Knijga O Kristu

Prva Ivanova poslanica 4

Prepoznavanje lažnih proroka

1Dragi moji, ne vjerujte svakome tko tvrdi da govori od Duha. Iskušajte ih da vidite dolazi li njihov duh od Boga. Jer u svijetu je mnogo lažnih proroka.

Po ovomu ćete poznati Božjega Duha: svaki prorok koji priznaje da je Isus Krist došao u ljudskome tijelu, ima Božjega Duha.

Ali tko god ne priznaje takvog Isusa, nije od Boga. U njemu je duh Antikrista o kojemu ste čuli da dolazi i koji je već u svijetu.

Vi, draga moja djeco, pripadate Bogu i takve ste već pobijedili jer je onaj koji je u vama jači nego onaj koji je u svijetu.

Oni pripadaju ovome svijetu; zato i govore njegovim jezikom i svijet ih sluša.

Mi pripadamo Bogu; zato nas i slušaju oni koji Boga poznaju. Tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tomu ćemo znati ima li tko Duha istine ili duha prijevare.

život u ljubavi

Volimo jedni druge, dragi moji, jer ljubav dolazi od Boga. Svaki koji voli, od Boga je rođen i poznaje Boga.

Tko ne voli, nije upoznao Boga jer Bog je ljubav.

Bog je svoju ljubav prema nama iskazao tako što je poslao svojega jedinorođenog Sina na svijet da po njemu imamo vječni život.

10 To je prava ljubav. Mi nismo voljeli Boga, ali je on volio nas i poslao je svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.

11 Budući da je on toliko volio nas, dragi moji, i mi moramo voljeti jedni druge.

12 Boga nitko nikada nije vidio, ali ako volimo jedni druge, Bog živi u nama i njegova je ljubav u nama potpuna.

13 Da mi živimo u njemu i on u nama, znamo po tomu što nam je dao od svojega Duha.

14 Osim toga, vidjeli smo vlastitim očima i sada svjedočimo da je Otac poslao svojega Sina da bude Spasitelj svijeta.

15 Tko priznaje da je Isus Božji Sin, Bog živi u njemu i on živi u Bogu.

16 Upoznali smo Božju ljubav prema nama i pouzdali se u nju.Bog je ljubav; tko živi u ljubavi, živi u Bogu i Bog živi u njemu.

17 Kako živimo u Bogu, naša ljubav postaje sve savršenijom. Zato se na Dan suda nećemo bojati, već ćemo pred njega stati s pouzdanjem jer smo mi poput Krista u ovomu svijetu.

18 U ljubavi nema straha jer savršena ljubav izgoni svaki strah. Bojimo li se, to je zbog straha od kazne, što pokazuje da njegova ljubav u nama nije savršena.

19 Mi volimo zato što je on nas prvi volio.

20 Kaže li tko: 'Ja volim Boga

21 A Bog nam je zapovjedio da moramo voljeti ne samo njega već i svoju braću i sestre.

Nya Levande Bibeln

1 Johannesbrevet 4

Lär er skilja mellan sann och falsk lära

1Älskade vänner, tro inte på allt ni hör bara därför att någon säger att det är ett budskap från Gud. Pröva det först för att se om det verkligen är så. Det finns nämligen många falska profeter runt om i världen.

Man kan nämligen avgöra om deras budskap kommer från den helige Ande eller ej, genom att kontrollera att de verkligen tror att Jesus Kristus, Guds Son, blev människa med en mänsklig kropp? Om de gör det, är deras budskap från Gud.

Om de inte gör det, kommer inte budskapet från Gud utan från den Antikrist som ni vet ska komma och som är emot Kristus. Hans fientliga inställning till Kristus är redan spridd i världen.

Kära vänner, ni tillhör Gud och har redan vunnit er kamp mot dem som är emot Kristus, för den Ande som finns i er är starkare än den ande som finns i denna ogudaktiga värld.

De falska profeterna talar med denna världens ande, och därför lyssnar de som tillhör världen med uppmärksamhet till dem.

Men vi är Guds barn. De som vandrar med Gud och känner honom lyssnar till oss. De andra gör det inte. Detta är ett annat sätt att ta reda på om ett budskap verkligen är från Gud, för om det är det, lyssnar inte världen till det.

Kärleken kommer från Gud

Kära vänner, låt oss visa varandra kärlek, för kärleken kommer från Gud. Och de som är kärleksfulla och vänliga visar att de är Guds barn och att de håller på att lära känna honom ännu bättre.

Men om en person inte är kärleksfull och vänlig, visar det att han inte känner Gud - för Gud är kärlek.

Gud visade hur mycket han älskar oss genom att sända sin ende Son till denna onda värld för att ge oss evigt liv genom hans död.

10 Denna handling visar oss vad verklig kärlek är. Det är inte att vi älskar Gud, utan att han älskar oss och har sänt sin Son som ett offer för våra synder.

11 Kära vänner, eftersom Gud har älskat oss så mycket, borde vi också verkligen älska varandra.

12 Ingen har sett Gud, ändå bor han i oss, när vi älskar varandra, och hans kärlek inom oss växer sig ständigt starkare.

13 Och han har gett oss sin egen helige Ande som ett bevis på att vi lever med honom och han med oss.

14 Dessutom har vi med våra egna ögon sett vad vi nu berättar för hela världen: att Gud sände sin Son som hela världens Frälsare.

15 Den som tror och säger att Jesus är Guds Son har Gud boende i sig och lever med Gud.

16 Vi vet hur mycket Gud älskar oss för vi har lärt känna hans kärlek och vet att det är sant när han talar om för oss att han älskar oss. Gud är kärlek, och den som lever i kärleken lever med Gud, och Gud lever i honom.

17 Och när vi lever med Kristus, växer vår kärlek och blir allt mer fullkomlig. Därför kan vi lugnt möta honom på domens dag och redan nu glädjas åt att han älskar oss, och vi älskar honom.

18 I fullkomlig kärlek finns det inte plats för ångest eller rädsla. De drivs undan av kärleken. Om vi fortfarande är rädda och osäkra har vi inte fullt förtroende för den som älskar.

19 Vi kan inte älska utan att Gud först älskar oss, och vi tar emot hans kärlek.

20 Om någon säger: Jag älskar Gud, och fortsätter att hata sin bror, så ljuger han, för om han inte älskar sin bror, som han har framför sina ögon, hur kan han då älska Gud, som han aldrig har sett?

21 Och Gud själv har sagt att man ska älska inte bara Gud utan också sin bror.