Knijga O Kristu

Prva poslanica Timoteju 4

Upozorenje na lažne učitelje

1Sveti Duh nam izričito kaže da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i učenjima zloduha.

Takvi će učitelji biti licemjeri i lažljivci otupjele savjesti.

Zabranjivat će ljudima da se žene i da jedu neke vrste hrane. Ali Bog je stvorio sva jela, da ih ljudi koji su spoznali istinu jedu sa zahvalnošću.

Sve što je Bog stvorio dobro je i ništa ne treba odbaciti, već uzimati sa zahvalnošću

jer znamo da to posvećuju Božja riječ i molitva.

Dobar sluga Isusa Krista

Objasniš li to braći, bit ćeš dobar sluga Krista Isusa; hranit ćeš se riječima vjere i istinitoga učenja koje postojano slijediš.

Ne gubi vrijeme raspravljajući o budalastim idejama, o smiješnim mitovima i legendama. To su ionako samo uzaludne priče. Provodi, umjesto toga, vrijeme u jačanju svojeg duha.

Tjelovježba jest od neke koristi, ali pobožnost donosi potpunu korist jer joj je obećan život - i sadašnji i budući.

To je istina i zaslužuje da se prihvati.

10 Za nju se trudimo i borimo. Pouzdajemo se u živoga Boga, Spasitelja svih ljudi, a posebice vjernika.

11 Poučavaj tu istinu i trudi se da ju svi nauče.

12 Ne daj da te tko manje poštuje zbog tvoje mladosti. Budi uzor svim vjernicima u riječi, vladanju, ljubavi, vjeri i čistoći.

13 Dok ja ne dođem, posveti se čitanju Svetoga pisma Crkvi te hrabrenju i poučavanju vjernika.

14 Ne zanemaruj duhovni dar koji si primio po proročanstvu i polaganjem ruku starješinskog zbora.

15 Potpuno se tomu posveti da svi vide tvoj napredak.

16 Dobro pazi na sebe i pazi što poučavaš. Ostani vjeran onome što je ispravno; tako ćeš osigurati spasenje i sebi i onima koji te slušaju.

Slovo na cestu

1.list Timoteovi 4

Pavel varuje před falešnými učiteli

11-2 Duch svatý nám říká jasně, že v posledních dobách se někteří v církvi odvrátí od Krista a přikloní se k hlasatelům ďábelských nauk, nestydatým lhářům, kteří si už z ničeho nedělají špatné svědomí. Ti budou zakazovat manželství a požívání některých pokrmů, i když poučeným křesťanům svěřil Bůh tyto věci k radostnému a vděčnému užívání. Vždyť vše, co pochází z Boží ruky, je dobré a nic není zakázané, když za to Bohu děkujeme: jeho slovo a naše modlitba to očistily.

Ne spekulace, ale čisté učení

Budeš-li to takhle učit, bude z tebe dobrý služebník Ježíše Krista. Živ se slovy víry a správným učením, které sis osvojil. Nepopřávej sluchu bohaprázdným povídačkám a babským tlachům. Všechen čas a energii zaměř raději na svůj duchovní vzestup. Tělesná zdatnost je sice užitečná, ale ta duchovní je nepostradatelná při všem. Cvič se tedy v poslušnosti vůči Bohu, budeš to potřebovat zde a je to dobrý vklad i pro věčnost. Toto je pravda, kterou by měl každý uznat. 10 A když na to vynakládáme všechny síly, je to proto, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech, kdo v něho uvěřili.

11 Tomu uč a dbej, aby si to všichni dobře osvojili. 12 Nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak: křesťanům buď vzorem lásky, víry a čistého smýšlení, v řeči i v celém chování. 13 Než přijdu, předčítej a vysvětluj Písmo, zvěstuj Boží slovo. 14 Nezanedbávej schopnosti, které ti daroval Bůh, když na tebe podle prorockého pokynu starší spoluvěřící s modlitbou vkládali ruce. 15 Snaž se je rozvíjet v práci, aby každý viděl, že rosteš a děláš pokroky. 16 Své myšlení i jednání podrobuj neustále kontrole. Od pravdy neuhýbej a Bůh požehná tobě i těm, kteří jsou ti svěřeni.