Knijga O Kristu

Prva poslanica Korinćanima 3

Pavao i Apolon, Kristovi sluge

1Draga braćo i sestre, dok sam bio s vama, nisam s vama mogao razgovarati kao s duhovnim, zrelim kršćanima, nego kao s tjelesnima koji pripadaju ovome svijetu, kao s nejačadi u Kristu.

Morao sam vas hraniti mlijekom, a ne čvrstom hranom jer ju niste mogli podnositi. A ne možete ni sada

jer vama još vlada tjelesna, grešna narav. Zavidite jedni drugima i prepirete se. Ne dokazuje li to da ste još tjelesni?

Kad jedan od vas kaže: 'Ja sam Pavlov sljedbenik

A tko je Apolon i tko je Pavao da biste se zbog nas prepirali? Ta mi samo služimo Gospodinu kako nam je dao - da kroz nas povjerujete u njega.

Ja sam u vaša srca posijao sjeme, Apolon ga je zalio, ali Bog je dao da poraste.

Nije važan ni onaj tko sije ni onaj tko zalijeva, već Bog koji daje rasti.

Tko sije i tko zalijeva, jedno su, ali svaki će primiti plaću prema vlastitom trudu.

Jer mi smo samo Božji suradnici, a vi niste naša, već Božja njiva, Božja građevina.

10 Po Božjoj sam milosti položio temelj kao mudar graditelj. Drugi nadoziđuju. Ali svatko mora paziti kako nadoziđuje!

11 Jer nitko ne može postaviti neki drugi temelj osim onoga koji je već postavljen - a to je Isus Krist.

12 Na njega se može nadozidati zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom ili slamom.

13 Ali svačije će djelo izići na vidjelo na Dan suda kad bude iskušano ognjem. Tada će se pokazati kakvo je čije djelo.

14 Graditelj čije djelo ostane, primit će nagradu.

15 Ali kome djelo izgori, pretrpjet će veliku štetu. On sam spasit će se, ali kao kroz vatru.

16 Ne shvaćate li da ste vi Božji hram i da Božji Duh prebiva u[a] vama?

17 Razara li tko Božji hram, njega će Bog razoriti. Jer Božji hram je svet - a to ste vi, kršćani.

18 Nemojte se zavaravati. Drži li tko od vas sebe pametnim prema mjerilima ovoga svijeta, morat će postati ludim da bi bio mudar prema Božjim mjerilima.

19 Jer mudrost ovoga svijeta pred Bogom je ludost. U Svetome pismu piše:
    'On hvata mudre u zamku njihova vlastita lukavstva.'[b]

20 I još:
    'Gospodin poznaje umovanje mudrih; ono je isprazno.'[c]

21 Zato se nemojte ponositi time što slijedite nekog vođu. Sve je vaše:

22 i Pavao i Apolon i Petar,[d] i cijeli svijet, i život i smrt, i sadašnjost i budućnost. Sve to pripada vama,

23 vi pripadate Kristu, a Krist Bogu.

The Message

1 Corinthians 3

11-4 But for right now, friends, I’m completely frustrated by your unspiritual dealings with each other and with God. You’re acting like infants in relation to Christ, capable of nothing much more than nursing at the breast. Well, then, I’ll nurse you since you don’t seem capable of anything more. As long as you grab for what makes you feel good or makes you look important, are you really much different than a babe at the breast, content only when everything’s going your way? When one of you says, “I’m on Paul’s side,” and another says, “I’m for Apollos,” aren’t you being totally infantile?

5-9 Who do you think Paul is, anyway? Or Apollos, for that matter? Servants, both of us—servants who waited on you as you gradually learned to entrust your lives to our mutual Master. We each carried out our servant assignment. I planted the seed, Apollos watered the plants, but God made you grow. It’s not the one who plants or the one who waters who is at the center of this process but God, who makes things grow. Planting and watering are menial servant jobs at minimum wages. What makes them worth doing is the God we are serving. You happen to be God’s field in which we are working.

9-15 Or, to put it another way, you are God’s house. Using the gift God gave me as a good architect, I designed blueprints; Apollos is putting up the walls. Let each carpenter who comes on the job take care to build on the foundation! Remember, there is only one foundation, the one already laid: Jesus Christ. Take particular care in picking out your building materials. Eventually there is going to be an inspection. If you use cheap or inferior materials, you’ll be found out. The inspection will be thorough and rigorous. You won’t get by with a thing. If your work passes inspection, fine; if it doesn’t, your part of the building will be torn out and started over. But you won’t be torn out; you’ll survive—but just barely.

16-17 You realize, don’t you, that you are the temple of God, and God himself is present in you? No one will get by with vandalizing God’s temple, you can be sure of that. God’s temple is sacred—and you, remember, are the temple.

18-20 Don’t fool yourself. Don’t think that you can be wise merely by being up-to-date with the times. Be God’s fool—that’s the path to true wisdom. What the world calls smart, God calls stupid. It’s written in Scripture,

He exposes the chicanery of the chic.
The Master sees through the smoke screens
    of the know-it-alls.

21-23 I don’t want to hear any of you bragging about yourself or anyone else. Everything is already yours as a gift—Paul, Apollos, Peter, the world, life, death, the present, the future—all of it is yours, and you are privileged to be in union with Christ, who is in union with God.