Nueva Versión Internacional (Castilian)

Isaías 45

1Así dice el Señor a Ciro, su ungido,
    a quien tomó de la mano derecha
para someter a su dominio las naciones
    y despojar de su armadura a los reyes,
para abrir a su paso las puertas
    y dejar abiertas las entradas:

«Marcharé al frente de ti,
    y allanaré las montañas;[a]
haré pedazos las puertas de bronce
    y cortaré los cerrojos de hierro.
Te daré los tesoros de las tinieblas,
    y las riquezas guardadas en lugares secretos,
para que sepas que yo soy el Señor,
    el Dios de Israel, que te llama por tu nombre.
Por causa de Jacob mi siervo,
    de Israel mi escogido,
te llamo por tu nombre
    y te confiero un título de honor,
    aunque tú no me conoces.
Yo soy el Señor, y no hay otro;
    fuera de mí no hay ningún Dios.
Aunque tú no me conoces,
    te fortaleceré,
para que sepan de oriente a occidente
    que no hay ningún otro fuera de mí.
    Yo soy el Señor, y no hay ningún otro.
Yo formo la luz y creo las tinieblas,
    traigo bienestar y creo calamidad;
    Yo, el Señor, hago todas estas cosas.

»¡Destilad, cielos, desde lo alto!
    ¡Nubes, haced llover justicia!
¡Que se abra la tierra de par en par!
    ¡Que brote la salvación!
¡Que crezca con ella la justicia!
    Yo, el Señor, lo he creado».

¡Ay del que contiende con su Hacedor!
    ¡Ay del que no es más que un tiesto
    entre los tiestos de la tierra!
¿Acaso el barro le reclama al alfarero:
    «¡Fíjate en lo que haces!
    ¡Tu vasija no tiene agarraderas!»?

10 ¡Ay del que le reprocha a su padre:
    «¡Mira lo que has engendrado!»!
¡Ay del que le reclama a su madre:
    «¡Mira lo que has dado a luz!»!

11 Así dice el Señor,
    el Santo de Israel, su artífice:
«¿Vais acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos,
    o a darme órdenes sobre la obra de mis manos?
12 Yo hice la tierra,
    y sobre ella formé a la humanidad.
Mis propias manos extendieron los cielos,
    y di órdenes a sus constelaciones.
13 Levantaré a Ciro en justicia;
    allanaré todos sus caminos.
Él reconstruirá mi ciudad
    y pondrá en libertad a mis cautivos,
pero no por precio ni soborno.
    Lo digo yo, el Señor Todopoderoso».

14 Así dice el Señor:

«Los productos de Egipto y la mercancía de Cus
    pasarán a ser de tu propiedad;
los sabeos, hombres de elevada estatura,
    marcharán detrás de ti con grilletes.
Se inclinarán en tu presencia,
    y suplicantes te dirán:
“Hay un solo Dios, no hay ningún otro,
    y ese Dios está contigo”».

15 Tú, Dios y Salvador de Israel,
    eres un Dios que se oculta.
16 Todos los que hacen ídolos
    serán avergonzados y humillados,
    y juntos marcharán con su humillación.
17 Pero Israel será salvado por el Señor
    con salvación eterna;
y nunca más volverá a ser
    avergonzado ni humillado.

18 Porque así dice el Señor,
    el que creó los cielos;
el Dios que formó la tierra,
    que la hizo y la estableció;
que no la creó para dejarla vacía,
    sino que la formó para ser habitada:
«Yo soy el Señor,
    y no hay ningún otro.
19 Desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa
    les he hablado en secreto.
Ni he dicho a los descendientes de Jacob:
    “Buscadme en el vacío”.
Yo, el Señor, digo lo que es justo,
    y declaro lo que es recto.

20 »Reuníos, fugitivos de las naciones;
    congregaos y venid.
Ignorantes son los que cargan ídolos de madera
    y oran a dioses que no pueden salvar.
21 Declarad y presentad vuestras pruebas,
    deliberad juntos.
¿Quién predijo esto hace tiempo,
    quién lo declaró desde tiempos antiguos?
¿Acaso no lo hice yo, el Señor?
    Fuera de mí no hay otro Dios;
Dios justo y Salvador,
    no hay ningún otro fuera de mí.

22 »Volved a mí y sed salvos,
    todos los confines de la tierra,
    porque yo soy Dios, y no hay ningún otro.
23 He jurado por mí mismo,
    con integridad he pronunciado
    una palabra irrevocable:
Ante mí se doblará toda rodilla,
    y por mí jurará toda lengua.
24 Ellos dirán de mí: “Solo en el Señor
    están la justicia y el poder”».
Todos los que contra él se enfurecieron
    ante él comparecerán
    y quedarán avergonzados.
25 Pero toda la descendencia de Israel
    será vengada y exaltada en el Señor.

Notas al pie

  1. 45:2 las montañas (Qumrán y LXX); en TM, palabra de difícil traducción.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 45

1«Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său,
către Cirus, pe care l-am apucat de mâna dreaptă
pentru a supune neamurile
    şi pentru a dezbrăca pe împăraţi de armurile lor;
pentru a deschide porţile înaintea lui,
    porţi ce nu vor mai fi închise:
Eu Însumi voi merge înaintea ta
    şi voi netezi munţii[a];
voi sparge uşile de bronz
    şi voi tăia barele de fier;
îţi voi da vistieriile întunericului,
    bogăţii ascunse în locuri tainice,
ca să ştii că Eu sunt Domnul,
    Dumnezeul lui Israel, Care te chem pe nume.
De dragul robului Meu Iacov,
    al alesului Meu Israel,
te chem pe nume,
    îţi dau un nume de onoare,
        deşi tu nu Mă cunoşti.
Eu sunt Domnul, nu este altul;
    în afară de Mine nu există un alt Dumnezeu!
        Te voi încinge, deşi tu nu Mă cunoşti,
pentru ca oamenii să cunoască,
    de la răsăritul soarelui şi până la apus,
că nu există un altul în afară de Mine;
    Eu sunt Domnul, nu este altul!
Eu întocmesc lumina şi creez întunericul;
    Eu aduc bunăstarea şi tot eu creez dezastrul;
        Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri!

Picuraţi, voi, ceruri de sus!
    Să plouă din nori dreptatea!
Să se deschidă pământul larg
    şi să răsară mântuirea!
Să răsară şi dreptatea împreună cu ea!
    Eu, Domnul, le-am creat.

Vai de cel ce se ceartă cu Făcătorul său,
    de cel care nu este decât un vas de pământ printre altele la fel!
Îi va spune oare lutul olarului: ‘Ce faci?’
    sau: ‘Nu i-ai pus mâini!’[b]?
10 Vai de cel ce-i zice tatălui său: ‘Ce ai zămislit?’
    sau mamei sale: ‘Ce ai adus pe lume?’»

11 Aşa vorbeşte Domnul,
    Sfântul lui Israel şi Făcătorul lui:
«Cu privire la cele viitoare,
    îndrăzniţi să Mă întrebaţi despre copiii Mei?
        Îmi veţi porunci cu privire la lucrarea mâinilor Mele?
12 Eu am făcut pământul
    şi am creat omul pe el;
propriile Mele mâini au desfăşurat cerurile
    şi Eu am poruncit întregii lor oştiri.
13 Eu l-am ridicat pe Cirus[c], în dreptatea Mea,
    şi-i voi netezi toate căile.
El va rezidi cetatea Mea
    şi îi va elibera pe exilaţii Mei,
nu pentru vreun preţ sau vreo răsplată,
    zice Domnul Oştirilor.»“

14 „Aşa vorbeşte Domnul:

«Produsele Egiptului şi mărfurile din Cuş[d],
    precum şi sabeenii[e] înalţi la statură,
vor veni spre tine şi îţi vor aparţine;
    vor veni în lanţuri în urma ta.
Se vor pleca înaintea ta
    şi ţi se vor ruga, zicând:
‘Recunoaştem că Dumnezeu este cu tine! Alt Dumnezeu nu este!
    Nu există un alt Dumnezeu în afară de El!’»

15 Cu adevărat, Tu eşti un Dumnezeu Care Se ascunde.

O, Dumnezeu al lui Israel, Mântuitorule!

16 Făcuţi de ruşine şi umiliţi vor fi cu toţii;
    cuprinşi de ruşine vor umbla împreună, toţi făuritorii de idoli.
17 Dar Israel va fi mântuit de Domnul
    cu o mântuire veşnică;
voi nu veţi mai fi făcuţi de ruşine, nici umiliţi,
    pe vecie.

18 Căci aşa vorbeşte Domnul,
    Cel Care a creat cerurile –
        El este Dumnezeu –
Cel Care a întocmit şi a făcut pământul –
    El l-a întemeiat
şi nu l-a creat să fie pustiu[f],
    ci l-a întocmit ca să fie locuit:
«Eu sunt Domnul,
    nu există altul!
19 Eu nu am vorbit în ascuns,
    în vreun colţ întunecos al pământului;
nu am zis urmaşilor[g] lui Iacov:
    ‘Căutaţi-Mă în zadar!’
Eu, Domnul, spun adevărul,
    fac cunoscut ce este drept.

20 Strângeţi-vă! Veniţi!
    Apropiaţi-vă cu toţii,
        voi supravieţuitori dintre neamuri!
Fără minte sunt cei care îşi poartă
    idolii de lemn,
şi se roagă unui dumnezeu
    care nu poate mântui.
21 Vorbiţi! Prezentaţi-vă cauza!
    Lăsaţi-i să se sfătuiască împreună!
Cine a prevestit aceasta cu multă vreme în urmă?
    Cine a vestit-o în trecut?
Oare nu Eu, Domnul?
    Nu există alt Dumnezeu în afară de Mine,
Dumnezeu drept şi Mântuitor;
    nu este altul în afară de Mine!

22 Întoarceţi-vă la Mine şi veţi fi mântuiţi,
    toţi cei ce locuiţi până la marginile pământului,
        căci Eu sunt Dumnezeu, nu există altul!
23 Am jurat pe Mine Însumi;
    gura Mea a rostit, cu dreptate,
        un cuvânt ce nu va fi retras:
orice genunchi se va pleca înaintea Mea,
    şi orice limbă va jura,
24 spunând despre Mine: ‘Numai în Domnul
    este dreptate şi putere!’».
Toţi cei ce au fost mâniaţi pe El
    vor veni la El şi vor fi făcuţi de ruşine.
25 În Domnul vor fi îndreptăţiţi şi se vor lăuda
    toţi urmaşii[h] lui Israel.

Notas al pie

  1. Isaia 45:2 Q, LXX; sensul termenului în TM este nesigur
  2. Isaia 45:9 Probabil în ideea că ce a făcut este lipsit de calitate sau lipsit de folos
  3. Isaia 45:13 TM: pe el
  4. Isaia 45:14 Vezi nota de la 11:11
  5. Isaia 45:14 Probabil arabi din Şeba
  6. Isaia 45:18 Sau, posibil, fără formă. Vezi Gen. 1:2, unde este folosit acelaşi termen ebraic
  7. Isaia 45:19 Lit.: seminţei
  8. Isaia 45:25 Lit.: toată sămânţa