Knijga O Kristu

Poslanica Hebrejima 1

Ali u ove zadnje dane nama je progovorio kroz svojega Sina. Njega, po kojemu je sve stvorio, postavio je za baštinika svega.

Sin je odsjaj Božje slave i otisak njegova Bića. On održava svemir snagom svoje silne riječi. Pošto je umro da nas očisti od grijeha, sjeo je na počasno mjesto, zdesna veličanstvenome Bogu u nebu.

Isus je uzvišeniji od anđela

To pokazuje da je Božji Sin mnogo uzvišeniji od anđela, kao što je i ime koje je baštinio uzvišenije od njihovih imena.

Jer kome je od anđela ikada rekao:
    'Ti si moj Sin,
            danas sam ti postao Ocem.'[a]I još:
    'Ja ću mu biti Otac,
            a on će meni biti Sin.'[b]

A kada je predstavio svojeg prvorođenca svijetu, Bog je rekao: 'Klanjajte mu se, svi anđeli Božji!'[c]

Bog za svoje anđele kaže da ih on čini
    'glasnicima brzim poput vjetra
            i slugama poput ognjenih plamenova.'[d]

Ali za svojega Sina kaže:
    'Tvoje kraljevstvo, o Bože,
            traje zauvijek.
    Ti vladaš žezlom pravednosti.

Ti ljubiš pravednost i mrziš nepravednost.
    Zato te je, Bože, tvoj Bog, pomazao
            uljem radosti više nego ijednoga tvojeg druga.'[e]

10 I još:
    'Gospodine, u početku si postavio
            temelje zemlji
    i nebesa su djelo tvojih ruku.

11 Čak će i ona nestati, ali ti ostaješ zauvijek.

12 Smotat ćeš ih poput starog kaputa
    i nestat će kao stara odjeća.
    Ali ti si uvijek isti;
            tvojim godinama nema svršetka.'[f]

13 Bog nikada nije nekom anđelu rekao:
    'Sjedni mi s desne strane
            dok ti ne bacim pod noge
            tvoje neprijatelje.'[g]

14 Jer anđeli su samo poslužnički duhovi koje Bog šalje služiti onima koji će baštiniti spasenje.

Notas al pie

  1. Poslanica Hebrejima 1:5 Psalam 2:7.
  2. Poslanica Hebrejima 1:5 Samuel II 7:14.
  3. Poslanica Hebrejima 1:6 Ponovljeni zakon 32:43.
  4. Poslanica Hebrejima 1:7 Psalam 104:4.
  5. Poslanica Hebrejima 1:9 Psalam 45:7-8.
  6. Poslanica Hebrejima 1:12 Psalam 102:26-28.
  7. Poslanica Hebrejima 1:13 Psalam 110:1.

Słowo Życia

List do Hebrajczyków 1

Syn Boży przewyższa aniołów

1W różnych momentach historii i w różny sposób Bóg przemawiał do naszych przodków poprzez swoich proroków. Teraz natomiast, w czasach ostatecznych, przemówił do nas przez swojego Syna, któremu poddał wszystko i przez którego stworzył wszechświat. On jaśnieje chwałą Boga i ukazuje Jego istotę, a potęgą swojego słowa utrzymuje cały świat. Gdy oczyścił ludzi z grzechów, zasiadł w niebie po prawej stronie Boga.

On jest większy od wszystkich aniołów, bo otrzymał imię przewyższające wszystkie inne tytuły. Do którego bowiem anioła Bóg zwrócił się, mówiąc:

„Ty jesteś moim Synem,
    Ciebie dziś zrodziłem”?

O żadnym z nich nie powiedział również:

„Ja będę Jego Ojcem,
    a On będzie moim Synem”.

A gdy posłał na ziemię swojego jedynego Syna, rozkazał:

„Niech Mu oddadzą pokłon
    wszyscy aniołowie Boga”.

O aniołach zaś Bóg powiedział tak:

„Jego aniołowie będą szybcy jak wiatr,
    Jego słudzy jak płomienie ognia”.

Natomiast do swojego Syna zwrócił się, mówiąc:

„Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
    a sprawiedliwość jest podstawą Twojego królestwa.
Kochasz prawość i nienawidzisz zła.
    Dlatego Twój Bóg, Boże, wybrał Cię
i obdarzył szczęściem
    większym niż kogokolwiek innego”.

10 Pismo mówi o Nim:

„To Ty, Panie, stworzyłeś na początku ziemię,
    a niebo jest dziełem Twoich rąk.
11 Ty trwasz, a ono przeminie
    i zniszczy się jak ubranie.
12 Zwiniesz je jak zużytą odzież i wyrzucisz.
    Ty sam pozostajesz jednak niezmienny,
a Twoje życie nigdy się nie skończy”.

13 Do którego z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział:

„Zasiądź po mojej prawej stronie,
    aż rzucę Ci pod nogi wszystkich wrogów”?

14 Czy wszyscy aniołowie nie są tylko duchowymi posłańcami, mającymi służyć tym, którzy otrzymają zbawienie?