Knijga O Kristu

Prva poslanica Timoteju 5

1Nikad se grubo ne obraćaj starijim ljudima, već ih opominji kao vlastitog oca, mladiće kao braću,

starije žene kao vlastitu majku, a djevojke, u svoj čistoći, kao vlastite sestre.

Savjeti o udovicama, starješinama i robovima

Crkva se treba brinuti za udovice koje nemaju nikoga da za njih skrbi.

Ali ako imaju djecu ili unuke, njihova je prva dužnost da pokažu pobožnost u vlastitoj obitelji i da roditeljima uzvrate primljena dobročinstva. To je Bogu ugodno.

Prava udovica, koja je sasvim sama, pouzdaje se u Boga. Noću i danju traži od njega pomoć i moli se.

Ali udovica koja se odaje lagodnome životu duhovno je mrtva.

Tako im zapovjedi - da budu besprijekorne.

A ako se tko ne brine za rođake, pogotovo za svoje ukućane, taj je zanijekao svoju vjeru i gori je od nevjernika.

Ne upisujte na udovički popis nijednu udovicu ako još nema šezdeset godina ili ako nije bila vjerna mužu.

10 Neka ju preporučuju njezina dobra djela: da je dobro odgojila djecu, da je bila gostoljubiva, da je ponizno služila drugim kršćanima,[a] da je pomagala nevoljnicima, da je predano činila dobra djela.

11 Mlađe udovice ne bi trebalo uvrstiti na popis jer će se, kad tjelesna požuda svlada njihovu odanost Kristu, htjeti opet udati.

12 Tako bi pak zaslužile osudu jer su prekršile prijašnji zavjet.

13 Osim toga će se, obilazeći po kućama, naučiti besposlici te postati brbljave i govoriti što ne bi smjele.

14 Zato savjetujem da se mlađe udovice opet udaju, da imaju djecu i brinu se o svojemu domu. Tako neprijatelju neće dati nikakva povoda da ih pogrđuje.

15 Jer neke od njih su već zastranile te slijede Sotonu.

16 Ima li koja vjernica udovicu među rodbinom, neka joj pomaže. Tako taj teret neće pasti na Crkvu pa će se moći brinuti za udovice koje nemaju nikoga.

17 Starješine su zavrijedili dvostruku čast, osobito oni koji obavljaju dvostruki posao - propovijedaju i poučavaju.

18 Jer u Svetome pismu piše: 'Ne zavezuj usta volu koji vrši žito.'[b] A na drugome mjestu stoji: 'Radnik zaslužuje plaću.'[c]

19 Ne primaj tužbu protiv starješine osim uz dva ili tri svjedoka.

20 One koji griješe ukori pred cijelom Crkvom da i drugi imaju straha Božjega.

21 Zaklinjem te pred Bogom, pred Gospodinom Isusom Kristom i pred svetim anđelima da se toga držiš i da ne činiš ništa iz pristranosti. Sa svima valja jednako postupati.

22 Ni na koga brzopleto ne polaži ruke da ga imenuješ za starješinu. Ne budi dionikom tuđih grijeha! Čuvaj se čistim!

23 Ne pij samo vodu, već uzimaj i pomalo vina radi svojeg želuca i čestih slabosti.

24 Neki ljudi žive grešnim životom i svakomu je jasno da će biti osuđeni. Ali ima i takvih za čije će se grijehe doznati tek poslije.

25 Jednako su tako svakomu očita dobra djela nekih ljudi, ali ima i takvih o kojima će se znati tek poslije.

Notas al pie

  1. Prva poslanica Timoteju 5:10 U grčkome: da je prala noge svetima.
  2. Prva poslanica Timoteju 5:18 Ponovljeni zakon 25:4.
  3. Prva poslanica Timoteju 5:18 Luka 10:7.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 5

Atitudinea faţă de anumite categorii de credincioşi

1Să nu mustri cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe cei tineri – ca pe nişte fraţi; pe femeile bătrâne – ca pe nişte mame; pe cele tinere – ca pe nişte surori, cu toată curăţia.

Cinsteşte-le pe văduvele care sunt într-adevăr văduve! Însă dacă o văduvă are copii sau nepoţi, trebuie mai întâi ca aceştia să înveţe să se poarte cu evlavie faţă de cei din casa lor şi să-şi răsplătească părinţii, pentru că acest lucru este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cea care este într-adevăr văduvă şi rămasă singură îşi pune nădejdea în Dumnezeu şi stăruie, zi şi noapte, în cereri şi rugăciuni, dar cea care trăieşte pentru plăceri este moartă, chiar dacă trăieşte. Porunceşte şi aceste lucruri, pentru ca toţi să fie fără reproş. Dacă cineva nu are grijă de ai săi, mai ales de cei din familia sa, atunci s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.

Să nu fie înscrisă pe listă o văduvă care are mai puţin de şaizeci de ani şi care n-a fost soţia unui singur bărbat[a]; 10 ea trebuie să fie vorbită de bine pentru faptele ei bune, să fi fost o mamă care şi-a crescut bine copiii, să fie ospitalieră, să fi spălat picioarele sfinţilor, să-i fi ajutat pe cei necăjiţi şi să fi stăruit în orice fel de faptă bună. 11 Dar pe văduvele tinere să nu le primeşti. Căci atunci când poftele lor le îndepărtează de Cristos, vor să se căsătorească 12 şi îşi atrag astfel condamnarea pentru că şi-au încălcat prima promisiune[b]. 13 Totodată se învaţă să fie leneşe, umblând din casă în casă, şi nu numai că sunt leneşe, ci sunt şi guralive şi băgăcioase, vorbind ceea ce nu trebuie. 14 Prin urmare, vreau ca văduvele tinere să se căsătorească, să aibă copii, să aibă grijă de casă şi să nu dea potrivnicului nici un prilej de insultă. 15 Căci unele s-au întors deja să-l urmeze pe Satan[c]. 16 Dacă o femeie credincioasă are văduve în familie, să le ajute şi astfel să nu fie împovărată biserica; în felul acesta biserica le va putea ajuta pe cele care sunt cu adevărat văduve.

17 Bătrânii[d] care cârmuiesc bine să fie consideraţi vrednici să primească o îndoită onoare, mai ales cei ce se ostenesc în predicare şi învăţare. 18 Căci Scriptura spune: „Să nu legi gura boului în timp ce treieră grâul[e] şi „Vrednic este lucrătorul de plata lui.“[f] 19 Să nu accepţi nici o acuzaţie împotriva unui bătrân[g], decât dacă sunt doi sau trei martori. 20 Pe aceia dintre ei care păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, astfel încât şi ceilalţi să aibă frică. 21 Te rog solemn înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Cristos Isus şi înaintea îngerilor aleşi, să păzeşti aceste învăţături fără prejudecată şi fără să faci nimic cu părtinire. 22 Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu grabă! Să nu fii părtaş la păcatele altora! Păstrează-te curat! 23 Să nu bei doar apă, ci foloseşte şi puţin vin, din pricina stomacului tău şi a deselor tale îmbolnăviri.

24 Păcatele unor oameni sunt evidente şi merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. 25 Tot astfel, faptele bune sunt evidente, şi chiar şi cele ce nu sunt, nu pot să rămână ascunse.

Notas al pie

  1. 1 Timotei 5:9 Vezi nota de la 3:2
  2. 1 Timotei 5:12 Probabil când o văduvă era trecută pe listă (vezi v. 9) aceasta se obliga la un devotament total faţă de Cristos, ceea ce implica faptul de a nu se recăsători
  3. 1 Timotei 5:15 Vezi nota de la 1:20
  4. 1 Timotei 5:17 Sau: Prezbiterii
  5. 1 Timotei 5:18 Vezi Deut. 25:4
  6. 1 Timotei 5:18 Vezi Lc. 10:7
  7. 1 Timotei 5:19 Sau: prezbiter