Knijga O Kristu

Prva Ivanova poslanica 4

Prepoznavanje lažnih proroka

1Dragi moji, ne vjerujte svakome tko tvrdi da govori od Duha. Iskušajte ih da vidite dolazi li njihov duh od Boga. Jer u svijetu je mnogo lažnih proroka.

Po ovomu ćete poznati Božjega Duha: svaki prorok koji priznaje da je Isus Krist došao u ljudskome tijelu, ima Božjega Duha.

Ali tko god ne priznaje takvog Isusa, nije od Boga. U njemu je duh Antikrista o kojemu ste čuli da dolazi i koji je već u svijetu.

Vi, draga moja djeco, pripadate Bogu i takve ste već pobijedili jer je onaj koji je u vama jači nego onaj koji je u svijetu.

Oni pripadaju ovome svijetu; zato i govore njegovim jezikom i svijet ih sluša.

Mi pripadamo Bogu; zato nas i slušaju oni koji Boga poznaju. Tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tomu ćemo znati ima li tko Duha istine ili duha prijevare.

život u ljubavi

Volimo jedni druge, dragi moji, jer ljubav dolazi od Boga. Svaki koji voli, od Boga je rođen i poznaje Boga.

Tko ne voli, nije upoznao Boga jer Bog je ljubav.

Bog je svoju ljubav prema nama iskazao tako što je poslao svojega jedinorođenog Sina na svijet da po njemu imamo vječni život.

10 To je prava ljubav. Mi nismo voljeli Boga, ali je on volio nas i poslao je svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.

11 Budući da je on toliko volio nas, dragi moji, i mi moramo voljeti jedni druge.

12 Boga nitko nikada nije vidio, ali ako volimo jedni druge, Bog živi u nama i njegova je ljubav u nama potpuna.

13 Da mi živimo u njemu i on u nama, znamo po tomu što nam je dao od svojega Duha.

14 Osim toga, vidjeli smo vlastitim očima i sada svjedočimo da je Otac poslao svojega Sina da bude Spasitelj svijeta.

15 Tko priznaje da je Isus Božji Sin, Bog živi u njemu i on živi u Bogu.

16 Upoznali smo Božju ljubav prema nama i pouzdali se u nju.Bog je ljubav; tko živi u ljubavi, živi u Bogu i Bog živi u njemu.

17 Kako živimo u Bogu, naša ljubav postaje sve savršenijom. Zato se na Dan suda nećemo bojati, već ćemo pred njega stati s pouzdanjem jer smo mi poput Krista u ovomu svijetu.

18 U ljubavi nema straha jer savršena ljubav izgoni svaki strah. Bojimo li se, to je zbog straha od kazne, što pokazuje da njegova ljubav u nama nije savršena.

19 Mi volimo zato što je on nas prvi volio.

20 Kaže li tko: 'Ja volim Boga

21 A Bog nam je zapovjedio da moramo voljeti ne samo njega već i svoju braću i sestre.

Nádej pre kazdého

Prvý Jánov List 4

1 Moji milovaní, neprijímajte ľahkoverne všetko, čo znie zbožne, ale najprv si overte, či to pochádza od Boha, veď okolo nás je mnoho falošných učiteľov.

Skúšobným kameňom nech vám je, či vyznávajú, že sa Boh v Ježišovi Kristovi stal človekom.

Kto túto istotu odmieta, nehovorí v Božom mene. Je na strane Kristovho nepriateľa, ktorý už pôsobí na svete.

Deti moje, váš život pramení z Boha, preto odolávate vplyvu falošných učiteľov. Váš zdroj je mocnejší ako ich.

Oni sú pravými deťmi svojej doby, preto hovoria to, čo ľuďom vyhovuje a čo ľudia radi počujú.

My sme však deti Božie, a kto to myslí s Bohom vážne, počúva nás. Naše svedectvo vám pomôže spoľahlivo odlíšiť pravdu od lži.

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska pramení z Boha. Kto rozdáva lásku, dokazuje, že Boha pozná a je jeho dieťaťom.

Kto nemiluje, nevie o Bohu nič, lebo Boh je láska.

Ako veľmi nás Boh miluje, dokázal tým, že poslal na zem svojho jediného Syna, aby sa nám stal zdrojom života.

10 Na počiatku teda stojí Božia láska a obeť zmierenia za naše hriechy, a tam sa rodí naša láska k Bohu.

11 Ak nás teda Boh tak miluje, zaväzuje to aj nás k vzájomnej láske.

12 Boha síce nevidíme, ale ak sa navzájom milujeme, pôsobí medzi nami a jeho láska v nás nadobúda presvedčivosť.

13 Iba Duch Svätý nás môže uistiť, že zostávame v Bohu a Boh v nás.

14 Videli sme a svedčíme, že Otec poslal Syna, aby zachránil svet.

15 Kto vyznáva, že Ježiš je Boží Syn, otvoril sa jeho pôsobeniu a je s ním zajedno.

16 Poznáme Božiu lásku a spoliehame sa na ňu. Boh je láska a ten, kto miluje, zostáva s Bohom v živom spojení.

17 Božia láska nám dáva istotu, že sa nemusíme báť jeho súdu, lebo sa usilujeme uvádzať do života jeho lásku.

18 Kde je láska, tam mizne strach. Naše konanie je až vtedy rýdze, ak nevyplýva zo strachu pred trestom, ale z lásky.

19 Naša láska pramení z Božej lásky.

20 Kto vystavuje na obdiv svoju lásku k Bohu a nenávidí brata, klame iných aj seba. Keď nemiluje brata, ktorého má pred očami, ako môže milovať Boha, ktorého nevidí?

21 Kristus nám povedal jednoznačne: Ak miluješ Boha, miluj aj svojho brata.