Knijga O Kristu

Prva poslanica Korinćanima 8

O hrani žrtvovanoj idolima

1Što se tiče mesa žrtvovanog idolima, o tomu svi posjedujemo znanje. Ali znanje čovjeka čini umišljenim, a ljubav izgrađuje.

Misli li tko da mnogo zna, taj ne zna kako treba znati.

A Bog poznaje čovjeka koji ga uistinu ljubi.

Smijemo li, dakle, jesti meso žrtvovano idolima? Svi znamo da idol zapravo nije Bog i da postoji samo jedan Bog.

Neki vjeruju da ima mnogo bogova na nebu i na zemlji - jer zaista ima mnogo takozvanih bogova.

Ali mi znamo da postoji samo jedan Bog Otac koji je sve stvorio i za kojega postojimo. I jedan je Isus Krist po kojemu je sve stvoreno i po kojemu imamo život.

Ali to ne znaju svi. Neki ljudi toliko su naviknuti na idole da jedući žrtvovano meso o njemu razmišljaju kao o mesu žrtvovanom pravim bogovima te tako kaljaju svoju slabu savjest.

Zapamtite da jelom nećemo steći Božju naklonost. Niti što gubimo ako takvo meso ne jedemo, niti što dobivamo jedemo li ga.

Ali pazite da zbog te vaše slobode ne posrne slabiji brat ili sestra.

10 Jer tko smatra da je grijeh jesti tu hranu, može te vidjeti kako jedeš u idolskome hramu. Ti znaš da u tome nema ničega lošega, ali on će jedući meso žrtvovano idolima naučiti da kalja svoju savjest čineći ono što smatra grijehom.

11 Tako zbog tvojega znanja može propasti nejaki kršćanin[a] za kojega je Krist umro.

12 Griješeći tako protiv braće i ranjavajući njihovu nejaku savjest, griješite protiv Krista.

13 Ako će moje jelo navesti na grijeh mojeg brata, neću više jesti mesa dok živim da moj brat zbog mene ne posrne.

Notas al pie

  1. Prva poslanica Korinćanima 8:11 U grčkome: brat.

Nádej pre kazdého

Prvý List Korinťanom 8

Mäso obetované modlám

1 Pýtali ste sa tiež, či kresťan smie jesť mäso zo zvierat obetovaných pri pohanských obradoch. Sme zajedno v tom, že každý z nás má o Bohu a o jeho vôli nejaké poznanie.

To však často vedie len k domýšľavosti. Kto nehľadá nič iné, iba vedomosti, koná v podstate sebecky.

Láska však smeruje k inému človeku, buduje vzájomné vzťahy.

Čo sa týka mäsa zasväteného pohanským bohom, tu vieme, že Boh je len jeden a modly teda vôbec nič neznamenajú.

Ak sa im tiež hovorí boh" -- a takých bohov" je mnoho -- to nič nemení na veci.

My poznáme len jedného Boha, nášho Otca, od ktorého všetko pochádza a ktorému my všetci patríme. A máme len jedného Pána: Ježiša Krista, ktorý dal život všetkému -- aj nám.

Nie všetci však dospeli k tomuto poznaniu. Niektorí ešte len nedávno sami uctievali modly, a preto v tomto mäse dosiaľ vidia náznak modloslužby. Svedomie, ovplyvňované pohanskou minulosťou, im potom robí výčitky.

Je pravda, že jedlo nám u Boha ceny nepridá, ani neuberie, nič ním nezískame, ani nestratíme.

Musíte však byť opatrní, aby váš slobodný postoj nepohoršil slabších vo viere.

10 Keď ťa totiž niekto vidí robiť niečo, čo pokladá za nesprávne,

11 môže ho tvoj príklad viesť k tomu, aby robil to isté -- aj proti hlasu svojho svedomia!

12 A tak sa tvoje poznanie môže stať nešťastím pre tvojho slabšieho brata, za ktorého tiež Kristus umrel. Takto zbaviť bratov pokojného svedomia a vyvolávať v nich vnútorný rozpor je teda nielen neláskavé voči bratovi, ale urážlivé voči Kristovi.

13 Ak by teda moje jedlo malo byť príčinou bratovho pádu, radšej sa toho jedla zrieknem, aby som bratovi neublížil.