Knijga O Kristu

Prva Ivanova poslanica 2

1Ovo vam pišem, dječice moja, da biste se klonili grijeha. Zgriješi li tko ipak, ima kod Boga zagovornika, Isusa Krista, koji je savršeno pravedan.

On je žrtva pomirnica za grijehe, i to ne samo za naše već i za grijehe cijelog svijeta.

A da ga poznajemo, znat ćemo po tome što držimo njegove zapovijedi.

Kaže li tko da ga poznaje, a ne vrši njegovih zapovijedi, lažac je i u njemu nema istine.

Ali oni koji su poslušni Božjoj riječi, zaista ljube Boga. Po tomu ćemo znati živimo li u njemu.

Tko kaže da živi u njemu, mora živjeti kao što je živio Krist.

Nova zapovijed

Dragi moji, ne pišem vam neku novu zapovijed, već staru zapovijed koju ste imali od početka. Ta zapovijed - da volite jedni druge - riječ je koju ste čuli.

A opet, ta zapovijed koju vam pišem jest i nova. Ona se obistinjuje u Kristu i u vama, jer tama nestaje, a istinito svjetlo već svijetli.

Tko god kaže da živi u Kristovu svjetlu, a mrzi svojega brata, još je u tami.

10 A tko voli svojeg brata, živi u svjetlu i nikoga neće sablazniti.

11 Tko mrzi brata, luta u duhovnoj tami i ne zna kamo ide jer mu je tama zaslijepila oči.
12     Ovo vam pišem, dječice moja, jer su vam grijesi oprošteni po Isusovu imenu.
13     Vama starijima pišem jer ste upoznali Krista, koji jest od početka.
    Mladići, vama pišem jer ste pobijedili Zloga.
14     Napisao sam vama, djeco, jer ste upoznali Oca.
    Napisao sam vama, stariji, jer ste upoznali Krista, onoga koji jest od početka.
    Napisah vama, mladići, jer ste jaki, jer je Božja riječ u vama i jer ste pobijedili Zloga.

15 Ne ljubite ovaj svijet ni ono što je u njemu. U onomu koji ljubi svijet nema Očeve ljubavi.

16 Jer svijet pruža samo požudu tijela, požudu za onim što oko vidi i oholost života. To ne dolazi od Oca, već od ovoga zlog svijeta.

17 Ovaj svijet prolazi sa svojom požudom, a tko vrši Božju volju, ostaje zauvijek.

18 Djeco draga, došao je posljednji trenutak ovoga svijeta. Čuli ste da dolazi Antikrist. Već su se pojavili mnogi takvi ljudi. Po tome znamo da je posljednji čas.

19 Ti su ljudi napustili naše crkve jer nam nikada nisu ni pripadali - da jesu, ostali bi s nama. Ovako se pokazalo da nam ne pripadaju.

20 Ali vi niste takvi jer je na vas sišao Sveti Duh i svi ste upoznali Istinu.[a]

21 Zato vam ne pišem kao ljudima koji tek trebaju upoznati Istinu, nego kao onima koji umiju razlikovati istinito od lažnoga.

22 A tko je lažac ako ne onaj koji tvrdi da Isus nije Krist? Tko niječe Oca i Sina, antikrist je.

23 Tko god niječe Sina, nema ni Oca. Ali svatko tko priznaje Sina, ima također i Oca.

24 A vi ostanite vjerni onomu čemu ste poučeni od početka. Bude li tako, živjet ćete u zajedništvu sa Sinom i s Ocem.

25 A u tom zajedništvu uživamo ono što nam je osobno obećao: vječni život.

26 Ovo vam pišem zbog ljudi koji vas pokušavaju zavesti.

27 Ali vi ste primili Svetoga Duha[b] i on živi u vama, pa vas nitko ne treba učiti što je istina. Jer Duh vas poučava svemu, i to istini, a ne laži. Zato nastavite onako kako vas je naučio; živite i dalje u Kristu.

28 A sada, draga djeco, nastavite živjeti u zajedništvu s Kristom tako da, kada se on vrati, budete puni pouzdanja i da se ne postidite.

29 Kako znamo da je Bog pravedan, znamo i da su svi oni koji čine pravdu od Boga rođeni.

Notas al pie

  1. Prva Ivanova poslanica 2:20 U grčkome: A vi imate pomazanje od Svetoga i svi imate znanje.
  2. Prva Ivanova poslanica 2:27 U grčkome: pomazanje.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Ин 2

1Дети мои, я пишу вам это, чтобы вы не согрешали. Но если кто из вас и согрешит, то у нас есть Праведник Иса Масих, Который свидетельствует перед Небесным Отцом в нашу защиту. Он – умилостивление за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира.

Знающий Аллаха исполняет Его повеления

Мы можем быть уверены, что знаем Его, если соблюдаем Его повеления. Если кто-то говорит: «Я знаю Его», но не соблюдает Его повелений, тот лжец, и истины в нём нет. Но если человек послушен Его слову, тогда любовь Аллаха действительно достигла в нём своей полноты; это и показывает, что мы пребываем в Нём. Кто заявляет, что живёт в единении с Аллахом, тот должен и поступать так, как поступал Иса.

Дорогие, я не пишу вам какое-то новое повеление, повеление это известно уже давно, и вы имели его с самого начала. Это старое повеление и есть та весть, которую вы слышали. И всё-таки, то, что я пишу, – это и новое повеление, истинное в Нём и в вас, потому что мрак рассеивается, и уже светит истинный свет.

Кто заявляет, что живёт во свете, но ненавидит своего брата, тот ещё во тьме. 10 Но кто любит своего брата, тот живёт во свете, и в нём нет уже ничего, что ведёт ко греху. 11 Кто ненавидит своего брата, тот находится во тьме и во тьме ходит, не зная, куда идёт, потому что тьма ослепила его.

12 Я пишу вам, дети,
    потому что ваши грехи уже прощены ради Его имени.
13 Я пишу вам, отцы,
    потому что вы познали Того, Кто существует от начала.
Я пишу вам, юноши,
    потому что вы победили Иблиса.
Я написал вам, дети,
    потому что вы познали Небесного Отца.
14 Отцы, я написал вам,
    потому что вы познали Того, Кто существует от начала.
Я написал вам, юноши,
    потому что вы сильны,
    в вас пребывает слово Аллаха,
    и вы победили Иблиса.

Не любите мира

15 Не любите ни этого мира[a], ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Небесному Отцу[b], 16 потому что всё, что есть в этом мире, – греховные желания плоти, желания глаз и житейская гордость, – не от Небесного Отца, а от мира. 17 Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет волю Аллаха, живёт вечно.

Предостережение о врагах Исы Масиха

18 Дети, это время – последнее. Вы слышали, что должен прийти враг Масиха,[c] и сейчас появилось много врагов Масиха, из чего мы узнаём, что время – последнее. 19 Эти враги Масиха вышли из нашей среды, хоть они никогда к нам не принадлежали. Если бы они действительно принадлежали к нам, то остались бы с нами. То, что они от нас вышли, показывает, что они и не принадлежали к нам.

20 Вы получили помазание[d] от Святого[e], и у всех вас есть знание. 21 Я пишу вам не потому, что вы не знаете истины, а наоборот, потому, что вы знаете её и то, что из неё не может произойти никакой лжи. 22 Кто такой лжец? Лжец – тот, кто отвергает, что Иса – обещанный Масих. Такой человек – враг Масиха, он отвергает и Небесного Отца, и Сына. 23 Тот, кто отвергает Сына, не имеет и Небесного Отца, а кто признаёт Сына, тот имеет и Небесного Отца.

24 Храните слышанное вами от начала. Если то, что вы слышали от начала, будет постоянно в вас, то и вы сами будете в единении с Сыном и Небесным Отцом. 25 Его обещание, которое Он дал нам, – вечная жизнь.

26 Это я пишу вам относительно тех, кто пытается вас обмануть. 27 Помазание, которое вы получили от Него, постоянно в вас, и поэтому вам не нужно, чтобы кто-либо учил вас. Его помазание само учит вас всему, оно говорит истину и никогда не лжёт. Поэтому, как оно научило вас, так и оставайтесь в Нём[f].

Дети Всевышнего

28 И теперь, дети, оставайтесь в единении с Масихом, чтобы, когда Он вернётся, мы могли бы стоять перед Ним уверенно и не стыдясь.

29 Если вы знаете, что Он праведен, то знаете и то, что каждый, кто живёт праведно, рождён от Всевышнего.

Notas al pie

  1. 2:15 Мир   – здесь этот термин означает не мироздание, а мир людей, погрязший во зле и грехе, противящийся Аллаху, мир, которым правит Шайтан, князь демонов.
  2. 2:15 Или: «любви Небесного Отца».
  3. 2:18 Враг Масиха   – вероятно, здесь говорится о противнике Аллаха, который явится в конце времён и будет стоять во главе большого организованного движения против Масиха (см. 2 Фес. 2; Отк. 13). Эта личность известна также под именем Даджжал.
  4. 2:20 Помазание   – имеется в виду Святой Дух; также в ст. 27.
  5. 2:20 Святого   – вероятно, это Масих, но возможно – Аллах.
  6. 2:27 Или: «в нём».