Nueva Versión Internacional (Castilian)

Hageo 1

Primer oráculo: Exhortación a reedificar el templo

1El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Hageo a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué hijo de Josadac: «Así dice el Señor Todopoderoso: “Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor”».

También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Hageo:

«¿Acaso es el momento apropiado
    para que vosotros residáis en casas artesonadas
    mientras que esta casa está en ruinas?»

Así dice ahora el Señor Todopoderoso:

«¡Reflexionad sobre vuestro proceder!

»Sembráis mucho, pero cosecháis poco;
    coméis, pero no quedáis satisfechos;
bebéis, pero no llegáis a saciaros;
    os vestís, pero no lográis abrigaros;
y al jornalero se le va su salario
    como en saco roto».

Así dice el Señor Todopoderoso:

«¡Reflexionad sobre vuestro proceder!

»Id a los montes;
    traed madera y reconstruid mi casa.
Yo veré su reconstrucción con gusto,
    y manifestaré mi gloria
            —dice el Señor—.

»Esperáis mucho,
    pero cosecháis poco;
lo que almacenáis en vuestra casa,
    yo lo disipo de un soplo.
¿Por qué? ¡Porque mi casa está en ruinas,
mientras vosotros solo os ocupáis de la vuestra!
            —afirma el Señor Todopoderoso—.

10 »Por eso, por vuestra culpa, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. 11 Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de vuestras manos».

12 Zorobabel hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué hijo de Josadac y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Hageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. 13 Entonces Hageo su mensajero comunicó al pueblo el mensaje del Señor: «Yo estoy con vosotros. Yo, el Señor, lo afirmo». 14 Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. 15 Era el día veinticuatro del mes sexto del segundo año del rey Darío.

Nouă Traducere În Limba Română

Hagai 1

Porunca de a reconstrui Templul

1În al doilea an al domniei împăratului Darius, în prima zi a lunii a şasea[a], Cuvântul Domnului le-a vorbit prin profetul Hagai lui Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, guvernatorul lui Iuda, şi lui Iosua, fiul lui Iehoţadak, marele preot, astfel:

„Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor[b]: «Poporul acesta zice că încă n-a venit vremea pentru rezidirea Casei Domnului.»“

Apoi Cuvântul Domnului le-a vorbit prin profetul Hagai astfel:

„Dar pentru voi a venit oare vremea
    să locuiţi în case căptuşite cu lemn,
        în timp ce Casa aceasta este în ruine?“

Acum, aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

„Uitaţi-vă cu atenţie la căile voastre!
Aţi semănat mult, dar aţi adunat puţin!
    Mâncaţi, dar tot nu vă săturaţi!
Beţi, dar tot nu vă potoliţi setea!
    Vă îmbrăcaţi, dar tot nu vă este cald,
iar plata pe care o câştigaţi
    o puneţi într-o pungă spartă!“

Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

„Uitaţi-vă cu atenţie la căile voastre!
Duceţi-vă la munte,
    aduceţi lemne
        şi rezidiţi Casa,
ca astfel Eu să-Mi găsesc plăcerea în ea
    şi să fiu onorat, zice Domnul.
V-aţi aşteptat la mult, dar iată că aţi adunat puţin,
    iar când aţi adus recolta acasă, am spulberat-o!
De ce? zice Domnul Oştirilor.
    Deoarece Casa Mea zace în ruine,
        în timp ce fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui!
10         De aceea cerurile nu v-au mai dat roua,
    iar pământul nu şi-a mai dat recolta!
11     Am chemat seceta peste ţară,
    peste munţi şi peste grâne,
peste must, peste ulei
    şi peste ceea ce rodeşte pământul,
peste oameni, peste animale
    şi peste toată truda mâinilor voastre!“

Răspunsul poporului

12 Atunci Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, Iosua, fiul lui Iehoţadak, marele preot, şi întreaga rămăşiţă a poporului au ascultat de glasul Domnului, Dumnezeul lor, şi de cuvintele profetului Hagai, pentru că Domnul, Dumnezeul lor, îl trimisese. Şi poporul s-a temut de Domnul.

13 Apoi Hagai, mesagerul Domnului, a spus poporului mesajul Domnului: „Eu sunt cu voi!“, zice Domnul. 14 Astfel Domnul a trezit duhul lui Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, guvernatorul lui Iuda, duhul lui Iosua, fiul lui Iehoţadak, marele preot, şi duhul întregii rămăşiţe a poporului. Ei au venit şi au început lucrarea la Casa Domnului Oştirilor, Dumnezeul lor, 15 în a douăzeci şi patra zi a lunii a şasea, în al doilea an[c] al domniei împăratului Darius.

Notas al pie

  1. Hagai 1:1 29 august 520 î.Cr.
  2. Hagai 1:2 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
  3. Hagai 1:15 21 septembrie 520 î.Cr.