Knijga O Kristu

Prva Ivanova poslanica 5

Vjera u Božjeg Sina

1Tko vjeruje da Isus jest Krist, rođen je od Boga. A tko voli Oca, voli i njegovu djecu.

Volimo li Božju djecu, znat ćemo po tomu volimo li Boga i vršimo li njegove zapovijedi.

Jer voljeti Boga znači držati njegove zapovijedi, a to zaista nije teško.

Svako Božje dijete pobjeđuje ovaj zao svijet vjerom u Krista.

Jer tko će pobijediti svijet ako ne oni koji vjeruju da je Isus Krist Božji Sin?

On, Isus Krist, došao je kroz vodu i kroz krv; ne samo u vodi već i u vodi i u krvi. I Duh o tome svjedoči jer je Duh istina.

Tako troje svjedoči:

Duh, voda i krv, i to se troje slaže.

Vjerujemo li ljudskom svjedočanstvu, kako ne bismo vjerovali Božjemu. A Bog svjedoči da je Isus njegov Sin.

10 Tko vjeruje u Božjega Sina, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, naziva Boga lašcem jer ne vjeruje u Božje svjedočanstvo o njegovu Sinu.

11 Evo tog svjedočanstva: Bog nam je dao vječni život i taj je život u njegovu Sinu.

12 Tko ima Božjeg Sina, ima život; tko nema Božjeg Sina, nema ni života.

Zaključak

13 Napisah ovo vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate vječni život.

14 Pouzdajemo se u njega da uslišava što god ga zamolimo u skladu s njegovom voljom.

15 A kad znamo da nas u svemu uslišava, znamo i da već imamo ono što smo ga molili.

16 Vidi li tko brata da čini grijeh koji nije smrtonosan, neka moli i Bog će takvom bratu dati život. Postoji i smrtonosan grijeh; za nj ne kažem da molite.

17 Svaka je nepravda grijeh, ali ima grijeha koji nisu smrtonosni.

18 Znamo da nitko tko je rođen od Boga ne živi u grijehu jer Božji Sin takve sigurno čuva i Zli ih ne može dohvatiti.

19 Znamo da smo mi Božja djeca, a da je sav svijet u vlasti Zloga.

20 Znamo i to da je Krist, Božji Sin, došao i dao nam razum da bismo mogli spoznati Istinitoga. Mi smo u Istinitome, u njegovu Sinu Isusu Kristu. On je istiniti Bog i život vječni.

21 Čuvajte se, djeco moja, idola i svega drugoga što bi u vašim srcima moglo zauzeti Božje mjesto!

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Ин 5

Победа верующих над миром

1Кто верит в то, что Исо – обещанный Масех, тот рождён от Всевышнего, а кто любит Небесного Отца, тот любит и всех рождённых от Него. А то, что мы любим детей Всевышнего, узнаём из того, что любим Всевышнего и исполняем Его повеления. Любовь к Всевышнему проявляется в исполнении Его повелений. Повеления Его необременительны, потому что тот, кто рождён от Всевышнего, побеждает мир, и эта победа одержана благодаря нашей с вами вере. Кто же побеждает мир, как не тот, кто верит, что Исо – (вечный) Сын Всевышнего?

Свидетельство о (вечном) Сыне Всевышнего

Исо Масех пришёл через воду и кровь.[a] Он пришёл не только через воду, но через воду и кровь. И свидетель этому – Дух, потому что Дух есть истина. Итак, есть три свидетеля: Дух, вода и кровь, – и все они свидетельствуют об одном. Если мы верим свидетельству людей, то свидетельство Всевышнего намного сильнее, потому что это свидетельство Бога: Он засвидетельствовал о Своём (вечном) Сыне. 10 Кто верит в Сына Всевышнего, у того это свидетельство в нём самом, а кто не верит Всевышнему, тот представляет Всевышнего лжецом, потому что он не верит тому, что Всевышний говорит о Своём Сыне. 11 Вот это свидетельство: Всевышний дал нам вечную жизнь, и жизнь эта – в Его Сыне. 12 У кого есть Сын Всевышнего – у того есть жизнь, а у кого нет Сына – у того нет и жизни.

Молитва за грешников

13 Я написал это вам, верящим в (вечного) Сына Всевышнего, чтобы вы знали, что у вас есть вечная жизнь. 14 Мы приходим к Всевышнему с полной уверенностью в том, что если просим Его о чём-либо в согласии с Его волей, то Он нас слышит. 15 И если мы знаем, что Он слышит нас, о чём бы мы ни просили, то знаем, что имеем то, что просим у Него.

16 Когда вы видите своего брата согрешающим, и если этот грех не ведёт к смерти, то молитесь об этом брате, и Всевышний даст ему жизнь. Я говорю здесь о таких грехах, которые не ведут к смерти[b]. Есть грех, последствием которого может быть только смерть, и я не говорю вам молиться о грешнике, виновном в таком грехе. 17 Всякий неправедный поступок – грех, но не все грехи влекут за собой смерть.

Заключение

18 Мы знаем, что всякий рождённый от Всевышнего не любит грешить. Рождённый от Всевышнего хранит себя,[c] и дьявол не прикасается к такому человеку. 19 Мы знаем, что мы от Всевышнего, а весь мир лежит во власти дьявола[d]. 20 Мы знаем и то, что (вечный) Сын Всевышнего пришёл и открыл нам разум, чтобы мы познали Того, Кто истинен. И мы живём в единении с Тем, Кто истинен – с Исо Масехом, Сыном Всевышнего. Он – истинный Бог и вечная жизнь!

21 Дети, храните себя от идолов.

Notas al pie

  1. 1 Ин 5:6 Вода и кровь – возможные варианты истолкования: вода и кровь указывают 1) на обряд погружения в воду и смерть Масеха; 2) только на смерть Масеха (Ин. 19:34); 3) на Его физическое рождение.
  2. 1 Ин 5:16 Грех к смерти – имеется в виду грех, который ведёт к физической смерти (см. Деян. 5:1-11; 1 Кор. 11:30), или непростительный грех, ведущий к вечной духовной смерти (см. Мк. 3:28-30; Евр. 6:4-6; 10:26).
  3. 1 Ин 5:18 Или: «Рождённый от Всевышнего (Исо Масех) хранит его»; или: «Рождённого от Всевышнего (верующего) хранит Всевышний». Говоря о том, что Масех был рождён, Иохан, вероятно, имел в виду Его воцарение (см. Заб. 2:6-9; Евр. 1:3-5).
  4. 1 Ин 5:19 Или: «зла».