Knijga O Kristu

Prva poslanica Korinćanima 14

Darovi govora u jezicima i prorokovanja

1Težite za ljubavlju! žarko čeznite za duhovnim darovima, posebice za prorokovanjem!

Jer tko govori u jezicima, Bogu govori; nitko ga, naime, ne razumije jer Duhom govori tajanstvene stvari.

Tko prorokuje, međutim, govori ljudima: pomaže im da se izgrađuju u Gospodinu, hrabri ih i tješi.

Tko govori u jezicima, izgrađuje sebe u Gospodinu, ali tko prorokuje, izgrađuje Crkvu.

želio bih da svi govorite u jezicima, ali još više da prorokujete. Jer tko prorokuje, veći je od onoga tko govori u drugim jezicima, osim ako to protumači za izgradnju Crkve.

Draga braćo, kad bih došao i govorio vam drugim jezicima, od kakve bi vam to bilo koristi ako vam ne bih priopćio ni kakvo otkrivenje, ni znanje, ni proroštvo, ni pouku?

Čak i ako beživotna glazbala - flauta ili lira - ne daju od sebe razgovijetna glasa, kako ćete razabrati što izvode?

Ili ako trublja ne dade jasna glasa, kako će vojnici znati da se treba spremiti za boj?

Također, govorite li tuđim jezikom, nerazumljivo, tko će razabrati što govorite? Bit će kao da govorite u vjetar.

10 Na svijetu ima toliko različitih jezika i oni koji ih razumiju odlično se na njima sporazumijevaju.

11 Ali meni ne znače ništa. Neću razumjeti ljude koji mi tim jezicima govore niti će oni razumjeti mene.

12 Kad već tako silno čeznete za duhovnim darovima, molite Boga da vam dade one koji će biti na izgradnju cijeloj Crkvi.

13 Ima li tko dar govorenja u jezicima, neka moli i za dar tumačenja kako bi ljudima mogao reći i značenje poruke koju je u jezicima dobio.

14 Jer ako se molim na jeziku koji ne razumijem, moj se duh moli, ali moj um u tome ne sudjeluje.

15 Što mi je dakle činiti? Molit ću se duhom, ali također i umom, riječima koje razumijem. Pjevat ću hvalospjeve duhom, ali i umom.

16 Jer ako se moliš Bogu samo duhom, kako će oni koji ne razumiju što govoriš s tobom slaviti Boga te reći 'Amen' na tvoju molitvu?

17 Izricat ćeš divne hvalospjeve, ali oni drugima neće biti na izgradnju.

18 Ja, hvala Bogu, govorim u drugim jezicima više od svih vas.

19 Ali na crkvenome sastanku draže mi je izgovoriti pet razumljivih riječi, da i druge poučim, nego izreći bezbroj riječi na drugim jezicima.

20 Ne budite, draga braćo i sestre, poput djece u razboritosti glede toga, nego budite djeca po zloći, a zreli pameću.

21 U Svetome pismu piše da je Gospodin rekao:
    'Govorit ću svom narodu
            nepoznatim jezicima
            i kroz usne tuđinaca.
    Ali čak me ni tada
            neće poslušati.'[a]

22 Drugi jezici dakle nisu znak zbog kojega će nevjerni povjerovati nego ih ostavlja u nezanju.Ali proroštvo navodi nevjernike da vjeruju.

23 Govore li, primjerice, na crkvenome sastanku svi u drugim jezicima, a uđu nevjernici ili tko neupućen u te stvari, pomislit će da ste poludjeli.

24 Ali ako svi prorokujete, a uđe koji nevjernik ili neupućen čovjek, shvatit će da je grešnik i vaše će ga riječi osuditi.

25 Dok bude slušao, tajne njegova srca bit će razotkrivene te će pasti na koljena i pokloniti se Bogu i priznati: 'Bog je zaista među vama!'

Poziv na red tijekom bogoslužja

26 Braćo i sestre, kad se dakle sastanete, netko će imati hvalospjev, netko pouku, netko otkrivenje koje mu je Bog dao, netko će govoriti nepoznatim jezikom, a netko će to tumačiti. Ali sve što činite mora svima biti na izgradnju u Gospodinu.

27 Neka nepoznatim jezikom govore samo dvoje ili troje, i to jedan po jedan, a netko neka tumači što govore.

28 Ako pak nema nikoga tko bi to znao protumačiti, neka taj šuti u Crkvi i govori samo sebi i Bogu.

29 Neka prorokuje dvoje ili troje, a zatim neka drugi prosuđuju njihovu poruku.

30 Ali ako za čijeg prorokovanja tko drugi dobije objavu od Boga, prvi neka ušuti.

31 Tako ćete, jedan po jedan, svi moći prorokovati, da svi budu poučeni i ohrabreni.

32 Upamtite da oni koji prorokuju vladaju svojim proročkim duhovima te mogu čekati svoj red.

33 Jer Bog nije Bog nereda, nego Bog mira.Kao i u svim ostalim crkvama,

34 žene neka šute na sastancima. Nije im dopušteno govoriti. Neka se u svezi s tim pokore odredbama Zakona.

35 Imaju li pitanja, neka doma pitaju svoje muževe jer nije primjereno da žene govore na crkvenim sastancima.

36 Mislite li da spoznaja Božje riječi počinje i završava s vama Korinćanima? Jako se varate.

37 Tvrdi li tko od vas da je prorok ili da je obdaren duhom, treba znati da je ovo što vam pišem zapovijed samoga Gospodina.

38 Tko to ne priznaje, ni Gospodin njega neće priznati.[b]

39 Zato, braćo i sestre, čeznite za darom prorokovanja i ne branite govoriti drugim jezicima.

40 Ali neka sve bude primjereno i uredno.

Notas al pie

 1. Prva poslanica Korinćanima 14:21 Izaija 28:11-12.
 2. Prva poslanica Korinćanima 14:38 U nekim rukopisima: Ne znate li to, ostanite u neznanju.

New Living Translation

1 Corinthians 14

Tongues and Prophecy

1Let love be your highest goal! But you should also desire the special abilities the Spirit gives—especially the ability to prophesy. For if you have the ability to speak in tongues,[a] you will be talking only to God, since people won’t be able to understand you. You will be speaking by the power of the Spirit,[b] but it will all be mysterious. But one who prophesies strengthens others, encourages them, and comforts them. A person who speaks in tongues is strengthened personally, but one who speaks a word of prophecy strengthens the entire church.

I wish you could all speak in tongues, but even more I wish you could all prophesy. For prophecy is greater than speaking in tongues, unless someone interprets what you are saying so that the whole church will be strengthened.

Dear brothers and sisters,[c] if I should come to you speaking in an unknown language,[d] how would that help you? But if I bring you a revelation or some special knowledge or prophecy or teaching, that will be helpful. Even lifeless instruments like the flute or the harp must play the notes clearly, or no one will recognize the melody. And if the bugler doesn’t sound a clear call, how will the soldiers know they are being called to battle?

It’s the same for you. If you speak to people in words they don’t understand, how will they know what you are saying? You might as well be talking into empty space.

10 There are many different languages in the world, and every language has meaning. 11 But if I don’t understand a language, I will be a foreigner to someone who speaks it, and the one who speaks it will be a foreigner to me. 12 And the same is true for you. Since you are so eager to have the special abilities the Spirit gives, seek those that will strengthen the whole church.

13 So anyone who speaks in tongues should pray also for the ability to interpret what has been said. 14 For if I pray in tongues, my spirit is praying, but I don’t understand what I am saying.

15 Well then, what shall I do? I will pray in the spirit,[e] and I will also pray in words I understand. I will sing in the spirit, and I will also sing in words I understand. 16 For if you praise God only in the spirit, how can those who don’t understand you praise God along with you? How can they join you in giving thanks when they don’t understand what you are saying? 17 You will be giving thanks very well, but it won’t strengthen the people who hear you.

18 I thank God that I speak in tongues more than any of you. 19 But in a church meeting I would rather speak five understandable words to help others than ten thousand words in an unknown language.

20 Dear brothers and sisters, don’t be childish in your understanding of these things. Be innocent as babies when it comes to evil, but be mature in understanding matters of this kind. 21 It is written in the Scriptures[f]:

“I will speak to my own people
    through strange languages
    and through the lips of foreigners.
But even then, they will not listen to me,”[g]
    says the Lord.

22 So you see that speaking in tongues is a sign, not for believers, but for unbelievers. Prophecy, however, is for the benefit of believers, not unbelievers. 23 Even so, if unbelievers or people who don’t understand these things come into your church meeting and hear everyone speaking in an unknown language, they will think you are crazy. 24 But if all of you are prophesying, and unbelievers or people who don’t understand these things come into your meeting, they will be convicted of sin and judged by what you say. 25 As they listen, their secret thoughts will be exposed, and they will fall to their knees and worship God, declaring, “God is truly here among you.”

A Call to Orderly Worship

26 Well, my brothers and sisters, let’s summarize. When you meet together, one will sing, another will teach, another will tell some special revelation God has given, one will speak in tongues, and another will interpret what is said. But everything that is done must strengthen all of you.

27 No more than two or three should speak in tongues. They must speak one at a time, and someone must interpret what they say. 28 But if no one is present who can interpret, they must be silent in your church meeting and speak in tongues to God privately.

29 Let two or three people prophesy, and let the others evaluate what is said. 30 But if someone is prophesying and another person receives a revelation from the Lord, the one who is speaking must stop. 31 In this way, all who prophesy will have a turn to speak, one after the other, so that everyone will learn and be encouraged. 32 Remember that people who prophesy are in control of their spirit and can take turns. 33 For God is not a God of disorder but of peace, as in all the meetings of God’s holy people.[h]

34 Women should be silent during the church meetings. It is not proper for them to speak. They should be submissive, just as the law says. 35 If they have any questions, they should ask their husbands at home, for it is improper for women to speak in church meetings.[i]

36 Or do you think God’s word originated with you Corinthians? Are you the only ones to whom it was given? 37 If you claim to be a prophet or think you are spiritual, you should recognize that what I am saying is a command from the Lord himself. 38 But if you do not recognize this, you yourself will not be recognized.[j]

39 So, my dear brothers and sisters, be eager to prophesy, and don’t forbid speaking in tongues. 40 But be sure that everything is done properly and in order.

Notas al pie

 1. 14:2a Or in unknown languages; also in 14:4, 5, 13, 14, 18, 22, 26, 27, 28, 39.
 2. 14:2b Or speaking in your spirit.
 3. 14:6a Greek brothers; also in 14:20, 26, 39.
 4. 14:6b Or in tongues; also in 14:19, 23.
 5. 14:15 Or in the Spirit; also in 14:15b, 16.
 6. 14:21a Greek in the law.
 7. 14:21b Isa 28:11-12.
 8. 14:33 The phrase as in all the meetings of God’s holy people could instead be joined to the beginning of 14:34.
 9. 14:35 Some manuscripts place verses 34-35 after 14:40.
 10. 14:38 Some manuscripts read If you are ignorant of this, stay in your ignorance.