Nueva Versión Internacional (Castilian)

3 Juan 1:1-15

1El anciano,

al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad.

2Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. 3Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad,3 fidelidad. Lit. verdad. y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. 4Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad.

5Querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas.5 aunque no los conozcas. Alt. aunque para ti sean extraños. 6Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. 7Ellos salieron por causa del Nombre, sin nunca recibir nada de los paganos; 8nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad, y así colaborar con ellos en la verdad.

9He escrito algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. 10Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que, con palabras malintencionadas, habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia.

11Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; el que hace lo malo no ha visto a Dios. 12En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos, y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero.

13Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito; 14espero verte muy pronto, y entonces hablaremos personalmente.

15La paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a los amigos allí, a cada uno en particular.

Nouă Traducere În Limba Română

3 Ioan 1:1-15

1Bătrânul, către preaiubitul Gaius, pe care‑l iubesc în adevăr.

2Preaiubitule, mă rog să‑ți meargă bine în toate și să fii sănătos, așa cum îi merge bine sufletului tău. 3Căci m‑am bucurat foarte mult când au venit frați și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. 4Nu am bucurie mai mare decât aceasta: să aud despre copiii4 În contextul cultural în care au fost scrise aceste scrisori, termenul copil poate face referire la orice descendent pe linie de ucenicie. mei că umblă în adevăr.

5Preaiubitule, tu arăți credincioșie în orice lucrezi pentru frați, și chiar pentru străini. 6Ei au mărturisit înaintea bisericii cu privire la dragostea ta. Și bine vei face să‑i trimiți mai departe în călătoria lor într‑un mod vrednic de Dumnezeu. 7Căci ei și‑au început călătoria de dragul Numelui Său, fără să primească nimic de la neamuri. 8Așadar, noi suntem datori să sprijinim astfel de oameni, ca să fim lucrători împreună cu adevărul.

9Am scris ceva bisericii, dar Diotrefus, care dorește să aibă întâietate între ei, nu ne acceptă. 10De aceea, dacă voi veni, îi voi reaminti faptele pe care le face, căci ne discreditează prin vorbe rele. Și nu se mulțumește doar cu acestea, dar nu‑i primește nici pe frați, iar pe cei ce doresc să‑i primească, îi împiedică și‑i alungă din biserică.

11Preaiubitule, nu urma exemplul11 Sau: nu imita. răului, ci al binelui. Cel ce face binele este din Dumnezeu. Cel ce face răul nu L‑a văzut pe Dumnezeu. 12Demetrius este mărturisit de bine de către toți, chiar și de către adevărul însuși. Dar și noi mărturisim, și știi că mărturia noastră este adevărată.

13Aveam multe să‑ți scriu, dar nu vreau să‑ți scriu cu cerneală și condei, 14ci sper să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. 15Pace ție! Prietenii de aici te salută. Salută‑i pe prietenii de acolo, pe fiecare pe nume.