pe care Eu le-am păstrat pentru vreme de necaz,
    pentru ziua de luptă şi de război?
24 Unde este calea către locul de unde iese fulgerul[d]?
    De unde este împrăştiat vântul de răsărit pe pământ?

25 Cine deschide o cale pentru ploaie
    şi o cărare pentru trăsnet,
26 ca să ude pământul nelocuit,
    deşertul în care nu trăieşte nimeni,
27 ca să adape pământul pustiit
    şi să facă să încolţească iarba?

28 Are ploaia tată?
    Sau cine dă naştere picăturilor de rouă?
29 Din care pântece iese gheaţa
    şi cine naşte bruma cerului
30 când apele se fac tari ca piatra
    şi când îngheaţă faţa adâncului?
31 Poţi tu lega lanţul Pleiadelor[e]
    sau poţi să dezlegi frânghiile Orionului?
32 Poţi face să răsară constelaţiile[f] la vremea lor
    sau poţi să călăuzeşti Ursul cu puii săi?
33 Cunoşti tu legile cerului?
    Poţi hotărî stăpânirea Lui[g] asupra pământului?

34 Poţi să-ţi înalţi glasul până la nori
    şi să te acoperi cu un şuvoi de apă?
35 Poţi tu trimite fulgere ca astfel ele să plece?
    Îţi spun ele: «Iată-ne»!
36 Cine a pus înţelepciunea în locuri lăuntrice
    şi a dat pricepere minţii[h]?
37 Cine are înţelepciune să numere norii?
    Cine poate vărsa burdufurile cerurilor,
38 pentru ca praful să se facă noroi
    şi bulgării de pământ să se lipească laolaltă?

39 Poţi tu vâna prada pentru leoaică
    sau poţi să potoleşti pofta leilor tineri,
40 când stau ghemuiţi în viziunile lor
    sau când stau la pândă în culcuşul lor?
41 Cine pregăteşte corbului hrana,
    când puii lui strigă către Dumnezeu
        şi rătăcesc din lipsă de hrană?

Notas al pie

 1. Iov 38:7 TM; LXX: îngerii
 2. Iov 38:16 Sau: ai cercetat
 3. Iov 38:17 Sau: întunericului
 4. Iov 38:24 Ebr.: de unde se împarte (distribuie) lumina
 5. Iov 38:31 Sau: stălucitoarele Pleiade
 6. Iov 38:32 Ebr.: Mazarot; termenul se poate referi atât la constelaţii (probabil cele 12 constelaţii ale zodiacului) cât şi la stele sau planete; sensul este nesigur
 7. Iov 38:33 Sau: lor
 8. Iov 38:36 Sau: Cine a oferit înţelepciune ibisului / şi cine a dat pricepere cocoşului?