Nueva Versión Internacional (Castilian)

Isaías 28

Ay de Efraín

1¡Ay de la altiva corona de los borrachos de Efraín,
    de la flor marchita de su gloriosa hermosura,
que está sobre la cumbre de un valle fértil!
    ¡Ay de los abatidos por el vino!
Mirad, el Señor cuenta con alguien
    que es fuerte y poderoso:
Este echará todo por tierra con violencia,
    como tormenta de granizo,
    como tempestad destructora,
    como tormenta de aguas torrenciales,
    como torrente desbordado.
La altiva corona de los borrachos de Efraín
    será pisoteada.
Esa flor marchita de su gloriosa hermosura,
    sobre la cumbre de un valle fértil,
será como higo maduro antes de la cosecha:
    apenas alguien lo ve y lo tiene en la mano,
    se lo traga.

En aquel día el Señor Todopoderoso
    será una hermosa corona,
una diadema gloriosa
    para el remanente de su pueblo.
Él infundirá espíritu de justicia
    al que se sienta en el tribunal,
y valor a los que rechazan
    los asaltos a la puerta.

También sacerdotes y profetas
    se tambalean por el vino,
    trastabillan a causa del licor;
quedan aturdidos con el vino,
    tropiezan a causa del licor.
Cuando tienen visiones, titubean;
    cuando toman decisiones, vacilan.
¡Sí, regadas de vómito están todas las mesas,
    y no queda limpio ni un solo lugar!

«¿A quién creen que están enseñando?
    ¿A quién le están explicando su mensaje?
¿Creen que somos niños recién destetados,
    que acaban de dejar el pecho?
10 ¿Niños que repiten:
    “a-b-c-d-e, a-e-i-o-u,
    un poquito aquí, un poquito allá”?»[a]

11 Pues bien, Dios hablará a este pueblo
    con labios burlones y lenguas extrañas,
12 pueblo al que dijo:
    «Este es el lugar de descanso;
    que descanse el fatigado»;
y también:
    «Este es el lugar de reposo».
    ¡Pero no quisieron escuchar!
13 Pues la palabra del Señor
    para ellos será también:
    «a-b-c-d-e, a-e-i-o-u,
    un poquito aquí, un poquito allá».
Para que se vayan de espaldas cuando caminen,
    y queden heridos, enredados y atrapados.

14 Por tanto, gobernantes insolentes
    de este pueblo de Jerusalén,
    escuchad la palabra del Señor:

15 Vosotros decís: «Hemos hecho un pacto con la muerte,
    hemos hecho una alianza con el sepulcro.
Cuando venga una calamidad abrumadora,
    no nos podrá alcanzar,
porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio
    y del engaño nuestro escondite».

16 Por eso dice el Señor omnipotente:

«¡Yo pongo en Sión una piedra probada!,
    piedra angular y preciosa para un cimiento firme;
    el que confíe no andará desorientado.
17 Pondré como nivel la justicia,
    y la rectitud como plomada.
El granizo arrasará el refugio de la mentira,
    y las aguas inundarán el escondite.
18 Se anulará el pacto que hicisteis con la muerte,
    quedará sin efecto vuestra alianza con el sepulcro.
Cuando venga la calamidad abrumadora,
    a vosotros os aplastará.
19 Cada vez que pase, os arrebatará;
    pasará mañana tras mañana, de día y de noche».

La comprensión de este mensaje
    causará terror absoluto.
20 La cama es demasiado estrecha para estirarse en ella,
    la manta es demasiado corta para envolverse en ella.
21 Sí, el Señor se levantará como en el monte Perasín,
    se moverá como en el valle de Gabaón;
para llevar a cabo su extraña obra,
    para realizar su insólita tarea.
22 Ahora bien, dejad de burlaros,
    no sea que se aprieten más vuestras cadenas;
porque me ha hecho saber el Señor,
    el Señor Todopoderoso,
acerca de la destrucción decretada
    contra todo el país.

23 Escuchad, oíd mi voz;
    prestad atención, oíd mi palabra:
24 Cuando un agricultor ara para sembrar,
    ¿lo hace sin descanso?
¿Se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno?
25 Después de que ha emparejado la superficie,
    ¿no siembra eneldo y esparce comino?
¿No siembra trigo en hileras,[b]
    cebada en el lugar debido,
    y centeno en las orillas?
26 Es Dios quien lo instruye
    y le enseña cómo hacerlo.

27 Porque no se trilla el eneldo con rastrillo,
    ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta,
sino que el eneldo se golpea con una vara,
    y el comino con un palo.
28 El grano se tritura, pero no demasiado,
    ni tampoco se trilla sin descanso.
Se le pasan las ruedas de la carreta,
    pero los caballos no lo trituran.
29 También esto viene del Señor Todopoderoso,
    admirable por su consejo
    y magnífico por su sabiduría.

Notas al pie

  1. 28:10 Versículo de difícil traducción (posiblemente remedo burlón de una lección de abecedario); también en v. 13.
  2. 28:25 hileras. Palabra de difícil traducción.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 28

Judecată împotriva conducătorilor, preoţilor şi profeţilor corupţi

1Vai de acea cunună, mândria beţivilor din Efraim,
    şi de floarea ofilită, frumuseţea ei glorioasă,
aşezată pe culmea văii mănoase
    a celor doborâţi de vin!

Iată, Stăpânul are pe cineva puternic şi tare!
    Ca o furtună cu grindină, distrugătoare,
ca o ploaie torenţială şi ca un potop puternic,
    o va trânti la pământ cu mâna sa.
Cununa mândră a beţivilor din Efraim
    va fi călcată în picioare,
iar floarea ofilită, frumuseţea ei glorioasă,
    aşezată pe culmea văii mănoase,
va fi ca o măslină coaptă înainte de vreme;
    oricine o vede o înghite imediat ce pune mâna pe ea.

În ziua aceea Domnul Oştirilor
    va fi o cunună glorioasă,
o ghirlandă frumoasă
    pentru rămăşiţa poporului Său;
va fi un duh de dreptate
    pentru cel ce stă pe scaunul de judecată
şi tărie
    pentru cei ce alungă duşmanul din faţa porţilor.

Dar şi aceştia se clatină de vin
    şi ameţesc din cauza băuturilor tari:
preot şi profet sunt ameţiţi de băuturi tari,
    sunt înghiţiţi de vin;
sunt ameţiţi de băuturi tari,
    se clatină când au vedenii
        şi se împiedică atunci când judecă.
Toate mesele sunt pline de vomă,

nu este nici un loc care să nu fie murdar.

«Pe cine crede El că învaţă cunoaşterea?
    Cui crede El că explică mesajul?
Unora înţărcaţi de curând?
    Unora tocmai luaţi de la sân?
10 El dă poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă,
    regulă după regulă, regulă după regulă,
        puţin aici, puţin acolo[a]

11 De aceea, prin buze încâlcite
    şi într-o altă limbă,
        va vorbi El acestui popor,
12 celor cărora le-a spus:
    «Iată locul de odihnă!
        Lăsaţi-l pe cel ostenit să se odihnească!
Aici este odihna!»
    Dar ei n-au vrut să asculte.
13 De aceea pentru ei Cuvântul Domnului va fi:
«Poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă,
    regulă peste regulă, regulă peste regulă
        puţin aici, puţin acolo»,
pentru ca, mergând, să cadă pe spate,
    să fie zdrobiţi, să fie prinşi în cursă şi capturaţi.

14 De aceea, ascultaţi Cuvântul Domnului,
    batjocoritorilor,
voi care conduceţi acest popor
    în Ierusalim!
15 Aţi zis:
    «Am încheiat un legământ cu Moartea
        şi cu Locuinţa Morţilor avem o înţelegere.
Urgia năvalnică va trece
    fără să ne atingă,
căci ne-am făcut din minciună adăpost
    şi din înşelăciune[b] ascunzătoare.»

16 De aceea aşa vorbeşte Stăpânul Domn:

«Iată, pun în Sion o Piatră,
    o Piatră încercată,
o Piatră din capul unghiului, preţioasă,
    o Temelie sigură!
        Oricine crede în El nu se va fi făcut de ruşine[c].

17 Eu voi face din judecata dreaptă o funie de măsură
    şi din dreptate o cumpănă.
Grindina îţi va mătura adăpostul făcut din minciună,
    iar apele îţi vor inunda ascunzătoarea.
18 Legământul vostru cu Moartea va fi anulat,
    iar înţelegerea voastră cu Locuinţa Morţilor va cădea.
Când va trece urgia năvalnică
    veţi fi striviţi de ea.
19 Ori de câte ori va trece, vă va apuca,
    căci va trece dimineaţă de dimineaţă,
        zi de zi şi noapte de noapte!»
Înţelegerea acestui mesaj
    nu va produce decât groază.
20 Căci patul e prea scurt să te întinzi pe el,
    iar învelitoarea prea îngustă să te înfăşori cu ea.
21 Domnul Se va ridica cum a făcut-o pe muntele Peraţim;
    se va mânia ca în valea Ghivon,
ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Sa neobişnuită;
    ca să-Şi ducă la îndeplinire fapta, fapta Sa nemaipomenită.

22 Acum dar, nu mai batjocoriţi,
    ori lanţurile vi se vor strânge mai tare,
fiindcă am auzit de la Stăpânul, Domnul Oştirilor,
    o hotărâre de nimicire a întregii ţări.

23 Luaţi aminte şi ascultaţi glasul meu!
    Fiţi atenţi şi ascultaţi rostirea mea!
24 Oare plugarul ară tot anul pentru a semăna?
    Oare tot anul brăzdează şi grăpează pământul?
25 Când i-a netezit suprafaţa,
    oare nu împrăştie apoi mărar, nu seamănă chimion?
Nu plantează grâul în rânduri[d],
    orzul în parcela lui[e]
        şi secara albă drept margine?
26 Dumnezeul lui îl instruieşte în felul acesta.
    Da, El îi dă învăţătură!
27 Mărarul nu se treieră cu treierătoarea,
    nici chimionul nu se calcă cu tăvălugul,
ci mărarul se bate cu un băţ,
    iar chimionul cu o nuia.
28 Grânele sunt zdrobite,
    dar nu se treieră veşnic.
Roata carului de treierat trece peste ele,
    dar caii nu le zdrobesc.
29 Şi lucrul acesta vine tot de la Domnul Oştirilor,
    Care este minunat în sfat şi măreţ în înţelepciune.

Notas al pie

  1. Isaia 28:10 Ebr.: ţav laţav, ţav laţav; qav laqav, qav laqav; zeer şam, zeer şam; sensul în ebraică al acestor cuvinte este nesigur; probabil cuvintele profetului, rostite în batjocură; şi în v. 13
  2. Isaia 28:15 Sau: din dumnezeii falşi (din idoli)
  3. Isaia 28:16 Lit.: nu va mai fi nevoit să fugă
  4. Isaia 28:25 Sensul termenului în ebraică este nesigur
  5. Isaia 28:25 Sensul termenului în ebraică este nesigur