Nueva Versión Internacional (Castilian)

1 Timoteo 5

Cómo tratar a viudas, ancianos y esclavos

1No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos; a las ancianas, como a madres; a las jóvenes, como a hermanas, con toda pureza.

Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero, si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.

En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de sesenta años, que haya sido fiel a su esposo,[a] 10 y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien.

11 No incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. 12 Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. 13 Además se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. 14 Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. 15 Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás.

16 Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia; así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas.

17 Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor,[b] especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. 18 Pues la Escritura dice: «No le pongas bozal al buey mientras esté trillando»,[c] y «El trabajador merece que se le pague su salario».[d] 19 No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. 20 A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento.

21 Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos.

22 No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro.

23 No sigas bebiendo solo agua; toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades.

24 Los pecados de algunos son evidentes aun antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. 25 De igual manera son evidentes las buenas obras y, aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán.[e]

Notas al pie

  1. 5:9 que haya sido fiel a su esposo. Alt. que no haya tenido más de un esposo.
  2. 5:17 honor. Alt. honorario.
  3. 5:18 Dt 25:4
  4. 5:18 Lc 10:7
  5. 5:25 y, aunque … se manifestarán. Alt. y, si son malas, no podrán quedar ocultas.

Nádej pre kazdého

Prvý List Timotejovi 5

1 Ak musíš napomenúť alebo pokarhať staršieho človeka, hovor s ním úctivo, akoby to bol jeden z tvojich rodičov.

K mladším sa správaj ako k bratom, k dievčatám ako k sestrám bez akýchkoľvek bočných myšlienok.

O vdovách

Maj v úcte vdovy, ktoré sú osamelé.

Ak majú deti alebo vnukov, nech sa tí najskôr učia konať vo vlastnej rodine Božiu vôľu, starať sa o svojich príbuzných a odplácať sa svojim rodičom. Tak to chce Boh.

Sú však vdovy, ktoré nemajú nikoho. Všetku svoju nádej upierajú na Boha a svoj čas trávia modlitbami vo dne aj v noci.

Sú však aj také, ktoré sa nazdávajú, že teraz môžu užívať života. Tie sú mŕtve, hoci žijú.

Varuj ich, nech na ne neprichádzajú sťažnosti.

Kto sa nestará o svojich príbuzných, najmä o členov vlastnej rodiny, nemá právo nazývať sa kresťanom. Je horší ako ten, čo Boha vôbec nepoznal!

Službu v cirkvi zveruj iba takým vdovám, ktoré majú viac ako šesťdesiat rokov, boli iba raz vydaté

10 a osvedčili sa vo výchove detí, v pohostinnosti a v ochotnej službe všetkým, čo sú v núdzi a potrebujú pomoc.

11 Mladšie vdovy odmietaj. Niektoré časom podľahnú telesným žiadostiam, zatúžia znovu sa vydať

12 a záväzok k službe rušia.

13 Okrem toho sú aj záhaľčivé, rady vysedávajú na návštevách, klebetia a pchajú nos do cudzích problémov.

14 Myslím, že mladá vdova urobí lepšie, ak sa znova vydá, má deti a stará sa o vlastnú domácnosť. Potom jej nemôže nikto nič vyčítať.

15 Bojím sa však, že niektoré už zišli z Kristovej cesty.

16 Ešte raz opakujem: o vdovy nech sa starajú predovšetkým ich príbuzní a nenechajú ich jednoducho na starosť zboru. Iba tak bude mať zbor dosť prostriedkov, aby sa staral o vdovy, ktoré naozaj nemajú nikoho.

Rôzne rady a pokyny

17 Svedomití pracovníci v cirkvi zasluhujú nielen náležitú odmenu, ale aj úctu. Najmä tí, čo zvestujú Slovo Božie a vyučujú iných.

18 Veď aj Písmo hovorí: Kto pracuje, má nárok na odmenu.

19 Sťažnosti proti starším prijímaj iba na základe výpovede dvoch alebo troch svedkov.

20 Ale toho, kto sa naozaj previnil, pokarhaj verejne pred celým zborom na výstrahu ostatným.

21 Zaväzujem ťa pred Bohom, pred Pánom Ježišom Kristom i všetkými anjelmi: riaď sa týmto pravidlom, či ide o tvojho priateľa, alebo nepriateľa. Buď vždy dôsledne nestranný.

22 Neprenáhľuj sa, keď niekoho poveruješ službou v cirkvi, lebo ak by neskôr zlyhal, niesol by si vinu na jeho hriechu. A najmä sám sa vyvaruj každého poklesku.

23 Keďže máš slabý žalúdok a často bývaš chorý, namiesto vody pi radšej s mierou víno.

24 Pri posudzovaní ľudí maj na pamäti, že hriechy niektorých ľudí sú zjavné každému, u iných ich však odhalí až deň súdu.

25 Práve tak je to s dobrými skutkami: niektoré sú zjavné hneď, zatiaľ čo o iných ani nevieme. Ale ani tie nezostanú naveky skryté.