Knijga O Kristu

Poslanica Rimljanima 13

Poslušnost vlastima

1Budite poslušni vlastima jer ih je Bog postavio. Nema te vlasti koju nije Bog postavio.

Zato tko se suprotstavlja zakonima neke zemlje, suprotstavlja se Božjoj odredbi te sam na sebe navlači osudu.

Jer vlasti se ne boje ljudi koji čine dobro, nego oni koji čine zlo. Ako se ne želiš bojati vlasti, čini dobro pa ćeš od njih dobiti i pohvalu.

Vlasti nam je Bog dao da nam budu od pomoći. Zato se boj ako činiš zlo jer one služe da kazne ljude koji gnjeve Boga time što čine zlo.

Zato im budi poslušan da ne budeš kažnjen i da ti savjest bude čista.

Zato i poreze plaćajte jer službenici vlasti obavljaju posao koji im je Bog namijenio.

Svakome dajte što mu dugujete: poreznicima porez, carinicima carinu, a poštovanje i čast ljudima kojima ih dugujete.

Zakon ljubavi

Ne ostajte nikome dužni osim da volite jedni druge. Taj dug nikada ne možete potpuno isplatiti. Volite li bližnje, ispunit ćete sve odredbe Božjega zakona.

Zaista, 'Ne učini preljub

10 Ljubav prema bližnjemu ne čini zla. Ona potpuno ispunjava sve Božje odredbe.

11 Još jedan razlog da živite kako valja je taj što znate da vrijeme istječe. Probudimo se jer nam je čas spasenja bliže nego kad smo uzvjerovali.

12 Noć je gotovo na izmaku, dan spasenja se približio. Nemojmo zato živjeti u tami i ne činimo zla djela! Svucimo ih kao prljavu odjeću i odjenimo se u oklop pravednog života, živeći u svjetlosti.

13 živimo pristojno kao ljudi koji žive na svjetlu dana - bez razuzdanih zabava i opijanja, bez preljuba i razvrata, bez svađe i ljubomore!

14 Obucite se radije u Gospodina Isusa Krista i ne ugađajte požudama brinući se za tijelo.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 13

Mandajcunataca Diosmi churashca

1Mandajcunataca, tucuicunami caźuna. Mandajta Dios mana churajpica, pi mana tiyanchu. Cunan tiyaj mandajcunaca, Dios churashcami. Chaimanta, pipish mandajcunata mana caźujca, Taita Dios churashca mandajtami mana caźun. Chai mana caźujcunaca, llaquita japingacunatajmi. Mandajcunaca allita rurajcunata manchachingapajca, mana tiyacunchu, millaita rurajcunallatami manchachincuna. Mandajcunata mana manchasha nishpaca, allita rurashpa causai. Can allita rurajpica, mandajcunaca alli ningacunami. Mandajcunaca, cambaj allipajllataj Dios churashcapimi, paita servicuncuna. Mana allita rurajllapimi, cantaca manchachingacuna. Paicunaca, Taita Diosta servijcunami. Chaimanta, espadataca mana yangamanta charincunachu. Millaita rurajcunataca manchachina cajpitajmi, llaquichishpa jarcancuna. Chaimanta, mandajcunataca caźunatajmi. Ama manchashcallamanta caźuichijchu. Ashtahuanpish cancunapaj yuyaipitaj, alli cana yuyaihuan caźuichij.

Mandajcunaca, Taita Diosta servijcuna cashpami, punllanta chai ruranapi tiyancuna. Chaimantami paicunamanca, impuestota cunguichij. Paicunaman imata cuna cajpica, cunatajmi canguichij. Imamanta ramachijpipish ramaichij, impuesto cuna cajpipish impuestota cuichij. Alli nina cajpica, alli nichij. Cumurina cajpica, cumurichij.

Shujtajcunapajpish alli ruranami

Piman ama imata dibichijchu, c'uyanallata piman cashpapish dibichij. Caishuj chaishuj c'uyanacushpallami, Mandashcataca pajtachinguichij. Mandashcapica: «Ama huainayangui, ama huañuchingui, ama shuhuangui, ama llullangui, shujtajcunapaj imacunatapish ama munangui» ninmi. Tucui caishuj mandashcacunapish: «Can quiquinta c'uyarij shinallataj, shujtajcunatapish c'uyangui» nishpa mandashcapimi, tandachishca tiyacun. 10 C'uyajca, pita mana llaquichinchu. Chashna cajpica, c'uyajmi Mandashcapi nishcataca, tucuita pajtachin.

11 Ima punllacunapi causacushcataca, cancunallataj yachanguichijmi. Ña rijcharishpa, jatarinami canguichij. Ñucanchijta quishpichinaca, crishca punllamanta cunancamaca, ñamari ashtahuan quichquiyamushca. 12 Amsaca ñallami achijyagrin, ñamari punlla callarigrin. Chaimanta, amsapi ruracushcataca saquishun, achijpi causangapaj macanacunata churarishunchij. 13 Punllapi puricuj shinataj sumajta causashunchij. Ama jatun micuillapi, ubyaicunallapi purishunchijchu. Ama huainayashunchijchu, chai millai munaicunahuan ama ruparishpa purishunchijchu, ama p'iñanacushunchijchu, pipaj imacunatapish ama munashunchij. 14 Ashtahuanpish, Apunchij Jesucristota churarichij. Quiquin aicha munashcataca, ama ruraichijchu.