Knijga O Kristu

Poslanica Hebrejima 1

Ali u ove zadnje dane nama je progovorio kroz svojega Sina. Njega, po kojemu je sve stvorio, postavio je za baštinika svega.

Sin je odsjaj Božje slave i otisak njegova Bića. On održava svemir snagom svoje silne riječi. Pošto je umro da nas očisti od grijeha, sjeo je na počasno mjesto, zdesna veličanstvenome Bogu u nebu.

Isus je uzvišeniji od anđela

To pokazuje da je Božji Sin mnogo uzvišeniji od anđela, kao što je i ime koje je baštinio uzvišenije od njihovih imena.

Jer kome je od anđela ikada rekao:
    'Ti si moj Sin,
            danas sam ti postao Ocem.'[a]I još:
    'Ja ću mu biti Otac,
            a on će meni biti Sin.'[b]

A kada je predstavio svojeg prvorođenca svijetu, Bog je rekao: 'Klanjajte mu se, svi anđeli Božji!'[c]

Bog za svoje anđele kaže da ih on čini
    'glasnicima brzim poput vjetra
            i slugama poput ognjenih plamenova.'[d]

Ali za svojega Sina kaže:
    'Tvoje kraljevstvo, o Bože,
            traje zauvijek.
    Ti vladaš žezlom pravednosti.

Ti ljubiš pravednost i mrziš nepravednost.
    Zato te je, Bože, tvoj Bog, pomazao
            uljem radosti više nego ijednoga tvojeg druga.'[e]

10 I još:
    'Gospodine, u početku si postavio
            temelje zemlji
    i nebesa su djelo tvojih ruku.

11 Čak će i ona nestati, ali ti ostaješ zauvijek.

12 Smotat ćeš ih poput starog kaputa
    i nestat će kao stara odjeća.
    Ali ti si uvijek isti;
            tvojim godinama nema svršetka.'[f]

13 Bog nikada nije nekom anđelu rekao:
    'Sjedni mi s desne strane
            dok ti ne bacim pod noge
            tvoje neprijatelje.'[g]

14 Jer anđeli su samo poslužnički duhovi koje Bog šalje služiti onima koji će baštiniti spasenje.

Notas al pie

 1. Poslanica Hebrejima 1:5 Psalam 2:7.
 2. Poslanica Hebrejima 1:5 Samuel II 7:14.
 3. Poslanica Hebrejima 1:6 Ponovljeni zakon 32:43.
 4. Poslanica Hebrejima 1:7 Psalam 104:4.
 5. Poslanica Hebrejima 1:9 Psalam 45:7-8.
 6. Poslanica Hebrejima 1:12 Psalam 102:26-28.
 7. Poslanica Hebrejima 1:13 Psalam 110:1.

Nouă Traducere În Limba Română

Evrei 1

Fiul, superior îngerilor

1În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoşilor noştri prin profeţi de multe ori şi în multe feluri, însă în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin Care a făcut veacurile. El, Care este oglindirea Slavei şi reprezentarea exactă a naturii Lui şi Care susţine toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui, a realizat curăţirea de păcate şi S-a aşezat la dreapta Măreţiei, în înălţimi, devenind cu atât mai superior decât îngerii, cu cât Numele pe care l-a moştenit este mai minunat decât al lor.

Căci căruia dintre îngeri i-a zis vreodată:

„Tu eşti Fiul Meu!
    Astăzi Te-am născut!“[a]?

Şi, din nou:

„Eu voi fi Tatăl Lui,
    iar El va fi Fiul Meu.“[b]

Şi, din nou, când Îl aduce în lume pe întâiul născut[c], spune:

„Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!“[d]

Iar despre îngeri spune:

„Din vânturi El Îşi face îngeri
    şi din flăcări de foc – slujitori.“[e]

Însă despre Fiul zice:

„Tronul Tău, Dumnezeule, este pentru veci de veci,
    iar sceptrul Împărăţiei Tale este un sceptru al dreptăţii!
Tu ai iubit dreptatea şi ai urât răutatea;
    de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns
        cu untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi.“[f]

10 Şi:

„Tu, Doamne, ai întemeiat la început pământul,
    iar cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
11 Ele vor pieri, dar Tu rămâi.
    Toate se vor învechi ca o haină.
12 Le vei înfăşura ca pe un veşmânt
    şi vor fi schimbate ca pe o haină.
Tu însă rămâi Acelaşi
    şi anii Tăi nu se vor sfârşi.“[g]

13 Dar căruia dintre îngeri i-a zis vreodată:

„Şezi la dreapta Mea
    până voi face din duşmanii Tăi
    aşternut al picioarelor Tale!“[h]?

14 Nu sunt ei toţi duhuri slujitoare, trimise să-i slujească pe cei ce urmează să moştenească mântuirea?

Notas al pie

 1. Evrei 1:5 Vezi Ps. 2:7
 2. Evrei 1:5 Vezi 2 Sa 7:14; 1 Cron. 17:13
 3. Evrei 1:6 Gr.: prototokos. Termenul înseamnă fie întâiul în ordine cronologică, putând fi tradus întâiul născut, fie întâiul în rang, acelaşi termen grecesc fiind folosit în LXX, Ps. 88:28 (89:27 în versiunea aceasta, precum şi în altele) cu acest sens: Îl voi face întâiul Meu născut, cel mai mare dintre regii pământului. Modul în care este folosit termenul în acest psalm mesianic indică mai degrabă prioritatea în rang, nu doar prioritatea în timp. Aşadar, în unele contexte sensul primar al termenului tokos (a da naştere la) s-a pierdut. Aici accentul este pe prioritatea în rang pe care Isus o are peste întreaga creaţie
 4. Evrei 1:6 Vezi LXX, Deut. 32:43
 5. Evrei 1:7 Vezi Ps. 104:4
 6. Evrei 1:9 Vezi Ps. 45:6,7
 7. Evrei 1:12 Vezi Ps. 102:25-27
 8. Evrei 1:13 Vezi Ps. 110:1