Knijga O Kristu

Poslanica Rimljanima 14

Opasnost od kritizerstva

1Prigrlite slaboga u vjeri i ne osuđujte ga zbog različitog mišljenja.

Netko, primjerice, vjeruje da se smije jesti sve. Ali drugi će vjernik, osjetljive savjesti, jesti samo povrće.

Oni koji smatraju da se smije jesti sve ne smiju svisoka gledati na one druge. A oni koji ne jedu neke vrste hrane ne smiju osuđivati one koji jedu jer je njih Bog prigrlio.

Tko si ti da osuđuješ Božjeg slugu? On je odgovoran svojemu gospodaru, koji mu jedini može reći što smije, a što ne. I Gospodin će mu pomoći da čini kako valja.

Slično tomu, neki ljudi smatraju neke dane svetijima od drugih, dok drugi sve dane drže jednakima. O tomu svatko treba imati svoje uvjerenje.

Koji imaju poseban dan za bogoslužje, iskazuju čast Gospodinu. Koji jedu sve vrste hrane, čine tako da bi iskazali čast Gospodinu jer zahvaljuju Bogu prije jela. A oni koji ne jedu sve, također žele ugoditi Gospodinu i također zahvaljuju Bogu.

Nismo mi sebi gospodarima ni dok živimo ni kad umiremo.

Dok živimo, živimo za Gospodina, a kad umiremo, umiremo za Gospodina. Zato i u životu i u smrti pripadamo Gospodinu.

Krist je umro i uskrsnuo upravo zato - da bude Gospodin i živima i mrtvima.

10 Zašto osuđuješ svojeg brata? Ili zašto prezireš svojeg brata? Ta svi ćemo stati pred Božji sud

11 jer u Svetome pismu piše:
    '"života mi mojega

12 Svatko od nas će dakle za sebe položiti račun Bogu.

13 Nemojmo stoga jedni druge osuđivati, nego živite tako da se braća zbog vas ne spotiču u vjeri.

14 Znam i uvjeren sam u Gospodinu Isusu da nikakva hrana po sebi nije nečista, nedopuštena za jelo. Ali vjeruje li tko da mu što nije dopušteno, onda nije dobro da to čini.

15 Ako žalostiš svojega brata time što nešto jedeš, a ipak to činiš, ne postupaš u ljubavi. Ne upropaštavaj zbog hrane onoga za koga je Krist umro

16 da te ne pogrđuju što činiš ono za što znaš da je dobro.

17 Jer Božje kraljevstvo nije u jelu i pilu, nego u pravednosti, miru i radosti u Svetome Duhu.

18 Budete li tako služili Kristu, ugodit ćete Bogu, a i ljudi će vas cijeniti.

19 Nastojmo živjeti u slozi i uzajamno se izgrađivati.

20 Ne razarajte Božje djelo zbog hrane! Nije ona po sebi nečista, ali je zlo da ju jedete ako to koga tjera na spoticanje u vjeri.

21 Dobro je ne jesti meso ili ne piti vino, ili ne činiti bilo što zbog čega bi se tvoj brat mogao spotaknuti.

22 Ako si uvjeren da u tome što činiš nema ničega lošega, neka to ostane između tebe i Boga. Blago onomu koji sebe ne osuđuje zbog onoga na što se odlučio.

23 Ali jede li tko a da nije siguran čini li grijeh, sam je sebe osudio jer ne postupa prema čvrstom uvjerenju. Čini li tko ono za što nije siguran je li grijeh, griješi.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 14

Irquicunata llashacujtaca sinchicuna apaichij

1Manaraj sinchi crijta chasquishpaca, ama caita chaita tapushpa p'iñanacuipi yaicuichijchu. Maijancunaca, sinchi crijcuna cashcamantaca, ima imatapish micunllami. Cutin manaraj sinchi crijcunaca, granocunallatami micuncuna. Imatapish micujlla crijca, huaquin micunata jarcarijtaca ama p'iñachun. Shinallataj huaquin micunata jarcarijpish, imatapish micujtaca, Taita Dios chashnata chasquishcamanta, ama mana alli nishpa rimachun. Canca, ¿ima nishpataj shujtajpaj runataca mana alli nishpa rimangui? Pai alli purijpi, mana cashpaca urmajpipish, paipaj amotajchari ricunga. Pai sinchita purichunca, tucuita rurai tucuj cashcamantaca, Apunchij Jesusmi sinchiyachishpa pushanga.

Maijancunaca ‘Shuj punllami, shujtaj punllacunata yalli’ nincunami. Cutin shujcunaca, ‘Tucui punllacuna chai shinallatajmi’ nincunami. Cancuna ima shina yuyacushcataca, quiquinllataj allimi crina canguichij. Shuj punllata ashtahuan alli cajta yuyajca, Apunchij Jesuspajmi chashna yuyan. Tucui punllacuna chai shinallataj cashcata yuyajpish, Apunchij Jesuspajllatami chashnaca yuyan. Tucui imatapish micujca, Taita Diosta pagui nishpami micun. Chashna rurashpaca, Apunchij Jesustami alli nin. Huaquin micunacunata jarcarijpish, Taita Diosllatatajmi pagui nin. Paipish, Apunchij Jesustami alli nin. Ñucanchijca, pipish mana quiquinpajllataj causanchijchu. Huañushpapish, mana quiquinpajllataj huañunchijchu. Causacushpaca, Apunchij Jesuspajmi causacunchij, huañushpapish Apunchij Jesuspajmi huañushun. Chaimanta, causacushpapish, huañushpapish, Apunchij Jesuspajllatajmi canchij. Cristo huañushpa causarishpaca, huañushcacunatapish causajcunatapish Mandaj cangapajmi causacun. 10 Chashna cajpica, ¿ima nishpataj cambaj huauquitaca mana alli nishpa rimangui? Canpish cambaj huauquitaca, ¿ima nishpataj p'iñangui? Tucuicunamari ñucanchij imalla rurashcacunahuanca, mandashpa tiyacuj Cristopaj ñaupajpi ricurigrina canchij. 11 Dios Quillcachishcapipish, cashnamari nicun:

«Mandaj Diosca: “Ñucaca causacunimi,
    tucuicunami ñuca ñaupajpi cunguringacuna.
Tucuicunami ñucataca, ‘Canmi Taita Dios cangui’ ningacuna”» ninmi.

12 Chaimanta ñucanchijca tucuicunami, quiquinllataj imallata rurashcataca, Taita Diosman ricuchigrishun.

13 Chaimanta, ama caishuj chaishuj juchachinacushpa rimanacushunchijchu. Ashtahuanpish caishuj crijcunata ñitcachishpa urmachinataca, jarcarinami canguichij. 14 Ñucaca, tucui imapish mapa canataca mana yuyanichu. Apunchij Jesuspi shunguta churashcamantami, chaitaca alli yachani. Chashna cajpipish imatapish ‘Mapami’ nishpa yuyajpajca, imapish mapa cangallami. 15 Can imata micushpa, caishuj huauquita llaquichishpaca, ña mana paita c'uyashcata ricuchinguichu. Can imata micushcallamanta, cambaj huauquita chingachinguiman, Cristoca paimantapishmari huañurca. 16 Cancunata alli causaipi churashca jahua, shujtajcuna rimashca puringuichijman. 17 Taita Dios mandacunpi causanaca, micushpa, ubyashpalla causanaca mana canchu. Ashtahuanpish, Diospaj jucha illaj Espíritu yachachishca shina, cashcata rurashpa, cushijlla, sumajtami causana. 18 Chashna causashpa Cristota servijca, Taita Diosta cushichinmi, runacunapish paitaca alli ninmi.

19 Chaimanta, sumajta causangapaj, caishuj chaishuj ashtahuan sinchiyangapaj imatapish rurashun. 20 Dios ruracujtaca, ama imata micushcallamanta urmachichijchu. Ima micunapish, mana mapachu. Ashtahuanpish imata micushcallamanta, shujtaj crijta pandachinami mana alli. 21 Shina cajpica cambaj huauqui ama pandarichun, ama llaquirichun, ama yuyaipi irquiyachunca, aichata micunata, vinota ubyanata jarcarinapish, ima shujtajta mana ruranapish allimi.

22 Can imatami cringui, chaitaca Taita Diospaj ñaupajpi chashnallataj yuyashpa catilla. Pipish chashna quiquin crishca shina rurajpi, paipaj yuyai mana juchachijpica cushi cachunlla. 23 Ashtahuanpish manchai manchailla micushpaca, paillatajmi llaqui tucun. Imata rurangapajpish, quiquin yuyaillapitaj mana sinchi cashpaca juchami.