Nueva Versión Internacional (Castilian)

Jeremías 45

Mensaje para Baruc

1Esta es la palabra que el profeta Jeremías le comunicó a Baruc hijo de Nerías, en el año cuarto del gobierno de Joacim hijo de Josías, cuando Baruc escribía en un rollo estas palabras que Jeremías le dictaba: «Así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de ti, Baruc: “Tú dijiste: ‘¡Ay de mí! ¡El Señor añade angustia a mi dolor! Estoy agotado de tanto gemir, y no encuentro descanso’.

»”Pues le dirás que así dice el Señor: ‘Voy a destruir lo que he construido, y a arrancar lo que he plantado; es decir, arrasaré toda esta tierra. ¿Buscas grandes cosas para ti? No las pidas, porque voy a provocar una desgracia sobre toda la gente, pero a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida dondequiera que vayas —afirma el Señor—. Ese será tu botín’ ”».

Nouă Traducere În Limba Română

Ieremia 45

Mesaj către Baruc

1Iată cuvântul pe care profetul Ieremia i l-a spus lui Baruc, fiul lui Neria, în al patrulea an al lui Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, după ce Baruc scrisese într-un sul cuvintele pe care Ieremia i le dictase.

„Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel, cu privire la tine, Baruc: «Tu zici: ‘Vai de mine! Domnul a adăugat necaz la durerea mea. Sunt sleit din cauza suspinelor şi nu găsesc odihnă.’

Totuşi Domnul îţi zice: ‘Ceea ce am construit voi dărâma şi ceea ce am semănat voi smulge, şi anume toată ţara aceasta. Iar tu cauţi pentru tine lucruri mari?! Nu le căuta, căci voi aduce nenorocirea peste orice fiinţă, zice Domnul. Ţie însă îţi voi da ca pradă de război propria ta viaţă, oriunde vei merge.’»“