Knijga O Kristu

Prva poslanica Timoteju 3

Starješine i đakoni

1Dobro se kaže: želi li tko biti starješina, časnu službu želi.

Jer starješina Crkve mora biti besprijekoran. Mora biti vjeran svojoj ženi,[a] trijezan, razborit, skroman, gostoljubiv i dobar učitelj.

Ne smije biti pijanac ni svadljivac, nego popustljiv i ljubazan, ne kao oni koji vole novac.

Mora dobro upravljati svojom obitelji, a djeca ga moraju slušati i poštivati.

Jer ako čovjek ne može upravljati vlastitom obitelji, kako će se brinuti za Crkvu?

Starješina ne smije biti novoobraćenik da se ne bi uzoholio te pao pod đavlovu osudu.

I ljudi koji nisu iz Crkve moraju o njemu dobro govoriti da ne zapadne u đavolsku zamku i ne osramoti se.

Đakoni također moraju biti časni ljudi, a ne licemjeri. Ne smiju biti skloni prekomjernom piću ni prljavom dobitku.

Moraju biti čiste savjesti, odani sljedbenici Krista, koji je uzvišena tajna njihove vjere.

10 Najprije ih valja iskušati pa neka tek onda, budu li besprijekorni, obavljaju đakonsku službu.

11 Njihove žene također moraju biti časne, razborite i u svemu pouzdane, a ne sklone ogovaranju.

12 Đakon mora biti vjeran svojoj ženi te dobro upravljati svojom djecom i kućanstvom.

13 Jer koji dobro obavljaju đakonsku službu, stječu častan položaj i veliku sigurnost u svojoj vjeri u Isusa Krista.

Istine naše vjere

14 Pišem ti ovo u vjeri da ću uskoro doći k tebi,

15 da znaš, ako se moj dolazak odgodi, kako se ljudi trebaju ponašati u Božjoj kući, u Crkvi živoga Boga, koja je stup i uporište istine.

16 Ovo je, nesumnjivo, uzvišena tajna naše vjere:
    Krist se očitovao u tijelu,
            opravdao ga je Duh,
    vidjeli su ga anđeli
            i naviješten je svim narodima.
    U svijetu su u njega vjerovali
            i uznesen je na nebo.

Notas al pie

  1. Prva poslanica Timoteju 3:2 U grčkome: jedne žene muž; isto i u stihu 3:12.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 3

Episcopi şi diaconi

1Acest cuvânt este vrednic de încredere: dacă doreşte cineva să fie supraveghetor[a], doreşte o lucrare bună. Supraveghetorul însă trebuie să fie fără reproş, soţ al unei singure femei[b], demn, cumpătat, respectabil, ospitalier, capabil să dea învăţătură, să nu fie beţiv, nici bătăuş, ci blând şi nu certăreţ, nu iubitor de bani, să-şi conducă bine propria casă, să-şi ţină copiii în supunere, cu toată demnitatea – pentru că, dacă cineva nu ştie să-şi conducă propria casă, cum se va îngriji de biserica lui Dumnezeu? – să nu fie convertit de curând, ca nu cumva să se umfle de mândrie şi să cadă sub aceeaşi condamnare ca şi diavolul[c]. Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor din afară, ca să nu cadă în dispreţ şi în capcana diavolului.

Diaconii, de asemenea, trebuie să fie onorabili, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu lacomi de câştig; să păstreze taina credinţei cu o conştiinţă curată. 10 Mai întâi, trebuie să fie verificaţi şi abia apoi, dacă se dovedesc a fi fără pată, să slujească drept diaconi. 11 De asemenea, femeile[d] trebuie să fie onorabile, să nu fie acuzatoare, să fie cumpătate, credincioase în toate. 12 Diaconul trebuie să fie soţul unei singure femei şi să-şi conducă bine copiii şi propria casă. 13 Căci cei ce slujesc bine ca diaconi câştigă o poziţie bună pentru ei înşişi şi o mare îndrăzneală în credinţa care este în Cristos Isus.

14 Sper să vin la tine cât de curând, însă îţi scriu aceste lucruri pentru ca, 15 dacă întârzii, să ştii cum trebuie să te comporţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, stâlpul şi temelia adevărului. 16 Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei.

„Cel Ce[e] a fost arătat în trup[f],
    a fost dovedit drept prin Duhul[g],
a fost văzut de îngeri,
    a fost predicat printre neamuri,
a fost crezut în lume,
    a fost luat în slavă.“

Notas al pie

  1. 1 Timotei 3:1 Sau: episcop; şi în v. 2
  2. 1 Timotei 3:2 Sau: căsătorit o singură dată; sau: să-i fie credincios soţiei lui; şi în v. 12
  3. 1 Timotei 3:6 Lit.: sub condamnarea diavolului; sau: sub condamnarea pe care diavolul o aduce; diavol (Gr.: diabolos) înseamnă bârfitor, defăimător, calomniator
  4. 1 Timotei 3:11 Cu referire la soţiile diaconilor
  5. 1 Timotei 3:16 Unele mss conţin: Dumnezeu
  6. 1 Timotei 3:16 Lit.: în carne
  7. 1 Timotei 3:16 Sau: în duh