Nueva Versión Internacional (Castilian)

Filemón

Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo,

a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa:

Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz.

Acción de gracias y petición

Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos.

Intercesión de Pablo por Onésimo

Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Cristo Jesús, 10 te suplico por mi hijo Onésimo,[a] quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. 11 En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí.

12 Te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. 13 Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. 14 Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación sino espontáneo. 15 Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, 16 ya no como a esclavo, sino como algo mejor: como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor.

17 De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. 18 Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. 19 Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra: te lo pagaré; por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. 20 Sí, hermano, ¡que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor! Reconforta mi corazón en Cristo. 21 Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido.

22 Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios os conceda el tenerme otra vez con vosotros en respuesta a vuestras oraciones.

23 Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, 24 y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo.

25 Que la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.

Notas al pie

  1. 10 Onésimosignifica útil.

Nya Levande Bibeln

Filemonbrevet

Från Paulus, som sitter i fängelse därför att jag har predikat de goda nyheterna om Jesus Kristus, och från broder Timotheos.Till vår älskade medarbetare Filemon, och till den församling som samlas i ditt hem,

och till vår syster Apfia och till Archippos, som i likhet med mig kämpar för evangeliet med full kraft.

Jag önskar er välsignelse och frid från Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus.

Jag tackar alltid Gud när jag ber för dig, käre Filemon,

eftersom jag ständigt hör om din tro på Herren Jesus Kristus och om din kärlek till honom och hans folk.

Det är min bön att den tro du delar med dig till andra ska sätta spår också i deras liv, när de hos dig ser det goda som kommer från Jesus Kristus.

Jag har själv fått mycket uppmuntran och glädje av din kärlek, min bror. Du har ofta inspirerat dina kristna medsyskon och givit dem nytt mod.

Paulus vädjan för Onesimos

8-9 Nu vill jag be dig om en tjänst. Ja, jag skulle faktiskt kunna kräva det av dig i Kristi namn, för det är något du bör göra. Jag är nu en gammal man och sitter dessutom i fängelse för Jesu Kristi skull, men föredrar ändå att fråga dig, eftersom jag älskar dig.

10 Min bön är att du visar vänlighet mot mitt barn Onesimos, som jag har vunnit för Herren under min fångenskap.

11 Hans namn betyder ju den som är till nytta, men trots det så har han väl inte varit till någon större glädje för dig tidigare. Nu däremot kommer han att bli till verklig nytta för oss båda två.

12 När jag nu sänder honom tillbaka till dig är det som om jag sände en del av mig själv.

13 Jag skulle helst velat ha honom kvar här, där jag nu sitter fängslad för att ha predikat de goda nyheterna. På så sätt skulle du ha varit mig till hjälp genom att han tjänade mig i ditt ställe.

14 Men jag ville inte göra det utan ditt medgivande. Det goda du gör ska inte ske av tvång utan av fri vilja.

15 Kan du inte se på det som att han rymde från dig för en kort tid, för att sedan komma tillbaka till dig för alltid?

16 Nu är han inte längre bara en slav, utan någonting mycket mer. Han är en älskad bror, särskilt för mig. Och hur mycket mer kommer han inte att betyda också för dig, för han är inte bara din tjänare, utan också din bror i Kristus.

17 Om jag verkligen är din vän, så ge Onesimos samma välkomnande som du skulle ha gett mig.

18 Om han har skadat dig på något sätt genom sin flykt eller stulit från dig, så skriv upp det på min räkning.

19 Jag ska betala tillbaka det, och som du ser garanterar jag, Paulus, personligen detta genom min underskrift. Vad du, som har funnit tron på Jesus Kristus genom mig, å din sida är skyldig mig ska jag inte nämna.

20 Käre Filemon, låt nu mig få nytta av dig! Om du gör mig denna tjänst för Kristi skull blir jag verkligen glad.

21 Jag har skrivit det här brevet till dig eftersom jag är övertygad om att du kommer att göra vad jag än ber dig om och till och med mer än så!

22 Så ber jag dig om en sak till: Ha ett rum i ordning åt mig, för jag hoppas att Gud ska svara på dina böner och låta mig komma till dig snart.

23 Min medfånge Epafras, som också sitter här för att han har predikat om Jesus Kristus, skickar sina hälsningar.

24 Det gör också mina medarbetare, Markus, Aristarchos, Demas och Lukas.

25 Herrens, Jesu Kristi, nåd ska vara med er och leda er.Paulus