Knijga O Kristu

Otkrivenje 22

1Anđeo mi pokaže rijeku vode života, bistru kao prozirac, što izvire iz Božjega i Jaganjčeva prijestolja

i teče sredinom glavne ulice. S obiju strana rijeke raste drvo života koje donosi rod dvanaest puta - svakoga mjeseca. Lišćem tog stabla liječe se narodi.

Neće više biti nikakva prokletstva. Božje i Jaganjčevo prijestolje bit će ondje i njihovi će im se sluge klanjati.

Gledat će njegovo lice, a njegovo će im ime biti napisano na čelima.

Neće ondje biti noći niti će trebati da im svijetle svjetiljke ili Sunce. Obasjavat će ih Gospodin Bog. Oni će kraljevati u vijeke vjekova.

Anđeo mi reče: 'Vjerodostojne su i istinite ove riječi. Gospodin Bog koji nadahnjuje proroke poslao je svojega anđela da pokaže svojim slugama što će se uskoro dogoditi.'

Isus dolazi

'Evo, uskoro dolazim! Blago onima koji vrše proročke riječi ove knjige!'

Ja, Ivan, sve sam to čuo i vidio. A kad sam sve čuo i vidio, pao sam pred noge anđelu koji mi je to pokazao da se poklonim.

Ali on ponovi: 'Ne klanjaj se meni! Samo sam Božji sluga, baš kao ti i tvoja braća proroci, kao i svi koji su poslušni riječima ove knjige. Bogu se klanjaj!'

10 Zatim mi reče: 'Ne zapečaćuj proročke riječi ove knjige da ostanu tajnom jer je vrijeme blizu.

11 Neka nepravednici i dalje čine nepravdu. Neka se okaljani i dalje kaljaju. Pravednici neka i dalje čine što je pravedno, a sveti neka se i dalje posvećuju!'
12     'Evo, uskoro dolazim i svakome ću platiti prema njegovim djelima.
13     Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Prvi i Posljednji.

14 Blago onima koji peru svoje haljine! Bit će im dopušteno ući kroz vrata u grad i jesti plod sa stabla života.

15 A izvan grada ostat će psi - vračari, bludnici, ubojice i idolopoklonici te svi koji vole i govore laž.
16     Ja, Isus, poslao sam svojega anđela da ti dade ovu poruku za Crkve. Ja sam onaj od kojega je David nastao i nasljednik njegovoga prijestolja.[a] Zvijezda sam Danica.'

17 Duh i zaručnica govore: 'Dođi!' I tko god ovo čuje, neka kaže: 'Dođi!' Neka dođe tko je žedan i neka besplatno zahvati vodu života!

18 Svakomu tko sluša proročke riječi ove knjige svjedočim: Doda li tko išta onomu što je ovdje napisano, Bog će mu dodati zla opisana u ovoj knjizi.

19 A oduzme li tko nešto od proročkih riječi zapisanih u ovoj knjizi, Bog će mu oduzeti njegov udjel sa stabla života i Sveti grad opisan u ovoj knjizi.

20 Svjedok svega ovoga kaže: 'Da, uskoro dolazim!'Amen! Dođi, Gospodine Isuse!

21 Neka je milost Gospodina Isusa Krista sa svima vama.

Notas al pie

  1. Otkrivenje 22:16 U grčkome: Ja sam korijen i izdanak Davidov.

Slovo na cestu

Zjevení Janovo 22

Navždy v Boží přítomnosti

1Ještě mi ukázal řeku života, čistou jako křišťál. Vyvěrala z trůnu Boha a Beránka a protékala na náměstí toho města. Po obou jejích březích rostl strom života nesoucí dvanáct druhů ovoce, na každý měsíc jeden. A listy toho stromu sloužily všem ke zdraví. Tam nebude vůbec nic škodlivého. Vládě Boha a Beránka se všichni ochotně podřídí. Budou ho vidět tváří v tvář a na čele ponesou jeho jméno. Už se tam nikdy nesetmí, takže nebudou rozsvěcet lampy ani čekat na východ slunce. Bůh bude jejich stálé světlo a s ním budou kralovat na věky věků.

Zaslíbení Ježíšova návratu

Anděl mi řekl: „Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá. Pán Bůh, který dával svého Ducha prorokům, mě poslal, abych oznámil jeho služebníkům, co se zanedlouho stane.

Vzkazuje vám: Pozor, přijdu náhle! Dobře dělá, kdo bere vážně proroctví této knihy.“

Když jsem to všechno já, Jan, slyšel a viděl, padl jsem před svým průvodcem na kolena. On mi však řekl: „Nech toho, vždyť jsem jen spoluslužebník tvůj i tvých bratří, proroků a těch, kdo budou dbát slov této knihy. Před Bohem klekej!“ 10 Pak dodal: „Nic z toho nezatajuj, ale zveřejni to. Doba těch událostí se nezadržitelně blíží. 11 Kdo činíš bezpráví, pokračuj, kdo máš rád špínu, válej se v ní. Kdo jsi však přijal Kristovu bezúhonnost, jednej podle toho, kdo zápasíš o čistý život, nepolevuj!

12 Čekejte, přijdu už brzo a odplatím každému podle jeho činů. 13 Já jsem první i poslední, začátek i konec. 14 Šťasten, kdo má očištěné srdce: před ním se otevírá věčný život a brány nebeského města, 15 venku zůstanou pohlavně nevázaní, zvrhlíci, šarlatáni, vrazi a všichni, kdo dávají čemukoliv přednost před Bohem a libují si v podvodech.

16 Já, Ježíš, jsem pověřil svého posla, aby tuto zvěst vyřídil církvi. Já, potomek velkého krále Davida, Jitřenka nového svítání.“

Boží nabídka – uchop život!

17 Duch i církev volají: „Přijď!“

A všichni, kdo je slyší, ať se připojí svým: „Přijď!“

Kdo žízníš, pojď sem a čerpej zdarma vodu života.

18 Upozorňuji každého čtenáře této knihy; kdo k ní něco přidá, dostane přidáno Božích ran tady popsaných. 19 Kdo z ní něco ubere, tomu Bůh odepře přístup ke stromu života i do svatého města, o kterých jste tu četli. 20 Ten, kdo stojí za slovy této knihy, praví:

„Jistě, přijdu brzy.“

Ano, přijď, Pane Ježíši!

21 Vám všem, milí čtenáři, platí dosud nabídka Kristovy milosti!