Knijga O Kristu

Treæa Ivanova poslanica

Dragi moj, molim se da u svemu budeš dobro te da ti je tijelo zdravo kao što znam da ti je zdrava duša.

Veoma su me obradovala neka braća koja su došla i posvjedočila mi da živiš čestito i u Istini.

Za mene nema veće radosti nego kad čujem da moja djeca žive u Istini!

Briga za Božje djelatnike

Dragi moj, postupaš kao pravi vjernik pomažući braći, i to došljacima.

Oni su ovdašnjoj Crkvi pričali o tvojim djelima ljubavi. Dobro činiš opskrbljujući ih za put kako je dostojno Boga.

Jer oni putuju radi Gospodina[a] i ne primaju ništa od nekršćana.[b]

Dužni smo im pružati gostoprimstvo da budemo suradnici Istine.

O tomu sam ukratko pisao Crkvi, ali Diotref, koji želi biti vođa, ne želi s nama ništa imati.

10 Kad dođem onamo, spočitnut ću mu ono što čini naklapajući o nama zlobne riječi. Ne samo da odbija prihvatiti braću koja dođu već to zabranjuje i onima koji bi ih htjeli prihvatiti i izopćuje ih iz Crkve.

11 Dragi moj, ne povodi se za lošim, nego za dobrim. Tko čini dobro, od Boga je; tko čini zlo, ne poznaje Boga.

12 O Demetriju svi govore samo najbolje, a i sama Istina govori njemu u prilog. I mi o njemu možemo isto reći, a znaš da mi govorimo istinu.

Zaključak

13 Mnogo vam još toga imam kazati, ali ne želim o tomu pisati.

14 Nadam se da ću te uskoro vidjeti, pa ćemo razgovarati licem u lice.

15 Neka je Božji mir s tobom.Pozdravljaju te prijatelji! Molim te, pozdravi mi poimence svakoga našeg prijatelja.

Notas al pie

  1. Treæa Ivanova poslanica 1:7 U grčkome: radi Imena.
  2. Treæa Ivanova poslanica 1:7 U grčkome: od pogana.

Slovo na cestu

3.list Janův

Boží děti žijí podle zásad evangelia

1-2 Jan drahému Gájovi.

Milovaný příteli, ujišťuji tě o své lásce a modlím se za tebe, aby ses měl tak dobře na těle, jako se máš na duchu. Měl jsem velikou radost z vyprávění některých bratří, kteří se u mne zastavili a pověděli mi, že svým životem věrně následuješ pravdu. Nic mne nepotěší jako zpráva, že mé děti se drží Kristovy pravdy.

Milovaný příteli, konáš opravdu záslužnou a dobrou práci, že se staráš o kazatele, kteří navštěvují váš sbor. Všude o tvé lásce vyprávějí. Dobře děláš, že jim umožňuješ další práci, jak si Bůh přeje. Pracují přece pro Krista, a proto nepřijímají podporu od nevěřících. Pro takové lidi máme mít otevřené dveře a tak napomáhat šíření pravdy.

Napsal jsem vašemu sboru dopis, ale Diotrefés, který chce mít mezi vámi vždycky první i poslední slovo, neuznává naši autoritu. 10 Až k vám přijdu, povolám ho k odpovědnosti za to, že nás ošklivě pomlouvá, nepřijímá naše posly a dokonce brání těm, kdo se jich ujímají, a vylučuje je ze sboru.

11 Drahý příteli, drž se ne zlého, ale dobrého příkladu. Kdo jedná podle Boží vůle, je jeho dítě. Kdo jedná svévolně, Boha nezná. 12 Demétria si váží a staví se za něj sám Bůh. I my za něho ručíme a vy víte, že naše svědectví je spolehlivé.

Janova závěrečná slova

13 Rád bych napsal ještě více, ale je to zbytečné, 14 protože doufám, že se brzo uvidíme a důkladně si o všem pohovoříme.

15 Měj se dobře. Pozdravují tě přátelé a také ty pozdravuj každého z bratří.