Knijga O Kristu

Prva poslanica Solunjanima 3

1Kad to više nismo mogli izdržati, odlučili smo da ja sam ostanem u Ateni,

a brata Timoteja, Božjega suradnika na Kristovu evanđelju, poslali smo da vas učvrsti i ohrabri u vjeri

da se nitko ne pokoleba u tim nevoljama. I sami znate da se one nama događaju.

Dok smo bili među vama, unaprijed smo vas upozoravali da će biti takvih nevolja, koje su se, kao što znate, i dogodile.

Zato više nisam mogao izdržati pa sam poslao Timoteja da dozna kako stojite u vjeri. Bojao sam se da vas je možda nije zaveo Napasnik te da naš trud nije bio uzaludan.

A Timotej se upravo vratio od vas i donio nam veselu vijest o vašoj vjeri i ljubavi. Kaže da nas se još rado sjećate i da čeznete vidjeti nas koliko i mi vas.

Zato smo se, braćo, vašom čvrstom vjerom utješili u svoj našoj tjeskobi i nevolji.

Vaša čvrsta postojanost u Gospodinu vratila nas je u život.

Kako da dovoljno zahvalimo Bogu za vas, za svu radost koju zbog vas osjećamo pred njim?

10 Danju i noću se neprestano molimo Bogu da nam dopusti ponovno vas posjetiti, da možemo, ako je potrebno, u čemu upotpuniti vašu vjeru.

11 Da hoće sam naš Bog Otac i Gospodin Isus upraviti naš put prema vama!

12 A vama neka Gospodin podari da rastete i obilujete u međusobnoj ljubavi kao što mi obilujemo ljubavlju prema vama.

13 Tako će vam srca biti snažna, besprijekorna i sveta kad stanete pred našega Boga Oca na dan dolaska našega Gospodina Isusa Krista s njegovim svetima.