Knijga O Kristu

Prva poslanica Solunjanima 5

1A kada će se sve to dogoditi, ne trebam vam pisati

jer i sami dobro znate da će Dan Gospodnji doći neočekivano, kao tat u noći.

Dok ljudi još budu govorili: 'Sve je mirno i sigurno

Ali vi, braćo draga, niste u tami da bi vas dan Gospodnji zaskočio kao lopov.

Djeca ste svjetla i dana; ne pripadate tami i noći.

Ne spavajmo zato kao ostali, već bdijmo i budimo trijezni.

Spava se i opija noću.

Ali budimo trijezni, mi koji pripadamo danu. Obucimo oklop vjere i ljubavi, stavimo kacigu - nadu spasenja.

Jer Bog nam nije namijenio svoj gnjev, nego spasenje po našemu Gospodinu Isusu Kristu,

10 koji je umro za nas da možemo zauvijek živjeti s njime, zatekao nas njegov dolazak žive ili umrle.

11 Tješite se zato međusobno i izgrađujte jedni druge, kao što već i činite.

Završne upute

12 Molimo vas, draga braćo, da poštujete svoje starješine u djelu Gospodnjem. Oni naporno rade među vama i opominju vas.

13 Cijenite ih i volite zbog njihova rada. živite u miru jedni s drugima!

14 Potičemo vas, braćo: opominjite lijene, hrabrite malodušne, pomažite slabima, budite strpljivi prema svima!

15 Pazite da tko kome ne uzvrati zlo za zlo, nego se uvijek trudite činiti dobro svima.

16 Uvijek se radujte!

17 Molite se bez prestanka!

18 Zahvaljujte Bogu ma što vas snašlo jer je to za vas Božja volja u Kristu Isusu.

19 Ne trnite Svetoga Duha.

20 Ne prezrite proroštva,

21 nego sve provjeravajte i prihvatite što je dobro.

22 Klonite se svakoga zla.

Posljednji pozdravi

23 Neka vas sam Bog, izvor mira, potpuno posveti i neka cijelo vaše biće - duh, dušu i tijelo - očuva besprijekornima za dolazak našega Gospodina Isusa Krista.

24 Vjeran je Bog koji vas je pozvao. On će to i učiniti.

25 Draga braćo i sestre, molite se za nas.

26 Pozdravite svu braću svetim cjelovom.

27 Zaklinjem vas u Gospodinu: pročitajte ovu poslanicu svoj braći.

28 Neka je milost našega Gospodina Isusa Krista sa svima vama.

Slovo na cestu

1.list Tesalonickým 5

Buď připraven: nikdo neví, kdy se Pán vrátí

1Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři, vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová. Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví. Noc je čas spáčů a opilců. Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista: 10 on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv. 11 Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Základní tóny křesťanského života

12 Milí bratři, važte si svých představených v církvi, kteří se pro vás namáhají a napomínají vás. 13 Mějte je ve zvláštní úctě a lásce, vždyť vám slouží. A mezi sebou se nehádejte. 14 Neukázněné a líné napomínejte, malomyslné povzbuzujte, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost. 15 Křivdy neoplácejte, prokazujte dobro sobě navzájem i ostatním. 16 Buďte radostnými lidmi. 17 Neochabujte v modlitbách. 18 Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.

19 Nepřekážejte působení Božího Ducha 20 a nezlehčujte jeho poselství. 21-22 Bedlivě však posuzujte vše, co se za Boží slovo vydává, a přijímejte jen to, co odpovídá Písmu. Co mu odporuje, není dobré a s tím nic nemějte.

23 Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost – ducha, duši i tělo – zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. 24 Bůh, který vás přijal za své děti, to pro vás jistě učiní, jak sám slíbil.

25 Bratři, i vy se za nás modlete. 26 Obejměte za nás všechny spoluvěřící. 27 A všem dejte tento dopis přečíst, je to mé přání a vaše povinnost před Pánem.

28 Nechť vám Ježíš Kristus všem bohatě žehná.

Váš Pavel