Knijga O Kristu

Poslanica Hebrejima 5

1Veliki svećenik je čovjek odabran da zastupa ljude u njihovu odnosu prema Bogu. Prinosi Bogu njihove darove i žrtve za grijehe.

Stoga što je čovjek, može suosjećati s ljudima koji griješe iz neznanja i sa zabludjelima jer je i sam podložan slabosti.

Zato mora prinositi žrtve i za svoje grijehe i za grijehe drugih.

Nitko ne može postati velikim svećenikom prisvajajući sebi tu čast. Na to ga mora pozvati Bog, baš kao što je pozvao i Arona.

Tako ni Krist nije sam sebi dodijelio tu čast da bude Velikim svećenikom. Postavio ga je Bog koji je rekao:
    'Ti si moj Sin,
            danas sam ti postao Ocem.'[a]

Drugom mu je prilikom Bog rekao:
    'Ti si svećenik zauvijek i
            po tome sličan Melkisedeku.'[b]

Dok je Isus živio na zemlji, sa silnim je vapajima i suzama upućivao molitve Bogu, koji ga je mogao izbaviti od smrti. Bog ga je uslišio zbog njegova strahopoštovanja.

Iako je bio Božji Sin, Isus se kroz patnju naučio poslušnosti.

Postignuvši savršenstvo, postao je darovateljem vječnoga spasenja svima koji ga slušaju.

10 I Bog ga je postavio da bude Velikim svećenikom poput Melkisedeka.

Poziv na duhovni rast

11 O tomu vam imam još mnogo toga reći, ali teško mi je to riječima protumačiti jer slabo slušate.

12 Dugo ste već kršćani i morali biste već poučavati druge. Umjesto toga, trebate nekoga da vas ponovno pouči temeljnim stvarima koje početnik mora naučiti o Svetome pismu. Potrebno vam je mlijeko, a ne kruta hrana.

13 Tko je još na mlijeku, nije napredovao u učenju o pravednosti jer je još dojenče.

14 A kruta je hrana za zrele, za one koji su iskustvom izvježbali ćutila za razlikovanje dobra od zla te čine dobro.

Notas al pie

  1. Poslanica Hebrejima 5:5 Psalam 2:7.
  2. Poslanica Hebrejima 5:6 Psalam 110:4.

Nya Levande Bibeln

Hebreerbrevet 5

1-3 En judisk överstepräst är bara en människa som alla andra, men han är utvald att vara talesman för alla andra människor i deras förhållande till Gud. Han bär fram gåvor och offer till Gud. Eftersom han själv är människa kan han visa förståelse för och ha medkänsla med dem som inte har förstått Guds lagar och misslyckats. Han är också svag, precis som de, och han förstår mycket väl deras problem. Alltså offrar han djur inför Gud för att sona både folkets och sina egna synder.

Man bör också komma ihåg att ingen av sig själv kan uppnå värdigheten av att bli överstepräst. Han måste bli kallad av Gud till denna uppgift, på samma sätt som Gud utvalde Aron.

Det är därför som inte heller Kristus själv gjorde sig till överstepräst. Nej, han blev utvald av Gud som sa till honom: Min Son, i dag har jag hedrat dig.

Och en annan gång sa Gud till honom: Du har blivit utvald till att vara präst för evigt, med samma ställning som Melkisedek.

Medan han var kvar här på jorden bad Kristus Gud under tårar och ångest att rädda honom från döden. Och Gud hörde hans bön på grund av hans fullständiga lydnad.

Fastän Jesus var Guds Son, måste han av egen erfarenhet lära sig att lyda, även om det innebar lidande.

Och därför att han inte gav upp utan bevisade sig vara fullkomlig, kan han ge evigt liv till alla dem som lyder honom.

10 Kom ihåg att Gud hade utvalt honom att vara en överstepräst med samma ställning som Melkisedek.

Andlig mognad

11 Det finns mycket mer som jag skulle vilja säga i detta sammanhang, men ni tycks inte lyssna och därför är det svårt att få er att förstå.

12-13 Ni har varit kristna ganska länge nu och borde kunna undervisa andra, men i stället har ni gått bakåt och behöver själva någon som än en gång undervisar er om de grundläggande sanningarna i Guds ord. Ni är som spädbarn, som bara tål mjölk och inte är gamla nog för fast föda. Den som fortfarande lever på mjölk kan inte avgöra vad som är rätt och orätt. Ni är fortfarande barn!

14 Ni kommer aldrig att kunna äta fast, andlig föda och förstå Guds ords djupare sanningar, förrän ni växt till och lärt er skilja mellan rätt och orätt och i praktisk handling visa det.