Knijga O Kristu

Prva poslanica Korinćanima 8

O hrani žrtvovanoj idolima

1Što se tiče mesa žrtvovanog idolima, o tomu svi posjedujemo znanje. Ali znanje čovjeka čini umišljenim, a ljubav izgrađuje.

Misli li tko da mnogo zna, taj ne zna kako treba znati.

A Bog poznaje čovjeka koji ga uistinu ljubi.

Smijemo li, dakle, jesti meso žrtvovano idolima? Svi znamo da idol zapravo nije Bog i da postoji samo jedan Bog.

Neki vjeruju da ima mnogo bogova na nebu i na zemlji - jer zaista ima mnogo takozvanih bogova.

Ali mi znamo da postoji samo jedan Bog Otac koji je sve stvorio i za kojega postojimo. I jedan je Isus Krist po kojemu je sve stvoreno i po kojemu imamo život.

Ali to ne znaju svi. Neki ljudi toliko su naviknuti na idole da jedući žrtvovano meso o njemu razmišljaju kao o mesu žrtvovanom pravim bogovima te tako kaljaju svoju slabu savjest.

Zapamtite da jelom nećemo steći Božju naklonost. Niti što gubimo ako takvo meso ne jedemo, niti što dobivamo jedemo li ga.

Ali pazite da zbog te vaše slobode ne posrne slabiji brat ili sestra.

10 Jer tko smatra da je grijeh jesti tu hranu, može te vidjeti kako jedeš u idolskome hramu. Ti znaš da u tome nema ničega lošega, ali on će jedući meso žrtvovano idolima naučiti da kalja svoju savjest čineći ono što smatra grijehom.

11 Tako zbog tvojega znanja može propasti nejaki kršćanin[a] za kojega je Krist umro.

12 Griješeći tako protiv braće i ranjavajući njihovu nejaku savjest, griješite protiv Krista.

13 Ako će moje jelo navesti na grijeh mojeg brata, neću više jesti mesa dok živim da moj brat zbog mene ne posrne.

Notas al pie

  1. Prva poslanica Korinćanima 8:11 U grčkome: brat.

New International Version

1 Corinthians 8

Concerning Food Sacrificed to Idols

1Now about food sacrificed to idols: We know that “We all possess knowledge.” But knowledge puffs up while love builds up. Those who think they know something do not yet know as they ought to know. But whoever loves God is known by God.[a]

So then, about eating food sacrificed to idols: We know that “An idol is nothing at all in the world” and that “There is no God but one.” For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth (as indeed there are many “gods” and many “lords”), yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live; and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live.

But not everyone possesses this knowledge. Some people are still so accustomed to idols that when they eat sacrificial food they think of it as having been sacrificed to a god, and since their conscience is weak, it is defiled. But food does not bring us near to God; we are no worse if we do not eat, and no better if we do.

Be careful, however, that the exercise of your rights does not become a stumbling block to the weak. 10 For if someone with a weak conscience sees you, with all your knowledge, eating in an idol’s temple, won’t that person be emboldened to eat what is sacrificed to idols? 11 So this weak brother or sister, for whom Christ died, is destroyed by your knowledge. 12 When you sin against them in this way and wound their weak conscience, you sin against Christ. 13 Therefore, if what I eat causes my brother or sister to fall into sin, I will never eat meat again, so that I will not cause them to fall.

Notas al pie

  1. 1 Corinthians 8:3 An early manuscript and another ancient witness think they have knowledge do not yet know as they ought to know. But whoever loves truly knows.